Suositukset nuorten työhyvinvoinnin tukemiseksi

Uran alussa olevien työntekijöiden hyvinvointi vahvistuu, kun työpaikalla tuetaan työntekijöiden voimavaroja. Työterveyslaitos julkaisi nuorten työhyvinvointia tukevat suositukset työpaikoille. Tutkimushankkeessa kehitettiin myös maksuton voimavarakeskeinen ryhmävalmennus.
Kokki opettaa opiskelijalle työtä.
Telma Rivinoja
Telma Rivinoja
erityisasiantuntija

Ensimmäiset työelämäkokemukset luovat pohjan työhyvinvoinnille. Onnistuneesti työuralle -hankkeessa selvitettiin, miten voidaan vahvistaa uran alussa olevien työntekijöiden työhyvinvointia ja voimavaroja. Ne tiivistyvät kolmeen suositukseen: Vahvista nuoren pystyvyyden tunnetta, tue hänen työn hallinnan kokemustaan ja kulje uraa aloittavan työntekijän rinnalla.

– Voimavaroja voi tukea työn arjessa esimerkiksi selkeyttämällä työrooleja, käymällä yhdessä etukäteen läpi haastavia tilanteita ja tarjoamalla uraa aloittavalle työntekijälle tehtäviä, jotka antavat kokemuksen omassa työssä pärjäämisestä, kertoo erityisasiantuntija Telma Rivinoja Työterveyslaitoksesta. 

Myönteinen palaute kannattelee työuran alussa 

Tutkimushankkeessa kehitettiin maksuton voimavaralähtöinen ryhmävalmennus, joka tarjoaa työpaikoille ja esihenkilöille konkreettisia välineitä uraansa aloittavien työntekijöiden tukemiseen. 

Valmennukseen osallistuminen vahvisti nuorten työntekijöiden voimavaroja, kuten tunnetta omasta pystyvyydestä ja työn hallinnasta. Lisäksi ryhmävalmennuksiin osallistujat saivat tukea toisiltaan ja jakoivat ratkaisukeinoja haasteellisiin tilanteisiin työssä. Kuormittavien työtilanteiden ennakoiminen vahvistaa uran alussa luottamusta omaan kykyyn ratkaista tilanteet, mikä suojaa työhön liittyvältä stressiltä.  

– Ratkaisujen pohtiminen yhdessä vahvistaa uskoa omiin onnistumisen mahdollisuuksiin. Tuen ja myönteisen palautteen saaminen työuran alussa on todella tärkeää. Palaute voi auttaa nuorta tunnistamaan, millaisia vahvuuksia hänellä on, Rivinoja kertoo.  

Kannustava palaute vahvistaa luottamusta esihenkilön ja työntekijän välillä.  

– Kehotan esihenkilöitä antamaan palautetta pienistäkin onnistumisista. Onnistumisen kokemus omassa työssä kantaa pitkälle työn arjen haasteissa, Rivinoja kannustaa. 

Tutustu 

Jaa sisältö somessa!