Enemmistö palkansaajista tukee työpaikkansa ilmastotekoja

Työntekijät kokevat työpaikkojen roolin tärkeäksi ilmastonmuutoksen hillinnässä. Joka toinen työntekijä kertoi muutoksista aiempaa ilmastoystävällisempiin työtapoihin. Työntekijöiden näkemyksiä oman työn ekologisesta kestävyydestä ja työpaikkojen ilmastotoimista selvitettiin Suomessa ensimmäistä kertaa Työterveyslaitoksen kyselyllä.
kuvituskuva: kolme työntekijää keskustelee

Työterveyslaitoksen mediatiedote 30.1.2023

Suomalaisten työntekijöiden mielipiteet ovat vahvasti kestävyysmurroksen puolella, kertoo Työterveyslaitoksen Ilmastonmuutos ja työ -kysely. Kaksi kolmesta vastaajasta sanoo, että toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat myös työpaikkojen vastuulla.

– Palkansaajat Suomessa tiedostavat kestävyyskriisin syyt ja tarpeen muutokselle. Ihmisen toiminta maapallolla tulee sovittaa ekologisesti kestäviin rajoihin, ja työllä on roolinsa kestävyyskriisin ratkaisemisessa, korostaa tutkija Fanni Moilanen Työterveyslaitoksesta.

Ilmastonmuutos on laajasti tunnistettu ilmiö, ja siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan koetaan tarpeelliseksi myös työntekijöiden keskuudessa.

Lähes kaikki vastaajat ajattelevat, että maapallon ilmasto on muuttumassa. Lisäksi 78 prosenttia vastaajista arvioi, että hiilineutraalin yhteiskunnan tavoitteleminen on tärkeää. 75 prosenttia vastaajista kertoo, että jatkuva talouskasvu ei ole mahdollista maapallon resurssien rajallisuuden takia.

Vajaa kolmannes pitää työpaikkaansa edelläkävijänä

Noin puolet kyselyn vastaajista kertoo, että työpaikalla on muutettu työn tekemisen tapoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Lisäksi lähes puolet kertoo, että työpaikalla käytetään ilmastonmuutosta hillitsevää teknologiaa.

Vastauksissa nousi esiin, että kaikista työpaikkojen teoista ei viestitä työntekijöille niin, että viesti tavoittaisi työntekijät. Joka toinen vastaaja arvioi, että oman työpaikan ilmastonmuutosta hillitsevistä toimista ei ole kerrottu.

– Kyselyn tulokset eivät suoraan mittaa ilmastotekojen todellista laajuutta työpaikoilla, vaan työntekijöiden käsitystä asiasta, kertoo tutkimusprofessori Tuomo Alasoini Työterveyslaitoksesta.

Vajaa kolmannes vastaajista arvioi, että oma työpaikka on alallaan edelläkävijä ilmastoystävällisessä toiminnassa.

– On kiinnostavaa, että yli puolet työntekijöistä tunnistaa omalta työpaikaltaan asioita, joilla työtä on muutettu ilmastoystävällisempään suuntaan. Toisaalta monilla työpaikoilla olisi mahdollisuuksia toimia vielä nykyistä aktiivisemmin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, sanoo Fanni Moilanen.

Työpaikkojen yleisimmät ilmastoteot

Yleisin ilmastoteko suomalaisilla työpaikoilla oli ilmastoystävällisten työskentelytapojen kehittäminen yhdessä työnantajan ja työntekijöiden kesken: tästä raportoi 28 prosenttia vastaajista.

Lisäksi joka neljäs vastaaja kertoi, että omalla työpaikalla on ilmasto-ohjelma tai -strategia. Joka viides vastaaja kertoi, että työntekijöiden ehdotukset ovat johtaneet työpaikalla ilmastoystävällisten työtapojen muutokseen.

Yli puolet vastaajista oli miettinyt, miten oma työ vaikuttaa ilmastoon. Puolet vastaajista kertoi tehneensä itse muutoksia työkäytäntöihin tai työmenetelmiin toimiakseen ekologisesti kestävämmillä tavoilla työssä.

– Työpaikkojen ruohonjuuritason toiminnalla on merkitystä paikallisten kestävyysratkaisujen kehittämisessä. Jos työntekijöillä on mahdollisuuksia tuunata työtä ekologisesti kestävämpään muotoon, siihen kannattaa kannustaa, kommentoi vanhempi asiantuntija Arja Ala-Laurinaho Työterveyslaitoksesta.

Ilmastonmuutos ja työ -kysely toistetaan säännöllisesti

Ilmastonmuutos ja kestävyysmurros on jo pitkään tunnistettu ilmiöiksi, jotka muuttavat työelämää. Silti vihreän siirtymän ilmiöiden mittaamiselle ei ole ollut vakiintuneita työelämään soveltuvia mittareita.

Työterveyslaitoksen Ilmastonmuutos ja työ -kysely tuottaa työelämän tulevaisuuden kannalta ainutlaatuista tutkimustietoa, ja se aiotaan jatkossa toistaa parin vuoden välein.

– Kehitimme uuden kyselymenetelmän, jolla voi tarkastella ilmastonmuutoksen ja kestävyysmurroksen työelämävaikutuksia. Tämän ensimmäisen tiedonkeruun keskiössä olivat työntekijöiden näkemykset, Fanni Moilanen kertoo.

– Jatkossa tavoitteenamme on täydentää nyt muodostunutta kuvaa työnantajille suunnatulla vastaavanlaisella kyselyllä. Jo tähän mennessä kyselymme on herättänyt ainutlaatuisuutensa vuoksi myös kansainvälistä kiinnostusta, Tuomo Alasoini sanoo.

Tutkimushanke: ilmastonmuutos ja työ – systemaattinen tiedonkeruu ilmastonmuutokseen kytkeytyvistä työelämävaikutuksista

  • Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään mittareita ilmastonmuutoksen työelämävaikutusten arvioimiseksi. Tulokset luovat tilannekuvaa työelämässä tapahtuvista muutoksista, jotka johtuvat ilmastonmuutoksesta ja vihreästä siirtymästä.
  • Keväällä 2022 kerätty Ilmastonmuutos ja työ -kysely toteutettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2022, joten vertailutietoa aiheesta ei vielä ole.
  • Kyselyyn vastasi 1917 palkansaajaa eri toimialoilta keväällä 2022. Tiedonkeruu toteutettiin yhdessä Tilastokeskuksen kanssa.
  • Kyselytuloksia julkaistaan myöhemmin Työterveyslaitoksen Työelämätieto-verkkopalvelussa.
  • Hankesivu: Ilmastonmuutos ja työ – systemaattinen tiedonkeruu ilmastonmuutokseen kytkeytyvistä työelämävaikutuksista | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Lisätiedot

  • tutkija Fanni Moilanen, Työterveyslaitos, fanni.moilanen [at] ttl.fi (fanni[dot]moilanen[at]ttl[dot]fi), +35850 576 1356
  • tutkimusprofessori Tuomo Alasoini, Työterveyslaitos, tuomo.alasoini [at] ttl.fi (tuomo[dot]alasoini[at]ttl[dot]fi), +35850 564 6140
  • vanhempi asiantuntija Arja Ala-Laurinaho, Työterveyslaitos, Arja.Ala-Laurinaho [at] ttl.fi (Arja[dot]Ala-Laurinaho[at]ttl[dot]fi), +35840 562 0906

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!