Työterveysneuvottelu etänä vai kasvotusten? Sovitaan se yhdessä

Etäyhteyksiä hyödynnetään yhä enemmän työpaikan ja työterveyshuollon välisissä tapaamisissa. Kun työntekijän työkyvyn tukemiseksi järjestetään työterveysneuvottelu, on parasta sopia yhdessä, pidetäänkö se etänä vai kasvotusten.
-
Sanna Pesonen
Sanna Pesonen
tutkija
Erja Sormunen
Erja Sormunen
erikoistutkija

Työelämän digimurroksen ja koronapandemian seurauksena etänä toteutettavat työterveysneuvottelut ovat lisääntyneet. Ne ovat jääneet pysyväksi toimintatavaksi työterveyshuollon ja työpaikan välillä.

Tutkimme Etätyöterveysneuvottelu – uusia toimintamalleja ja toimivaa vuorovaikutusta työkyvyn tueksi -hankkeessa, miten etätyöterveysneuvottelut toteutuvat osana työkyvyn tuen prosesseja. 

Havaintojemme mukaan neuvotteluun osallistuville jäi joskus epäselväksi, miten neuvottelu päädyttiin pitämään etänä. He mainitsivat, että toteutustavasta ei ollut varsinaisesti sovittu. Tunnistimme myös tilanteita, joissa työterveysneuvottelu olisi hyvä pitää mieluummin kasvotusten lähitapaamisena kuin etäyhteyksiä hyödyntäen.

Milloin työterveysneuvottelu kannattaa järjestää kasvotusten?

Joissain tilanteissa etäyhteyksien käyttö ei ole paras mahdollinen keino työterveysneuvottelun toteuttamiseen. Lähitapaaminen voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun

  • kyseessä on ensimmäinen tapaaminen tai neuvottelun osallistujat eivät tunne toisiaan
  • neuvottelun aiheena ovat monimutkaiset ja pitkittyneet työkyvyn ongelmat, joihin haetaan ratkaisuja yhdessä pohtien 
  • työkyvyn haasteet liittyvät mielenterveysongelmiin, päihdeongelmiin tai muihin vakaviin sairauksiin
  • ratkotaan työyhteisöjen ristiriitatilanteita
  • neuvottelun osapuolilla on erilaiset näkemykset työkyvyn tuen keinoista ja ratkaisuista tai osallistujien henkilökemiat eivät toimi
  • tiedossa on jo etukäteen, että työntekijä ei ole työkuntoinen tai työnantajalla ei ole tarjota työn kevennystä tai uutta tehtävää
  • joku osallistujista haluaa pitää neuvottelun lähitapaamisena. 

Työterveysneuvottelut ovat ainutkertaisia kohtaamisia – toteutustavalla on väliä

Työterveysneuvottelutilanteet ovat aina ainutkertaisia. Ei ole olemassa yksiselitteistä ohjetta siihen, milloin valitaan etä- tai lähitapaaminen. Päätös neuvottelutavasta tulee tehdä etukäteen yhdessä neuvotteluun osallistuvien kanssa.

Voi olla, että joillekin vaikeiden asioiden esille ottaminen on helpompaa etäneuvottelussa. Jotkut taas ovat sitä mieltä, että vaikeita asioita olisi parempi käsitellä kasvotusten. 

Tärkeää on, että kaikilla on jo hyvissä ajoin tiedossa, pidetäänkö neuvottelu etänä vai lähitapaamisena. 

 

Lisätietoja: 

Lisää vinkkejä etätyöterveysneuvottelujen toteuttamiseen löydät oppimateriaalista Työterveysneuvottelu – ratkaisuja työhön.

Etätyöterveysneuvottelu – uusia toimintamalleja ja toimivaa vuorovaikutusta työkyvyn tueksi  (Työsuojelurahaston rahoittaman tutkimushankkeen esittely. Hanke toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.)

Jaa sisältö somessa!