Työkyvyn tuki on otettava käyttöön myös sisäilmatilanteissa

Työkykyasioita tulisi käsitellä työpaikan sisäilmatilanteissa samalla tavoin kuin muissakin tilanteissa. Työkyky tulisi ottaa puheeksi neutraalisti mutta rohkeasti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Työterveyslaitoksen asiantuntijat ovat kehittäneet yhteistyössä työpaikkojen edustajien kanssa Työkyvyn tuen toimintamalliin sisäilmatilanteisiin ja ohjeet mallin käyttöönottoon työpaikalla.
Toimistossa työskennellään rauahllisessa sopessa.
Aki Vuokko
Aki Vuokko
apulaisylilääkäri
Hanna Keränen
Hanna Keränen
erikoislääkäri
Pirjo Juvonen-Posti
Pirjo Juvonen-Posti
johtava asiantuntija

Työterveyslaitoksen mediatiedote 14.9.2023

Monella työpaikalla on valmiit käytännöt työkyvyn tukeen silloin, kun työntekijän työkyky on heikkenemässä. Monella työpaikalla on myös prosessi sisäilmaongelmien selvittämiseen. Harvoin näitä kahta prosessia on kuitenkaan osattu kytkeä toisiinsa vaan sisäilmasta oireileva saattaa jäädä ilman varhaista työkyvyn tukea ja tilanne voi mutkistua.

Toimintamallin käyttöönottoa pilotoitiin kolmessa organisaatiossa

Työterveyslaitoksen asiantuntijat ovat kehittäneet sisäilmatilanteisiin työkyvyn tuen mallin, jonka käyttöönottoa on testattu ja harjoiteltu kolmessa organisaatiossa viime vuoden aikana.  Organisaatiot edustivat varsin erilaisia toimialoja: sosiaali- ja terveys, kasvatus ja koulutus, sekä turvallisuus. Kukin organisaatio sai valita oman tilanteeseensa sopivan muutostavoitteen. Esimerkiksi Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen yksikön tavoitteeksi tuli varhaisten työkyvyn tuen keinojen mukaan ottaminen sisäilmatilanteisiin.

 Meillä Helsingin kaupungilla on jo olemassa työkyvyn tuen malleja, mutta niitä ei ole aina osattu hyödyntää sisäilmatilanteissa. Kuitenkin juuri sisäilmatilanteissa esimerkiksi varhainen puheeksi ottaminen olisi tärkeää, kertoo työsuojeluasiantuntija Satu Wahlman Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta.

 Esihenkilöiden osalta tietoisuus sisäilmaprosessista ja sen tunteminen on tärkeää ja sen lisäksi puheeksi ottaminen vaatii usein tukea ja harjoittelua. Yhteistyöhankkeessa saimme monia vinkkejä prosessiin ja erityisesti korostui avoimuuden merkitys ja matalalla kynnyksellä puheeksi ottaminen, näiden avulla syntyy luottamus eri toimijoiden välillä.

Toimintamalli käyttöön vaiheittain tarkistuslistoja hyödyntäen

Toimeenpanotutkimuksista saadun tiedon ja pilotointikokemusten avulla Työterveyslaitoksen verkkosivuille on koottu lyhyt ohje työkyvyn tuen mallin käyttöönottoon työpaikalla.

 Toimintamallin käyttöönottoa kannattaa pilotoida yhdessä kohteessa tai yksikössä, sanoo hanketta vetänyt apulaisylilääkäri Aki Vuokko Työterveyslaitoksesta.

 Pilotointivaiheessa toimintamallista voi ottaa ensin käyttöön vain yhden osan esimerkiksi varhaisen tuen keinot, työn muokkauksen keinot tai työpaikalle paluun keinot.

Muutostyössä kannattaa hyödyntää vuorovaikutteisia ja helppokäyttöisiä tarkistuslistoja, jotka muutosta tekevä ryhmä voi täyttää yhdessä.

 Työkalut pohjautuvat toimeenpanotutkimuksen tuloksiin.  Työkaluja on kolme – muutoksen suunnittelua, vuorovaikutuksen suunnittelua ja muutoksen juurruttamista varten. Työkaluja voi hyödyntää työpaikoilla monenlaisten muutosten toimeenpanon suunnittelussa, kertoo johtava asiantuntija Pirjo Juvonen-Posti Työterveyslaitoksesta.

Sisäilmatilanteiden erityispiirteet on otettava huomioon

Sisäilmatilanteissa on joitakin erityispiirteitä, jotka työpaikan toimijoiden on hyvä muistaa.

  • Muutostyöhön tarvitaan tiimi, jossa on sekä työkyvyn tuen että sisäilma-asioiden osaajia. Työterveyshuolto on tärkeä työpaikan kumppani työkyvyn tuessa. Päävastuu työkyvyn tuesta kuuluu kuitenkin työnantajalle.
  • Työkyvyn tuki sisäilmatilanteissa on hyvin moniulotteinen ilmiö ja vaatii toimiakseen eri tahojen tiivistä yhteistyötä työpaikalla.
  • Jatkuva avoin vuorovaikutus ja viestintä työyhteisössä ovat tärkeitä niin muutoksen suunnittelussa kuin juurruttamisessakin.
  • Sisäilmaongelmat voivat herättää huolta ja monenlaisia tunteita työpaikalla. Esihenkilöiden osaaminen sisäilmahuolien kohtaamisessa voi vaihdella, minkä vuoksi tarvittavia valmiuksia kannattaa opetella esimerkiksi haastavia vuorovaikutustilanteita harjoittelemalla.

Tutustu toimintamalliin ja sen käyttöönottoon verkossa

Työkyvyn tuki sisäilmatilanteissa | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Toimintamallin käyttöönottoa havainnollistamaan on tehty Tussitaikurien kanssa video. Katso, miten esihenkilö Terhi ryhtyy toimeen työpaikallaan toimintamallin hyödyntämiseksi:

Linkki videoon (2 min)

Lisätiedot

Aki Vuokko, apulaisylilääkäri, Työterveyslaitos, puh. 043 820 0578, aki.vuokko[at]ttl.fi

Hanna Keränen, erikoislääkäri, Työterveyslaitos, puh. 050 414 3395, hanna.keranen[at]ttl.fi

Pirjo Juvonen-Posti, johtava asiantuntija, Työterveyslaitos, puh. 043 824 3568, pirjo.juvonen-posti[at]ttl.fi


Satu Wahlman, työsuojeluasiantuntija, Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, puh. 09 310 37976, satu.wahlman [at] hel.fi (satu[dot]wahlman[at]hel[dot]fi)

Jaa sisältö somessa!