Kemikaaliturvallisuusohjeita selkiytetään yhdessä työpaikkojen kanssa

Kemikaalien käyttöä työpaikoilla säännellään työsuojelu- ja kemikaalilainsäädännöllä. Työterveyslaitoksen asiantuntijat selvittävät, onnistuuko lainsäädäntö turvaamaan työntekijöitä riittävästi ja tarvitsevatko ohjeet selkeyttämistä.
Henkilö korjaa autoa.
Milja Koponen
Milja Koponen
vanhempi asiantuntija
Piia Taxell
Piia Taxell
vanhempi asiantuntija

Kemikaalien käyttöä työpaikoilla rajoitetaan Suomessa tiukalla lainsäädännöllä. Työpaikkojen arjessa tämä näkyy muun muassa siten, ettei työntekijä saa käsitellä vaarallisia aineita ilman ohjausta niiden turvalliseen käyttöön. 

Työterveyslaitoksen PARC-hankkeen asiantuntijat kiinnostuivat selvittämään, millaista tukea työpaikat tarvitsevat turvallisen työympäristön varmistamisessa. Onnistuvatko säädökset riittävästi turvaamaan työntekijöitä? Tutkijat selvittävät asiaa kyselytutkimuksen ja haastattelujen avulla. 

– Saamme kyselyllä arvokasta tietoa siitä, onko työpaikoille suunnattuja ohjeita ja itse lainsäädäntöä syytä entisestään selkeyttää, vanhempi asiantuntija Milja Koponen kertoo.

Onnistunut ohje helpottaa lainsäädännön soveltamista työpaikoilla

Tutkimus kohdistuu erityisesti kemian- ja metalliteollisuuden sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja korjausalan työpaikkoihin. Kysely lähetetään sekä kohdealojen työpaikkojen työsuojelupäälliköille että valvonnasta vastaaville aluehallintovirastojen työsuojelutarkastajille. 

– On mielenkiitoista saada kyselyyn kaksi eri näkökulmaa. Kuulemme mitä tukea työpaikoilla tarvitaan ja onko lainsäädännöllä riittävää vaikuttavuutta. Voimme odottaa tuloksia jo ensi vuoden aikana, Koponen sanoo.

Tulokset auttavat kehittämään turvallisuuslainsäädäntöä

Asiantuntijat valmistelevat tutkimustulosten pohjalta suosituksia ja tietoa tukemaan myös työsuojelu- ja kemikaalilainsäädännön päätöksentekoa. Selkeät suositukset vaarallisten aineiden sääntelylle vähentävät monitulkintaisuutta ja työpaikkojen haasteita säädösten noudattamisessa.

– Kun kehitämme suosituksia yhdessä työpaikkojen ja kemiallista altistumista valvovan viranomaisen kanssa, lainsäädännön käytännön vaikuttavuus paranee, Koponen sanoo.

Lisätietoa

Jaa sisältö somessa!