Työn sisällöillä on merkitystä työympäristötyytyväisyyteen monitilatoimistoissa

Monitilatoimistojen vaikutuksesta työhyvinvointiin on saatu uutta tietoa. Työterveyslaitos tutki asiantuntijaorganisaation kokemuksia noin vuosi sen jälkeen, kun 179 hengen työyhteisö oli muuttanut omista työhuoneista monitilatoimistoon. Tulosten mukaan monitilatoimisto soveltuu hyvin vuorovaikutteisiin tehtäviin ja tukee ryhmässä työskentelyä. Toisaalta monitilatoimisto asettaa haasteita itsenäisiin, keskittymistä edellyttäviin tehtäviin.
kuvituskuva: monitilatoimisto
Virpi Ruohomäki
Virpi Ruohomäki
johtava tutkija
Pia Sirola
Pia Sirola
vanhempi asiantuntija

Työterveyslaitoksen mediatiedote 6.10.2021

Digitalisaatio, lisääntyvä etätyö ja muuttuva tietotyö uudistavat jo työtilojen käyttöä, mutta uusien tilaratkaisujen vaikutuksista työhyvinvointiin ei ole vielä riittävästi tietoa. Psykologia-lehdessä julkaistu artikkeli on osa Suomen Akatemian ActiveWorkSpace-hanketta.

Asiantuntijaorganisaation kokemuksia tutkittiin kyselyllä ja haastatteluilla noin vuosi monitilatoimistoon muuton jälkeen. Kyselyyn vastasi 68 prosenttia ja haastatteluja tehtiin yhdeksän.

Kysely- ja haastattelutulokset osoittivat, että henkilöstön tyytyväisyys työympäristöön monitilatoimistossa on yhteydessä työn sisältöihin. Monitilatoimiston koettiin tukevan hyvin ryhmässä työskentelyä, yhteistyötä ja vuorovaikutusta, mutta heikommin itsenäisiä yksilötehtäviä ja keskittymistä. Tutkimus osoitti myös, että työtiloilla on tärkeä merkitys työn sujumiseen, tyytyväisyyteen ja hyvinvointiin.

Tyytyväisyys monitilatoimistoon vaihtelee työtehtävien mukaan

– Tyytyväisimpiä monitilatoimistoon olivat ne, joiden työtehtävät sisälsivät suunnittelua, koordinointia ja jatkuvaluonteista vuorovaikutusta. Tyytymättömimpiä monitilatoimistoon työympäristönä olivat ne, joiden tehtävät vaativat ongelmanratkaisua, päätöksentekoa ja täydellistä keskittymistä, tutkimuksen johtaja Virpi Ruohomäki Työterveyslaitoksesta kertoo.

Tutkimus osoitti myös, että miehet olivat tyytyväisempiä työympäristöönsä kuin naiset. Tyytymättömien osuus kasvoi iän myötä.

Tyytyväisyys työympäristöön tukee työhyvinvointia ja työsuoritusta

Henkilöstön tyytyväisyys työympäristöön oli myönteisesti yhteydessä työtyytyväisyyteen, työhyvinvointiin ja työsuoritukseen. Haastattelut toivat lisäymmärrystä työpisteen valintaan ja työympäristömuutoksen vaikutuksiin.

Tutkimus on tehty ennen koronapandemian alkamista, mutta sen tulokset antavat tietoa aikana, jolloin työpaikoilla tehdään paluuta etätyöstä toimistoihin. Tutkimus osoitti, että työympäristöllä on suuri merkitys työn sujumiseen ja työhyvinvointiin.

– Työpaikoille paluu on herättänyt pohdintoja siitä, minkälaisissa toimistotiloissa vastedes on sujuvaa työskennellä. Tutkimus osoitti, että monitilatoimisto näyttää sopivan vuorovaikutteiseen työhön. Samalla on kuitenkin syytä kehittää yksilötyöhön keskittymistä tukevia ratkaisuja, Ruohomäki korostaa.

Ajankohtainen tutkimus tarjoaa työ- ja organisaatiopsykologisen näkökulman työympäristöjen tutkimiseen ja kehittämiseen.

Lisätiedot

  • Virpi Ruohomäki, tutkimuksen johtaja, vanhempi tutkija, puh. 030 474 2941, virpi.ruohomaki [at] ttl.fi (virpi[dot]ruohomaki[at]ttl[dot]fi)
  • Pia Sirola, vanhempi asiantuntija, puh. 043 825 9202, pia.sirola [at] ttl.fi (pia[dot]sirola[at]ttl[dot]fi)

Tutustu

  • Virpi Ruohomäki, Pia Sirola ja Marjaana Lahtinen ovat kirjoittaneet artikkelin ”Työn sujuminen, tyytyväisyys työympäristöön ja hyvinvointi monitilatoimistossa”, joka julkaistiin Psykologia-lehdessä 56(04), 2021, s. 433-453 (vain tilaajille).
  • Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa ActiveWorkSpace -hanketta (2018-2022) Hankkeen esittely Työterveyslaitoksen verkkosivuilla (suomeksi ja englanniksi)
  • Tutkimushankkeen tuloksia esitellään kansainvälisellä kurssilla Helsingissä syyskuussa 2022 . Kurssin esittely NIVA:n koulutussivuilla (englanniksi).

Jaa sisältö somessa!