Älä jää yksin sisäilma-asioissa! Tutustu uuteen Sisäilma työpaikalla -materiaaliin

Työterveyslaitos on julkaissut verkkosivuillaan esihenkilöille ja henkilöstölle suunnatun Sisäilma työpaikalla -materiaalin. Sivut tarjoavat nopeasti ja helposti omaksuttavaa tietoa sisäilmasta ja sisäilmaongelmien ratkaisusta. Materiaalin avulla työpaikoilla osataan hakea tukea ja lähteä suunnittelemaan toimia sisäilma-asioissa.

Työterveyslaitoksen tiedote 40/2020 Sisäilmaan liitetyt haittakokemukset ja oireilu ovat työpaikoilla yleisiä.  Yksi onnistuneen sisäilmaongelman ratkaisun edellytyksistä on, että työpaikan toimijoiden vastuut ja roolit on hyvin määritelty ja ymmärretty. 

– Olemme halunneet tehdä esihenkilöille ja henkilöstölle selkeät ja helppolukuiset sivut sisäilmasta työpaikan näkökulmasta. Materiaalissa on avattu sisäilmahaasteisiin liittyvää prosessia ja toimijoiden rooleja videoiden ja kuvien avulla, kertoo erikoislääkäri Elina Tulenheimo-Eklund Työterveyslaitoksesta. 

– Materiaali on maksuton ja tuotettu yhdessä Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman osallistujien kanssa. Monilta esimiehiltä saadut kommentit ovat olleet suureksi avuksi materiaalin työstössä.

Esihenkilön rooli sisäilma-asioissa

Esihenkilöille epäily sisäilmaongelmasta työpaikalla voi olla haasteellinen tilanne. Tilanne voi ratketa yhteydenotolla kiinteistönhuoltoon, mutta tilanne voi myös mutkistua. Mitä silloin pitäisi tehdä? Mikä on esihenkilön rooli sisäilmaongelmien selvittelyssä? Mitä sanoa tiimiläiselle, joka kertoo oireilevansa sisäilmasta? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löytyy vastaus uudesta, maksuttomasta Sisäilma työpaikalla -materiaalista

Esihenkilön roolissa korostuu viestintä. Työntekijöiden ilmoituksiin pitää reagoida, tilannetta on muistettava seurata ja kertoa asian etenemisestä säännöllisesti. Organisaation toimintatapa sisäilma-asioissa on syytä selvittää, monissa organisaatioissa toimii sisäilmaryhmä, jonka kautta sisäilmaongelmat saadaan hallintaan. HR, työterveyshuolto ja työsuojelun ammattilaiset tukevat tarvittaessa. Sisäilmaan liittyvissä ongelmatilanteissa työyhteisön jaksaminen ja ihmissuhteet voivat joutua koetukselle. Sisäilma työpaikalla -materiaalissa paneudutaan sisäilma-asioihin myös työyhteisön kannalta.

Kaikilla työntekijöillä on vastuunsa

Jokainen meistä voi vaikuttaa sisäilman laatuun. Esimerkiksi oma työtila on syytä pitää sellaisessa kunnossa, että sen siivous on helppoa. Vesivuodosta, vedosta tai hajuista tehdään ilmoitus työpaikan kiinteistönhuoltoon, haittailmoitusjärjestelmään tai esihenkilölle.

Oireilevan yksilön tilanteen selvittäminen ja työkyvyn tukeminen

Sisäilmaan liitetyt oireet voivat joskus haitata työssä selviytymistä. Työkykyyn voidaan vaikuttaa monilla eri toimilla. Jos tilanne pitkittyy, kannattaa kääntyä työterveyshuollon puoleen. Työterveyshuollolla on tärkeä rooli etsittäessä yksilöllisiä ratkaisuja työkyvyn tukemiseksi yhdessä työntekijän ja työnantajan kanssa. Sisäilma työpaikalla -sivuilla löytyy myös hyödyllisiä linkkejä muiden organisaatioiden sivuille ja syventävään tietoon. Esimerkiksi oireilevan avuksi ja terveydenhuollon tueksi löytyy toinen, uusi sivusto ”Oireilu sisäympäristössä” . Kannattaa tutustua. 

Työterveyslaitos on tuottanut Sisäilma työpaikalla -materiaalin  osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa (2018–2028). Sivujen suunnittelua ovat tukeneet asiantuntijat mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Filha ry:stä, Hengitysliitosta, Allergia-, iho- ja astmaliitosta ja Sisäilmayhdistyksestä. Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelmaan kirjattuja terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimenpiteitä. 

Lisätiedot: 

  • erikoislääkäri Elina Tulenheimo-Eklund, Työterveyslaitos, puh. 050 560 4595, elina.tulenheimo-eklund[at]ttl.fi 
  • kehittämispäällikkö Sara Lamminmäki, Työterveyslaitos, puh. 046 850 8180, sara.lamminmaki[at]ttl.fi

Jaa sisältö somessa!