Lainsäädäntö muuttuu: työpaikoilla huomio lisääntymiselle vaarallisiin altisteisiin

Lisääntymiselle vaarallisia kemiallisia altisteita työssä koskeva lainsäädäntö päivittyy keväällä 2024. Muutokset tuovat työnantajille uusia velvoitteita muun muassa altistumisen hallintaan sekä velvollisuuden pitää luetteloa altistuvista työntekijöistä.
kuvituskuva: työntekijä maatilalla
Piia Taxell
Piia Taxell
vanhempi asiantuntija

EU:n syöpädirektiivin (2004/37/EY) päivitykset muuttavat lainsäädäntöä, joka koskee lisääntymiselle vaarallisia kemiallisia altisteita. Muutosten tavoitteena on suojella työntekijöitä entistä paremmin sellaisilta altisteilta, jotka ovat haitallisia hedelmällisyydelle tai sikiön kehitykselle. Päivitykset tulevat voimaan ensi vuoden aikana Suomessa ja muissa jäsenmaissa.

Suomalaisilla työpaikoilla esiintyviä lisääntymiselle vaarallisia altisteita ovat esimerkiksi hiilimonoksidi (häkä), lyijy, nikkeliyhdisteet, boorihappo ja boraatit, tietyt lääkeaineet, muoviteollisuuden raaka-aine bisfenoli A sekä prosessikemikaaleina ja liuottimina käytetyt dimetyyliformamidi ja N-metyylipyrrolidoni.

Muutokset tuovat työnantajille uusia velvoitteita. Tiukennukset liittyvät lisääntymiselle vaarallisten altisteiden altistumisen ja terveysriskien arviointiin sekä altistumisen hallintaan. Vastaavat velvoitteet koskevat jo nyt syöpävaarallisia altisteita.

Työnantaja on jatkossa velvollinen pitämään luetteloa työssä käytetyistä ja työssä esiintyvistä lisääntymiselle vaarallisista altisteista sekä näille altistuvista työntekijöistä. Työterveyshuolto on työnantajan tärkein kumppani lisääntymiselle vaarallisten altisteiden tunnistamisessa ja vaarojen arvioinnissa.

Myös altistumisen raja-arvoissa tapahtuu muutoksia

Samassa lainsäädäntöpäivityksessä asetetaan sitovat raja-arvot syöpävaarallisille nikkeliyhdisteille ja akryylinitriilille sekä päivitetään bentseenin sitovaa raja-arvoa. Myös usean lisääntymiselle vaarallisen altisteen, muun muassa hiilimonoksidin, dimetyyliformamidin, N-metyylipyrrolidonin, bisfenoli A:n ja elohopean, haitalliseksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot) muuttuvat sitoviksi raja-arvoiksi. Myös lyijyn sitovaa raja-arvoa ollaan päivittämässä.

Muutokset toteutetaan ASA-lain (452/2020) ja työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta annetun asetuksen (1267/2019) päivityksillä kevään 2024 aikana. Myös asetusta lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä työssä (603/2015) päivitetään.

Työterveyslaitos julkaisee alkuvuodesta 2024 verkkosivun, jolle kootaan tietoa lisääntymiselle vaarallisista altisteista ja näihin liittyvistä uusista velvoitteista.

Lisätiedot

  • Piia Taxell, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos, piia.taxell [at] ttl.fi (piia[dot]taxell[at]ttl[dot]fi), p. 030 474 2234

Tutustu myös

Jaa sisältö somessa!