Hanke

Etätyöterveysneuvottelu – uusia toimintamalleja ja toimivaa vuorovaikutusta työkyvyn tueksi

Hankkeessa tuotetaan tietoa etätyöterveysneuvottelujen toteutumisesta ja tulosten pohjalta koostetaan toimivia käytänteitä työpaikkojen ja työterveyshuoltojen hyödynnettäväksi.
-

Aikataulu

8/2021–12/2023

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa etätyöterveysneuvotteluiden toteutumisesta ja käytänteistä osana työterveyshuollon ja työpaikan työkyvyn tuen prosesseja.

Tavoitteena on kuvata etätyöterveysneuvottelun vuorovaikutusprosesseja ja -käytäntöjä, joiden avulla voidaan osallistaa neuvottelun eri osapuolet yhteiseen päätöksentekoon sekä edistää eri näkökulmien esiin tuomista.

Aineistot ja menetelmät

Tutkimuksessa kerätään aineistoa kymmenestä työterveysneuvottelusta, jossa ainakin yksi neuvottelun keskeisimmistä osallistujista (työntekijä, työpaikan tai työterveyshuollon edustaja) osallistuu neuvotteluun etäyhteydellä.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä työterveyshuollon palveluntuottajien kanssa ja työterveyshuollon edustajat toimivat hankkeessa neuvottelutapausten rekrytoijina.

Tutkimustiedote tutkittaville

Tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeen tuloksien pohjalta koostetaan verkossa vapaasti saatavilla olevaan Työterveysneuvottelu -ratkaisuja työhön – oppimisohjelmaan uusi osio etätyöterveysneuvottelujen toimintamalleista.

Hankkeessa tuotetaan uutta tieteellistä tietoa siitä,

  • miten etätyöterveysneuvottelut toteutuvat osana työkyvyn tuen prosessia ja
  • miten etätyöterveysneuvotteluissa edistetään yhteistä päätöksentekoa ja tuetaan kaikkien osapuolten mahdollisuuksia osallistua keskusteluun.

Etätyöterveysneuvottelun toimivat käytännöt -osio oppimisohjelmassa

Tutustu hankkeen loppuraporttiin

Kysy hankkeesta

Sanna Pesonen

Sanna Pesonen

projektipäällikkö, tutkija

Sähköpostiosoite
sanna.pesonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7254

Yhteistyökumppanit

Työterveyslaitos toteuttaa hankkeen yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.

Rahoittajat

Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto