Hanke

Pandemia ja riskien hallinta

Pandemia ja riskien hallinta -hankkeessa (Paras) selvitämme ja arvioimme työpaikkojen oppeja ja kokemuksia koronavirusepidemian vaikutuksista työturvallisuuden hallintaan. Kokoamme keinoja ja hyviä käytäntöjä, joiden avulla työpaikat voivat varautua biologisten tekijöiden aiheuttamiin riskeihin. Koronavirusepidemian (COVID-19) hallitsemisessa on ollut haasteita niin työpaikoilla kuin niiden tukiorganisaatioilla. Monella työpaikalla tehtiin ensimmäistä kertaa riskin arviointia biologiselle tekijälle.
Kahvilan työntekijä puhdistaa myyntitiskiä suojahanskat kädessä ja visiiri kasvoillaan.

Aikataulu

2.1.2021−31.1.2023

Tavoitteet

Paras-hankkeessa selvitämme

  • mistä työpaikat saivat tukea riskien hallinnan ratkaisuihin
  • miten organisaatiossa jo olemassa oleva riskienhallintatyö edesauttoi uudessa tilanteessa koronavirusriskien arvioinnissa ja toimenpiteiden hallinnassa
  • miten hyvin työpaikoilla pystyttiin toteuttamaan valtionhallinnolta, viranomaisilta ja asiantuntijalaitoksilta tulleita ohjeita ja määräyksiä.

Aineistot ja menetelmät

Hankkeeseen osallistuu kuusi työpaikkaa eri toimialoilta. Heidän kanssaan selvitämme riskien arvioinnissa ja hallinnassa epidemian aikana tarvittua ja hyödynnettyä tieto. Työpaikoilta kootaan ja analysoidaan myös olennaiset turvallisuusdokumentit.

Lisäksi teemme kyselyn sadoille muille työpaikoille. Kyselyn avulla arvioimme koronavirusepidemiaan liittyvää tiedonsaantia ja tiedon käyttöä.

Hankkeessa selvitetään myös ne tahot, joista työpaikat ovat hakeneet ja saaneet tukea. Valtioneuvostolta, viranomaisilta ja asiantuntijaorganisaatioilta tullut ohjeistus mallinnetaan aikajanalle, johon sisällytetään työpaikkojen toteuttamat toimenpiteet.

Kokonaisuudesta syntyvää aikajanaa käytetään julkisen ohjeistuksen onnistumisen ja oikea-aikaisuuden arvioimiseksi.

Tulokset ja vaikuttavuus

Tavoitteenamme on koota keinoja ja hyviä käytäntöjä, joiden avulla työpaikat voivat varautua biologisten tekijöiden aiheuttamien riskien arviointiin ja hallintaan.

Rahoittajat

Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos

Kysy hankkeesta

Tiina-Mari Monni

Tiina-Mari Monni

hankkeen projektipäällikkö, tuotepäällikkö

Sähköpostiosoite
tiina-mari.monni [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2065
Pia Perttula

Pia Perttula

johtava tutkija
Sähköpostiosoite
pia.perttula [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2684