Hanke

Työturvallisuusoppiminen immersiivisessä virtuaalitodellisuudessa – SLIVeR

Työterveyslaitoksen ja Lapin yliopiston yhteishankkeessa kehitetään virtuaalitodellisuuden (VR) työturvallisuuskoulutusten pedagogiikkaa. Tutkimushankkeessa kehitetään pedagoginen malli immersiivisessä VR:ssa järjestettäville koulutuksille, vertaillaan VR:ssa osallistavaa ja tarkkailevaa opetusmenetelmää ja tutkitaan opitun siirtymistä työelämän käytäntöihin. Hanke kehittää valmiuksia toteuttaa vaikuttavia työturvallisuuskoulutuksia täysipainoisesti virtuaalitodellisuuden ominaisuuksia hyödyntäen.
-

Aikataulu

09/2021–09/2023

Tavoitteet

Virtuaalitodellisuuden työelämää palvelevien sovellusten kehittyessä huimaa vauhtia tarvitaan uudenlaisia tapoja soveltaa teknologian tarjoamia mahdollisuuksia, jotta niistä saadaan paras hyöty. SLIVeR–hankkeessa tutkitaan millaiset virtuaalitodellisuuden ympäristöjen toteutukset palvelevat parhaiten oppimista työturvallisuuden kontekstissa ja tukevat opitun tiedon soveltamista työelämässä. 

Tutkimushankkeessa tuotetaan uutta tietoa virtuaalitodellisuuden avulla tapahtuvasta oppimisesta ja opitun siirtymisestä käytäntöön. Samalla kehitetään simulaatiopedagogiikan tutkimukseen kiinnittyvän, immersiivisiin VR-koulutuskokonaisuuksiin soveltuva pedagoginen malli. Termillä ”immersiivinen” tarkoitetaan uppouttavaa VR-kokemusta, jossa osallistujan liike ja toiminta välittyy VR-ympäristöön todenkaltaisesti ja osallistuja kokee olevansa aidosti läsnä toimijana virtuaalisessa ympäristössä.

SLIVeR-hankkeen keskiössä ovat osallistujan kokemukset, VR-ympäristön toteutuksen vaikutus immersiivisyyteen ja läsnäolon tunteeseen, näiden oppimisvaikutukset, sekä oppimisen siirtovaikutusten seuranta työturvallisuuskulttuurin ja -toimien edistämisessä.    

Hankkeessa hyödynnettävä VirtuarioTM-koulutusympäristö tunnetaan Työterveyslaitoksen tarjoamien työturvallisuuskoulutusten alustana.

Aineistot ja menetelmät

Hankkeessa kehitetään design-tutkimuksen keinoin teoreettisesti perusteltu ja empiirisesti testattu pedagoginen malli immersiivisessä VR:ssa järjestettäville koulutuksille, vertaillaan VR:ssa osallistavaa ja tarkkailevaa opiskelumenetelmää ja tutkitaan opitun siirtymistä työelämän käytäntöihin. Hankkeessa tutkittavina ovat työelämässä mukana olevat aikuiset.  Tutkimuksen työturvallisuuskoulutukset toteutetaan yksilöllisesti ja itseohjautuvasti TTL:n VirtuarioTM-VR-ympäristössä.

Hanke toteutetaan monimenetelmätutkimuksena. Keskeisiä mittaamisen kohteita ovat: immersiivisen VR-järjestelmän tuottama läsnäolon tunne oppimistapahtumassa, opitun tiedon siirtovaikutus eli kyky soveltaa opittuja asioita oikeissa työtilanteissa ja minäpystyvyys eli henkilön oma käsitys suorituskyvystään. Hankkeessa mitataan läsnäolon tunnetta VR-oppimisympäristössä, pystyvyyden tunnetta turvalliseen työskentelyyn, koettua alttiutta työhön liittyvälle vaaralle, työhön liittyvän vaaran koettua vakavuutta ja turvallisen työtoiminnan koettua hyötyä, turvallisuusmotivaatiota sekä turvallisuuskäyttäytymistä. 

Hankkeeseen koulutettavina osallistuvat työntekijät edustavat kahta eri yhteistyöorganisaatiota, energiasektorilta ja julkissektorin palveluorganisaatiosta. 

Mukana hankkeessa? Tutkimustiedote osallistujille

Onko organisaatiosi mukana SLIVeR-tutkimushankkeessa? Lue lisää tutkimustiedotteesta.

 

Tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeen tuloksilla edistetään aihealueen tutkimusta ja tarjotaan tärkeää tietoa VR-koulutusta tarjoavien tai hyödyntävien organisaatioiden ja yritysten käyttöön. Tulokset auttavat kehittämään aiempaa tehokkaampia ja vaikuttavampia työturvallisuuskoulutuksia immersiivistä VR:ää hyödyntäen.

Tutustu hankkeen julkaisuihin

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto yhdessä Työterveyslaitoksen ja Lapin yliopiston kanssa. Hankkeen rahoittamiseen osallistuvat myös Fortum Power and Heat Oy ja StereoScape Oy.

Työsuojelurahaston logo

Tutkimusryhmä

Lapin yliopiston puolelta tutkimushankkeen tieteellisenä vastuuhenkilönä toimii professori Heli Ruokamo.

Tutkimusryhmään kuuluvat myös Kristian Lukander, Mikko Nykänen, Eero Lantto, Frans Simpura, Elias Salonen, Jose Uusitalo, Anna Raappana sekä tutkija Anu Lehikko Lapin yliopistosta.

Kysy hankkeesta

Henkilökuva Maria Tiikkaja

Maria Tiikkaja

projektipäällikkö, tutkimuspäällikkö

Sähköpostiosoite
maria.tiikkaja [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2750

Tutustu myös

Ladattavat materiaalit