Altistumisilmoitukset syöpävaaraa aiheuttavista tekijöistä lisääntyivät – yli 24 000 työntekijää uutena ASA-rekisteriin

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille työssään altistuneita ilmoitettiin ASA-rekisteriin noin 42 200 eri henkilöä vuodelta 2020. Heistä noin 24 200 ilmoitettiin rekisteriin ensimmäistä kertaa. Lakiin päivitetyt uudet ilmoitettavat aineet ja menetelmät ovat lisänneet ASA-ilmoitusten määrää. Vuoden 2022 ilmoitus tulee jättää maaliskuun loppuun mennessä.
kuvituskuva: työntekijät hitsaavat
Sanni Uuksulainen
Sanni Uuksulainen
vanhempi asiantuntija

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien tekijöiden määritelmä muuttui ASA-lain (452/2020) päivityksessä vuonna 2020. Uudet ilmoitettavat aineet ja menetelmät ovat lisänneet ASA-ilmoitusten määrää.

Vuonna 2020 ASA-ilmoituksia tehtiin noin 2100 työosastosta. Uusina työosastoina rekisteriin ilmoitettiin noin 1160 osastoa.

Altistuneita henkilöitä ilmoitettiin vuonna 2020 yhteensä noin 42 200 eri henkilöä, kun määrä vuonna 2019 oli noin 22 800. Kirjatuista henkilöistä noin 24 200 henkilöä ilmoitettiin ensimmäistä kertaa rekisteriin.

Kvartsille altistuneet suurin uusi ryhmä

Eniten uusille aineille ja työmenetelmille altistuneista tuli ilmoituksia kiteiselle piidioksidipölylle eli kvartsille altistuneista, joita ilmoitettiin lähes 700 työosastosta yhteensä noin 15 500 henkilöä.

Lehtipuupölylle altistuneita ilmoitettiin lähes 4900. Palamisprosesseissa syntyneille aineille altistuneita sekä dieselpakokaasulle altistuneita oli molempia lähes 4000. Formaldehydille altistuneita ilmoitettiin noin 3000 henkilöä.

Jo aiemmin ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluneista altisteista tehtiin eniten ilmoituksia ruostumattoman teräksen hitsaajista ja polttoleikkaajista (noin 5600), nikkeliyhdisteille altistuneista (noin 4700) sekä asbestille altistuneista (3500).

Graafi: ASA-aineille ja -työmenetelmille altistuneiden henkilöiden määrät vuonna 2020. Eniten altistumisia on kvartsipölylle.

Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat altistuivat useille aineille

Ammateittain tarkasteltuna eniten altistumisia kertyi noin 2700 henkilölle maatalous- ja teollisuuskoneasentaja ja -korjaaja ammattityhmästä, joiden erillisten altistumisten määrä oli yhteensä noin 5100. Heistä monet olivat altistuneet useille aineille, kuten ruostumattoman teräksen hitsaushuuruille, nikkeliyhdisteille, dieselpakokaasuille, kvartsille, asbestille, käytetyille moottoriöljylle, arseenille, bentseenille ja lehtipuupölylle. 

Yksittäiselle aineelle eniten altistumisia oli betoni- ja kivituotteiden valmistajien ammattiryhmällä, josta oli noin 2700 altistumisilmoitusta kvartsille. Ruostumattoman teräksen hitsauksen ja polttoleikkauksen huuruille tehtiin hitsaajilta ja kaasuleikkaajilta noin 2300 ilmoitusta.

Toimialoittain tarkasteltuna eniten altistumisilmoituksia (noin 6600) tuli asuin- ja muiden rakennusten rakentamisen toimialalta, jossa altistuttiin muun muassa kvartsille, lehtipuupölylle, asbestille ja dieselpakokaasuille.

Ilmoitukset tulee tehdä maaliskuun loppuun mennessä

ASA-ilmoitukset tulee tehdä vuosittain.

Ilmoitukset tehdään työosastoittain, ja työnantaja voi itse määritellä työosaston koon ja laajuuden, mutta sen tulee ensisijaisesti koostua samankaltaisessa työympäristössä samankaltaisesti altistuvista.

Edellisen vuoden ilmoitus tulee jättää seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä. Jos työosaston ilmoitusvelvollisuus on päättynyt, siitä tulee ilmoittaa lähettämällä viesti osoitteeseen asa [at] ttl.fi

Uudet ilmoitettavat aineet ja työmenetelmät

Vuonna 2020 ASA-lakia (452/2020) päivitettiin ja syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat tekijöiden määritelmä muuttui.

Nykyisin työnantajien tulee ilmoittaa ASA-rekisteriin kaikki EU:n CLP-asetuksen mukaan syöpää aiheuttaviksi luokitellut (Carc. 1A/1B) aineet tai sukusolujen perimää vaurioittavaksi luokitellut (Muta. 1A/1B) aineet ja näille altistuvat työntekijät.

Uusia ilmoitettavia aineita ovat muun muassa formaldehydi sekä koboltti ja sen yhdisteet. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös 11 työmenetelmää, jotka on mainittu Valtioneuvoston asetuksen 1267/2019 liitteessä 1.

Uusia ilmoitettavia työmenetelmiä ovat muun muassa työt, joissa altistutaan kiteiselle piidioksidipölylle (kvartsipölylle), palamisprosessissa syntyville tai syntyneille aineille, käytetyille moottoriöljyille tai dieselpakokaasuille.

Puupölyaltistumista koskeva työmenetelmä laajennettiin koskemaan kaikkea kovapuupölyä eli lehtipuupölyä. Ruostumattoman teräksen hitsaajat ilmoitetaan nyt altistuneeksi kyseiselle työmenetelmälle eikä yksittäisille aineille. Myös solunsalpaajille työssään altistuneet ilmoitetaan altistuneeksi työmenetelmälle, joka kattaa kaikki käytetyt yksittäiset solunsalpaajat.

Tutustu

Lisätiedot

  • Sanni Uuksulainen, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos, Sanni.Uuksulainen [at] ttl.fi (Sanni[dot]Uuksulainen[at]ttl[dot]fi), p. +35846 850 5132

Jaa sisältö somessa!