Virtuaalitodellisuudessa voi oppia aktiivisesti, kunhan pedagogiikka on kunnossa

Virtuaalitodellisuus tarjoaa välineitä toteuttaa vaikuttavaa työturvallisuuskoulutusta. Uudet teknologiat eivät kuitenkaan yksinään riitä. Tarvitaan lisää ymmärrystä pedagogisista ratkaisuista virtuaalitodellisuuden sisälle.
-

Työturvallisuuskoulutuksen avulla on mahdollista vahvistaa työntekijöiden motivaatiota ja oma-aloitteisuutta työturvallisuuden edistämiseen. Se on tärkeä tavoite, sillä työntekijän turvallisuuskäyttäytyminen on merkittävässä roolissa tapaturmien ehkäisyssä.

Työpaikan työturvallisuuskulttuuri ei synny tyhjiössä, vaan se rakentuu ihmisten päivittäisten valintojen, tekojen ja toiminnan kautta. Meistä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa työpaikkamme työturvallisuuskulttuuriin ja tapaturmien ehkäisyyn.  

Keskeistä on, että ihminen näkee mahdollisuutensa vaikuttaa asioihin. Se kannustaa toimimaan. Työturvallisuusalan tutkimuksissa on havaittu, että aktiiviseen oppimiseen perustuvat, osallistavat menetelmät vahvistavat motivaatiota työturvallisuuden edistämiseen.

Aktiivisessa oppimisessa oppija itse on aktiivinen toimija ja ohjaa oppimisprosessin kulkua. Aktiivista oppimista voidaan tukea eri tavoin, mutta erityisesti virtuaalitodellisuuden (VR) sovellukset ovat lupaavia.

Uusi koulutusteknologia ei silti riitä vaikuttavuuden saavuttamiseksi, vaan tarvitaan oikeat pedagogiset ratkaisut virtuaalitodellisuuden potentiaalin valjastamiseksi. Pedagogisen ymmärryksen merkitys voi jäädä vähälle huomiolle, kun uudet teknologiat innostavat ja luovat uutuudenviehätystä. 

Mitä virtuaalitodellisuus tarjoaa aktiiviseen oppimiseen? 

Virtuaalitodellisuudessa voidaan havainnollistaa käytännössä, kuinka työntekijän omat teot vaikuttavat työturvallisuuteen ja tapaturmien ehkäisyyn. Tämä auttaa oppijaa tunnistamaan omat vaikutusmahdollisuutensa työssä.

Aktiivista oppimista tukevat myös oppijan kyky kontrolloida tilanteiden etenemistä ja virtuaalitodellisuuden luoma kokonaisvaltainen oppimiskokemus. Se auttaa syventymään oppimishetkeen. 

Esimerkiksi luentomuotoisessa turvallisuuskoulutuksessa on vaikea havainnollistaa turvallisuustekojen seurauksia yhtä puhuttelevasti. Parhaimmillaan virtuaalitodellisuudessa harjoitellut vaikuttamisen keinot siirtyvät jokapäiväiseen työhön ja rakentavat osaltaan työpaikan työturvallisuuskulttuuria entistä vahvemmaksi. 

VR-koulutuksesta on tulossa uutta tutkimustietoa

Virtuaalitodellisuuden potentiaali on osoitettu aiemmissa koulutustutkimuksissa, mutta seuraavaksi täytyy mennä pintaa syvemmälle. Työelämässä tarvitaan tietoa, jonka avulla voidaan kehittää VR-turvallisuuskoulutuksista mahdollisimman vaikuttavia.

Keskeinen kysymys on, millainen virtuaalitodellisuuden toteutustapa on optimaalisin motivaation vahvistumisen kannalta. Kuinka virtuaalitodellisuuteen voidaan sisällyttää vaikuttavuuden kannalta keskeisiä pedagogisia periaatteita?

Työterveyslaitoksen ja Lapin yliopiston SLIVeR-tutkimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota oppijan kontrollin tunteen ja toimijuuden kokemuksen syntymiseen virtuaalitodellisuudessa. Tutkimuksessa kehitetään pedagoginen malli, joka tukee oppimista virtuaalitodellisuuteen pohjautuvissa turvallisuuskoulutuksissa.

 

Lisätietoja:

Työturvallisuusoppiminen immersiivisessä virtuaalitodellisuudessa – SLIVeR (tutkimushankkeen esittely)

Virtuario™ – Työturvallisuuskoulutukset virtuaalitodellisuudessa

Jaa sisältö somessa!