Työpaikoilla on tehty hyvää työtä koronariskien hallitsemiseksi

Koronaan liittyvää riskinarviointia päivitetään työpaikoilla jatkuvasti. Monella työpaikalla on oma valmiusryhmä korona-asioihin. Tietoa jaetaan henkilöstölle esimerkiksi webinaareissa.
-
Tiina-Mari Monni
Tiina-Mari Monni
kehittämispäällikkö
Pia Perttula
Pia Perttula
johtava tutkija

Meillä on ollut hieno mahdollisuus tutustua työpaikoilla tehtävään koronatyöhön. Pääsimme Työterveyslaitoksen Pandemia ja riskien hallinta -hankkeessa haastattelemaan muutamien työpaikkojen johtoa ja työsuojeluhenkilöstöä COVID-19-pandemiasta ja siihen varautumisesta.

Korona on ollut paljon esillä mediassa. Se on varmasti siivittänyt monia työpaikkoja arvioimaan koronariskiään. Haastatteluidemme mukaan vaikuttaa siltä, että koronaan liittyvää riskinarviointia päivitetään työpaikoilla koko ajan.

Kun tietoa koronaviruksesta alkoi tulla maailmalta, työpaikoilla ryhdyttiin ripeästi toimiin. Ensimmäisiä toimenpiteitä tartuntariskin hallitsemiseksi tuntuvat olleen matkustuskielto, käsienpesu ja turvavälit, etätyöhön siirtyminen, porrastetut tauot ja rajoitettu yhteisten tilojen käyttö.

Työtä koronan kanssa on tehty kovasti sitä mukaa kun uutta tietoa pandemiasta ja sen hallinnasta on saatu. Työterveyshuollon asiantuntemusta on myös aktiivisesti hyödynnetty.

Työsuojelu tiiviisti mukana riskinarvioinnissa

Riskinhallinnassa oleellista on, että asioita käsitellään yhdessä ja suunnitelmallisesti. Monella työpaikalla onkin ollut oma valmiusryhmä korona-asioiden käsittelyyn. Meitä on ilahduttanut se, että työsuojeluorganisaatiosta on ollut edustajia mukana tässä ryhmässä.

Pandemia-asioita on myös käsitelty työsuojelun yhteistoiminnassa, jolloin työsuojeluvaltuutetut ovat päässeet tuomaan lisää henkilöstön ajatuksia ja fiiliksiä keskusteluun.

On tärkeää, että työpaikoilla viestitään ja jutellaan korona-asioista yhteisesti. Haastatelluilla työpaikoilla on oltu luovia ja kehitetty uusiakin keinoja koko henkilöstön tavoittamiseksi.

Yhteiset webinaarit ovat olleet yksi suosittu keino, koska niillä saadaan nopeasti infottua iso joukko. Tiedottamisen lisäksi webinaareilla on onnistuttu viemään viestiä myös toiseen suuntaan ja osallistujilla on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä ja tuoda huoliaan esiin.

Hyödyllisiä ohjeita, tulkinta välillä haastavaa

Koska pandemiasta ei ole ollut paljon kokemusta, työpaikat ovat tarvinneet tietoa siihen liittyvästä riskistä. Meille kerrottiin, että tietoa on ollut hyvin saatavilla. Ministeriöistä ja asiantuntijatahoilta tullut ohjeistus on koettu hyödylliseksi ja tarpeelliseksi.

Välillä ohjeiden seuraaminen ja tulkinta on kuitenkin ollut työpaikan näkökulmasta haastavaa. Tätä palautetta meidän kannattaa selvittää lisää tutkimuksessamme.

Haastattelujen perusteella näyttää, että koronariskin kanssa on pärjätty työpaikoilla ihan hyvin.

Odotamme innolla tutkimuksen seuraavaa vaihetta, jossa saamme isommalta yritysjoukolta lisätietoa siitä, miten koronariski niissä on ollut hallinnassa.

Lisätietoja: Työterveyslaitos selvittää yhdessä työpaikkojen kanssa hyviä keinoja ja käytäntöjä, joilla voi tulevaisuudessa varautua koronapandemian kaltaisiin biologisiin riskeihin. Pandemia ja riskien hallinta -hankkeen verkkosivuilla julkaistaan tutkimuksen tuloksista ajantasaista tietoa. Se palvelee työpaikkoja, työterveyshuollon toimijoita, viranomaisia ja muita työelämän asiantuntijatahoja.

Jaa sisältö somessa!