Tuunaa työtä - sekä yksin että yhdessä!

Kun kokee työn imua, olo on energinen ja innostunut, työ tuntuu itselle tärkeältä ja siihen on helppo uppoutua. Kokemus on jo sellaisenaan arvokas, mutta hyödyt eivät jää vain siihen. Kokeilkaa työporukan kanssa vaikkapa kuukauden ajan!
-
Piia Seppälä.
Piia Seppälä
erikoistutkija

Työn imu on työhön liittyvä myönteinen tunne- ja motivaatiotila. Lähes 20 vuotta tutkimukset ympäri maailman ovat osoittaneet, että työn imu saa aikaan parempaa tuloksellisuutta, tyytyväisempiä asiakkaita ja huolellisempaa työn jälkeä. Se helpottaa työpäivästä palautumista sekä työn ja perheen yhteensovittamista. Työn imu on myös yhteydessä hyvään työkykyyn ja terveyteen.

Vahva tutkimusnäyttö on osoittanut, että työn imuun vaikuttavat erityisesti työpäivään sisältyvät työtehtävät, tilanteet ja olosuhteet – työn vaatimukset ja voimavarat.

Työn vaatimukset ovat sellaisia työn piirteitä, jotka liiallisina kuormittavat ja ehkäisevät työn imua. Niitä ovat vaikkapa huono ergonomia sekä hankalat ja emotionaalisesti kuormittavat asiakastilanteet. Työn voimavarat taas ovat sellaisia työn piirteitä, jotka auttavat kohtaamaan ja vähentämään työn vaatimuksia.

Työn voimavarat motivoivat ja edistävät työn imua. Niitä ovat esimerkiksi vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, monipuoliset työtehtävät ja työyhteisön hyvä henki.

Jokainen voi muokata työtään paremmaksi

Työpäiväämme sisältyvät tilanteet, olosuhteet ja työn piirteet eivät kuitenkaan ole joka päivä samanlaisia ja työpaikalla valmiina odottamassa.

Jokainen työntekijä voi itse vaikuttaa työpäivänsä sisältöön. Samaan työn lopputulokseen voi päästä hyödyntämällä monenlaisia työtapoja, tekemällä yksin tai yhdessä. Niinkin arkipäiväinen asia kuin se, kenen kanssa viettää lounas- tai kahvitaukonsa, voi vaikuttaa päivittäiseen työn imuun.

Omaa työn imuaan voi siis vahvistaa vaikuttamalla siihen, millaisia tehtäviä, tilanteita ja kohtaamisia työpäivään sisältyy. Työn tuunaaminen on työntekijästä itsestä lähtevää työn sisällön ja toimintatapojen muokkaamista. Muokkausta tehdään niin, että työn piirteet ja olosuhteet olisivat itselle parhaiten sopivia, mielekkäitä ja työn imua edistäviä.

Yhdelle työn tuunaaminen voi olla sitä, että rauhallisen työpäivän aikana tekee jonkin varsinaiseen työnkuvaansa kuulumattoman työtehtävän ja pääsee näin hyödyntämään osaamistaan monipuolisesti. Toiselle tuunaus on sitä, että tarkastelee omia työtapojaan erilaisista näkövinkkeleistä ja pohtii, onko nykyinen toimintatapa kaikkein toimivin. Kolmas käy pyytämässä työkavereilta palautetta työnteostaan. Neljäs tarkastelee ja tunnistaa työpäivänsä aikasyöpöt ja opettelee priorisoimaan tekemisiään.

Mikä juuri meille on työssä tärkeintä?

Vaikka työn tuunaaminen on työntekijästä itsestä lähtöisin olevaa työn muokkaamista, voi työtä tuunata myös työkavereiden kanssa yhdessä.

Kollektiivinen työn tuunaaminen on sitä, että työporukalla pohditaan, mikä juuri meille on työssä kaikkein tärkeintä, mikä antaa voimia, energiaa ja iloa ja mistä ei mistään hinnasta luovuttaisi. Työn tuunaaminen on myös sen yhdessä pohtimista, mitkä tekijät vievät energiaa, kuormittavat ja hankaloittavat työn tekemistä.

Tämän jälkeen porukalla mietitään, millä keinoilla voimaannuttavat ja kuormittavat tekijät saataisiin parhaiten tasapainoon.

Tarttuisiko teidän työtiiminne tuunaushaasteeseen? Yhden kuukauden ajan lisäisitte tärkeimmiksi kokemianne työn voimavaroja ja optimoisitte kuormittavimpia työn vaatimuksia. Miltä työn tuunaaminen tuntuisi ja miltä se näyttäisi? Mitä vaikutuksia tuunauksella olisi ja kuka ne huomaisi?

Kirjoitus on julkaistu Luja-yhtiöiden henkilöstölehdessä joulukuussa 2018.

Jaa sisältö somessa!