Työssäoppija tekee havaintoja työpaikan arvoista ja asenteista

Muistatko ensimmäiset työharjoittelusi ja työpaikkasi? Jäikö sinulle vaikutelma, että työnantajasi oli kiinnostunut hyvinvoinnistasi? Näytettiinkö sinulle terveellinen ja turvallinen tapa tehdä työtä?
-
Henkilökuva Pauliina Mattila-​Holappa
Pauliina Mattila-Holappa
johtava asiantuntija

Ammatillisessa koulutuksessa osa oppimisesta tapahtuu työpaikoilla. Ammatillisen koulutuksen uudistus lisää työssäoppimista. Työssäoppimisen ohjaajana toimii yleensä nimetty työpaikkaohjaaja. Ohjaajan rooli on merkittävä, mutta vaativa. Opiskelijan ohjaus täytyy sovittaa oman työn lomaan.

Tuoreiden Nuorisobarometri-tulosten (Nuorisotutkimusseura ja Valtion nuorisneuvosto, 2020) mukaan yhdeksän kymmenestä nuoresta pitää työelämään siirtymistä innostavana. Toisaalta kolmasosaa työelämään siirtyminen pelottaa. Lisäksi puolet tytöistä ja joka kolmas poika on huolissaan jaksamisestaan työelämässä tulevaisuudessa.

Työssäoppimisjaksot antavat nuorille ensikosketuksia siihen, millaista on olla työelämässä ja millaiset asiat siellä ovat tärkeitä ja arvostettavia.

Hyvinvointi työssä muodostuu osaamisesta, onnistumisen kokemuksista, tehdyn työn merkityksellisyydestä, porukkaan kuulumisesta sekä terveellisestä ja turvallisesta työstä. Kun työhyvinvointinäkökulma on alusta asti mukana opinnoissa ja työssä, siitä tulee osa opiskelijan ammattitaitoa ja ammatillista identiteettiä. Työn suorittamisen tapojen lisäksi opiskelijalle välittyvät työssä oppiessa työpaikan arvot ja asenteet.

Työpaikkaohjaajana voit vahvistaa hyvinvointia

  • opastamalla terveellisiin ja turvallisiin työtapoihin
  • kysymällä, millaisia asioita opiskelija on erityisesti kiinnostunut oppimaan
  • kysymällä, millaiset asiat ovat vaikeita
  • antamalla säännöllistä ja yksilöityä palautetta
  • muotoilemalla tavoitteita yhdessä opiskelijan kanssa ja mitoittamalla tehtävät opiskelijan osaamisen mukaan
  • olemalla tukena, kun tehtävä osoittautuu opiskelijalle liian vaativaksi
  • ottamalle esille opiskelijan tekemän työn merkityksen kokonaisuudessa
  • tukemalla opiskelijan pääsyä mukaan työyhteisöön
  • kertomalla esimerkkejä siitä, miten omaa hyvinvointiaan voi edistää. Keinoja ovat esimerkiksi tasapaino työn ja muun elämän välillä, palautuminen ja terveelliset elintavat.

Luottamuksen kehittyminen ohjaussuhteeseen on tärkeää, jotta opiskelija uskaltaa kertoa mahdollisista haasteistaan. Jos sinulle herää huoli opiskelijan työkyvystä tai jaksamisesta, ota asia puheeksi ja kysy opiskelijan näkökulmaa. Ymmärtämään pyrkivä ja ratkaisuja etsivä asenne on tärkeä. Ottakaa tarvittaessa oppilaitos ja ammatillinen opettaja mukaan keskusteluun. Terveyteen liittyvissä kysymyksissä ohjaa opiskelija työterveys- tai opiskelijaterveydenhuoltoon.

Työpaikkaohjaajana et ole yksin vastuussa opiskelijan hyvinvoinnista. Koko työpaikan toimintatavat ja arvostukset vaikuttavat sekä työpaikkaohjaajan että opiskelijan työhön. ”Onko hyvinvointini tälle työpaikalle ja työnantajalle tärkeää?” on oleellinen kysymys. Vastaus määrittelee pitkälti sitä, mitä työntekijä on valmis tekemään työpaikan eteen, ja näkeekö opiskelija valmistuttuaan työpaikan kiinnostavana työnantajana.

Lisätietoja:

Ammattitaitoa yhdessä -hankkeessa on valmistumassa toukokuussa 2020 ”Hyvinvointia tukeva opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys” -tietokortti työpaikkaohjaajille. Viestimme materiaalin valmistumisesta sosiaalisessa mediassa ja hankesivullamme. Pysy kuulolla! Voit (ennakko)tilata tietokortteja ja tutustua myös muuhun hankkeessa tuotettuun materiaaliin: Tilauslomake

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!