Vaikuttavia keinoja mielenterveyden tukeen työelämässä

Hallituksen Työelämän mielenterveysohjelma on julkaissut yhdeksän maksutonta digityökalua suomalaisen työelämän käyttöön. Mielenterveyden tuen työkalupakki tuo työpaikoille ja työterveyshuoltoon helppokäyttöisiä välineitä työikäisten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn. Suomalaiset työpaikat tarvitsevat työkykyistä ja osaavaa työvoimaa. Mielenterveyden tukeminen on merkittävässä roolissa hallitusohjelman työllisyyden kasvun vauhdittamisessa.
kuvitus_mielenterveyden tuen työkalupakki

STM ja Työterveyslaitos tiedottavat 23.9.2021

Suomalaisilla työpaikoilla tarvitaan uudenlaista työkyvyn johtamista, jotta mielenterveyden häiriöistä johtuvat sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet saadaan vähenemään. Työelämän mielenterveysohjelma vastaa tähän tarpeeseen julkaisemalla tutkimustietoon perustuvat digitaaliset työkalut, jotka on kehitetty yhteistyössä työpaikkojen, työterveyshuoltojen ja muiden työelämän toimijoiden kanssa.  

Mielenterveyden tuen työkalupakki tuo konkreettiset keinot työpaikkojen arkeen 

Mielenterveyden tuen työkalupakki tarjoaa helppokäyttöisiä keinoja ja menetelmiä mielenterveyden tukemiseen ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn työpaikkojen arjessa. Työhyvinvoinnista on vastuussa koko työyhteisö.  

Vaikuttavan muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan kaikkien työpaikan toimijoiden välistä aitoa yhteistyötä ja osaamisen vahvistamista.  Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen haastaa työpaikat ja työterveyshuollot ottamaan työkalupakin vaikuttavat menetelmät käyttöön ja viemään viestiä myös eteenpäin. 

– Työpaikoilla on monia keinoja tukea työntekijöiden mielenterveyttä ja työkykyä. Tärkeintä on huolehtia siitä, että työpaikan arkikäytännöt tukevat hyvinvointia. Työn psykososiaalisten riskien arviointi ja hallinta on myös jokaisen työpaikan lakisääteinen velvollisuus, ministeri Sarkkinen muistuttaa. 

Mielenterveyttä tukevassa työkulttuurissa on kyse arkisista asioista, kuten vuorovaikutuksesta, ongelmien ratkomisesta yhdessä ja työtapojen kehittämisestä. Mielenterveyden tuen työkaluja voi hyödyntää yksitellen täsmätukena tai ottamalla työkalupakki käyttöön pitkäjänteiseen arjen tukeen työyhteisössä.  

Työkalut vahvistavat osaamista työpaikoilla 

Työterveyslaitoksen kehittämä Mielenterveyden tuen työkalupakki on julkaistu Mieli ja työ -sivustolla. Työkalut tarjoavat koko työyhteisölle keinot tukea työkykyä ennaltaehkäisevästi. Mukana on sekä testin, pelin ja laskurin kaltaisia toiminnallisia työkaluja työyhteisöille että valmennuksia aiheista, joista esimerkiksi esihenkilöiden, henkilöstöhallinnon ja työsuojelutoimijoiden on tärkeää vahvistaa osaamistaan. 

–  On tehokkaampaa kohdistaa toimenpiteitä työyhteisöön ja tukea työkykyä ennaltaehkäisevästi kuin reagoida jo syntyneisiin ongelmiin yksilötasolla työterveyshuollossa, sanoo tuotepäällikkö Kaisa Mikkola Työterveyslaitoksesta. 

Työkalupakin kohderyhmänä ovat suomalaiset työpaikat ja työterveyshuollot. Osa työkaluista on suunnattu esihenkilöille, työsuojelutoimijoille tai henkilöstöhallinnolle, toiset taas vahvemmin työterveyshuolloille, työntekijöille tai johdolle. 

Mielenterveyden tuen työkalut helpottavat kuormituksen tai muiden työkykyyn vaikuttavien asioiden puheeksi ottamista. Kun mielenterveyspuhe arkipäiväistyy, haasteisiin on helpompi tarttua ajoissa. Työkaluja kannustetaan kokeilemaan työyhteisössä yhdessä keskustellen. 

Tutustu Mielenterveyden tuen työkalupakkiin mielityo.fi-sivustolla. 

Lisätiedot

  • sosiaali- ja terveysministerin erityisavustaja Jiri Sironen, STM, etunimi.sukunimi [at] gov.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]gov[dot]fi) 
  • hankepäällikkö Jaana Vastamäki, STM, etunimi.sukunimi [at] gov.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]gov[dot]fi) (Työelämän mielenterveysohjelman yleiset kysymykset) 
  • tuotepäällikkö Kaisa Mikkola, Työterveyslaitos, etunimi.sukunimi [at] ttl.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]ttl[dot]fi) (Mielenterveyden tuen työkalupakki)  

Jaa sisältö somessa!