Di-isosyanaattien käyttö työssä vaatii nyt koulutuksen – ota siitä hyöty irti!

Polyuretaanituotteet ja esimerkiksi monet maalit ja liimat sisältävät di-isosyanaatteja. Euroopan unioni on asettanut niitä työssään käyttäville koulutusvelvoitteen. Olemme tehneet tähän tarpeeseen verkkovalmennuksen.
-
Milja Koponen
Milja Koponen
vanhempi asiantuntija
Riikka Pajala
Riikka Pajala
tuotepäällikkö

Elokuusta 2023 lähtien di-isosyanaattien turvallisen käytön koulutus on ollut pakollinen henkilöille, jotka käsittelevät näitä aineita työssä, esimerkiksi teollisuudessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina. Koulutuksen avulla pyritään vähentämään di-isosyanaateista johtuvia ammattitauteja.

Työntekijöiden osaamisen varmistaminen edistää työturvallisuutta. Työturvallisuuslain (738/2002 14§) mukaan työnantajalla on jo pitkään ollut laajat velvoitteet perehdyttää, opettaa ja ohjata työntekijöitä niin, että he osaavat välttää työstä aiheutuvia haittoja ja vaaroja, jotka uhkaavat turvallisuutta tai terveyttä.

Työturvallisuuslaki on niin sanottu puitelaki. Se antaa varsin laajat mahdollisuudet tulkita käytännössä sitä, miten tämä osaaminen saavutetaan ja varmistetaan. Kaiken takana on työn vaarojen ja riskien arviointi. Työnantajalla on velvollisuus tulkita tilannetta ja toimia sen mukaan.

REACH-asetus toi uutta kemikaalien hallintaan

Erilaista lainsäädäntöä edustaa Euroopan unionin REACH-asetus, joka liittyy kemikaaliturvallisuuteen. Asetus on velvoittavaa lainsäädäntöä eli sen nojalla annettuja velvoitteita on noudatettava täsmälleen.

Monet di-isosyanaatit ovat herkistäviä ja voivat aiheuttaa työperäistä astmaa. Euroopan unioni pyrkii parantamaan riskinhallintaa rajoitusmenettelyllä. Di-isosyanaattien tapauksessa tämä rajoituskeino on pakollinen koulutus kaikille tuotteiden käyttäjille.

Koulutuksen sisältö ja kouluttajien osaaminen on rajoituksessa tarkkaan määritelty. Kouluttajataholla on oltava vahva osaaminen työturvallisuudesta ja -terveydestä sekä ymmärrys kyseisen työtehtävän käytännön tekemisestä. Tämä tarkoittaa asiaankuuluvaa ammatillista koulutusta.

Työterveyslaitos ja työpaikka yhdistävät voimansa

Me Työterveyslaitoksessa tiedämme työhygieenisten ja kliinisten tutkimusten perusteella paljon di-isosyanaateille altistumisesta ja riskinhallinnasta eri toimialoilla. Tunnemme niiden aiheuttamat ammattitaudit.

Harva meistä tutkijoista ja asiantuntijoista kuitenkaan on käyttänyt ammattimaisesti esimerkiksi maaleja, liimoja ja tiivisteitä, jotka sisältävät di-isosyanaatteja.

Onneksi meille tarjoutui mahdollisuus tuottaa koulutusmateriaalia yhteistyössä sellaisten työpaikkojen kanssa, joissa käytetään di-isosyanaatteja. Näin voimme yhdistää osaamisemme. Tämä osoittautuikin toimivaksi tavaksi kehittää käytännönläheinen verkkovalmennus.

Verkkovalmennus varmistaa työntekijän osaamisen

Nyt me asiantuntijat voimme siis tarjota apuamme koulutusvelvoitteen täyttämiseen yhteistyössä työnantajan kanssa. Se onnistuu modernin verkkovalmennuksen avulla.

Verkkovalmennus sisältää muun muassa esihenkilöiltä vaadittavan yleisen osion ja lisäksi työtehtäväkohtaisia osioita, kuten liimaus, tiivistys ja maalaus telalla, pensselillä tai ruiskulla.

Tutustu Di-isosyanaattien turvallinen käyttö -verkkovalmennukseen

Työterveyslaitos vastaa laadukkaasta ja pedagogisesti toimivasta, Suomen oloihin sovitetusta koulutussisällöstä. Työnantaja vastaa työntekijöidensä koulutussuorituksista ja pitää yllä luetteloa koulutuksen käyneistä henkilöistä.

Di-isosyanaattien turvallinen käyttö -verkkovalmennus vastaa lainsäädännön suoraan velvoitteeseen. Lisäksi se antaa yleisemminkin valmiuksia työskennellä turvallisesti oman työpaikan kemikaalituotteiden kanssa myös työturvallisuuslain hengessä.

Tutustu valmennukseen verkkosivuillamme ja ole yhteydessä!

Lisätietoja antavat verkkovalmennusten tuotepäällikkö Riikka Pajala, riikka.pajala [at] ttl.fi, puh. 043 8255 474, ja vanhempi asiantuntija Milja Koponen, milja.koponen [at] ttl.fi, puh. 044 720 1771.

 

Lisätietoja:

Di-isosyanaattien turvallinen käyttö -verkkovalmennus

Opi verkossa -webinaarisarja: Di-isosyanaattien turvallista käyttöä koulutuksella 17.1.2024. Tilaa webinaaritallenne

Di-isosyanaatteja koskeva koulutusvaatimus (työsuojeluhallinnon sivuilla)

Jaa sisältö somessa!