Työkyvyn tuki sisäilmatilanteissa

Työkykyasioita tulisi käsitellä sisäilmatilanteissa samalla tavoin kuin muissakin tilanteissa. Työkyky tulisi ottaa puheeksi neutraalisti mutta rohkeasti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tutustu asiantuntijoidemme kehittämään Työkyvyn tuen toimintamalliin ja sen käyttöönottoon työpaikalla.

Ihmisen työkyky on moniulotteinen kokonaisuus. Terveydentilan ja toimintakyvyn lisäksi työkykyyn vaikuttavat mm. koulutus ja osaaminen sekä työ, työympäristö ja työyhteisö. Työkyvyn käsittäminen kapea-alaisesti pelkästään terveyteen liittyväksi voi rajata pois työkyvyn tuen keinoja.  Ks. Työkykytalo | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Tutustu työkyvyn tuen toimintamalliin ja ota se käyttöön

Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan asiantuntijoidemme kehittämään Työkyvyn tuen toimintamalliin sisäilmatilanteissa ja mallin käyttöönottoon työpaikalla.

Tutustu 

Työkyvyn tuen toimintamalli sisäilmatilanteissa

Näin otat käyttöön työkyvyn tuen toimintamallin 

Vastuu työkyvyn tuesta kuuluu työnantajalle 

Vastuu työkyvyn tuesta kuuluu ensisijaisesti työnantajalle. Työkyvyn tuki on työpaikan jatkuvaa toimintaa, ja työpaikalla tulisikin olla etukäteen yhdessä sovitut työkyvyn tuen toimintamallit. Työterveyshuollon rooli on toimia työkyvyn asiantuntijana yhteistyössä työnantajan kanssa. Ks. Työkyvyn tuki | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Sisäympäristö ja työkyky

Hyvä sisäympäristö tukee hyvinvointia, työkykyä, työn sujumista ja tuottavuutta. Jos sisäympäristön olosuhteet eivät ole kunnossa, voivat tilan käyttäjät kokea viihtyvyyshaittoja tai oireita. Suurin osa sisäilmaan liitetystä oireilusta on lievää ja ohimenevää, mutta pienelle osalle voi kehittyä pitkäaikainen, laajemmin toimintakykyyn vaikuttava ja merkittävästi työkykyä heikentävä ympäristöherkkyys. Lieväkin oireilu voi kuitenkin haitata työn sujumista ja vaikuttaa työkykyyn. (Linkki sivulle sisäilma, terveys ja oireilu: Sisäilma, terveys ja oireilu | Työterveyslaitos (ttl.fi))

Myös sisäilmatilanteissa tilojen käyttäjien työkykyä ja työssä jatkamista on tuettava ja työkyvyn heikkenemistä ehkäistävä riippumatta siitä, johtuuko se työtiloihin liittyvistä tekijöistä tai ei. Tällöin tulisi huomioida laajasti mahdollisia työkykyyn vaikuttavia eri tekijöitä. 

Tarkistuslistat helpottavat työkyvyn tuen mallin käyttöönottoa

Työterveyslaitoksen asiantuntijat ovat tehneet vuorovaikutteisia työkaluja (tarkistuslistoja) muutoksen suunnittelun ja vuorovaikutuksen tueksi. Työkaluista on räätälöity sisäilmatilanteisiin sopivat lisäämällä niihin sisäilmatilanteisiin liittyviä kysymyksiä.

Tutustu tarkistuslistoihin 

Muutoksen suunnittelu työpaikalla sisäilmatilanteissa  Osa 1 (suunnitteluvaihe)

Muutoksen suunnittelu työpaikalla sisäilmatilanteissa  Osa 2 (toimeenpanovaihe)

Vuorovaikutuksen suunnittelu muutoksessa työpaikalla

 

Asiantuntijamme

Aki Vuokko

Aki Vuokko

apulaisylilääkäri
Sähköpostiosoite
aki.vuokko [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2148
Hanna Keränen

Hanna Keränen

erikoislääkäri
Sähköpostiosoite
hanna.keranen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2119
Pirjo Korenius

Pirjo Korenius

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
pirjo.korenius [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7258