Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma tuotti vuonna 2022 runsaasti tietoa ja ohjeita kansalaisille ja eri ammattiryhmille – katso kooste

Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa tuotettiin vuonna 2022 monipuolisesti uutta tietoa ja ohjeita sisäilmaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Ohjelmaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja siihen osallistuvat aktiivisesti myös Työterveyslaitos ja Filha sekä Sisäilmayhdistys, Hengitysliitto ja Allergia- ja Astmaliitto.
Kaaviokuva Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma

”Vuonna 2022 ohjelmassa on keskitytty erityisesti toimintaohjeiden tekemiseen sisäilmatilanteisiin niin työpaikoille kuin asukkaille. Lisäksi on koulutettu erityisesti terveydenhuollon toimijoita”, sanoo THL:n erikoistutkija Anniina Salmela.

Toimintaohjeita asukkaille sisäilmaa heikentävien tilanteiden varalle

Erityisesti yksityishenkilöille suunnatussa ohjeessa kuvataan seikkaperäisesti työvaiheet kosteus- ja mikrobivauriokorjausten jälkeiseen siivoukseen ja irtaimiston puhdistamiseen. Ohjetta voi soveltaa myös sellaisissa remontoitavissa asunnoissa, joissa ei ole kosteus- tai mikrobivaurioita.

Uutinen: THL julkaisi ohjeen asuntojen kosteus- ja mikrobivauriokorjausten jälkeiseen siivoukseen ja irtaimiston puhdistamiseen

THL:n asiantuntijat laativat myös toimintamallin asunnon sisäilmaa heikentävien tilanteiden hoitamiseen. Se on suunnattu niin asunto-osakeyhtiöille ja omakotitalojen omistajille kuin vuokralla asuville.

Uutinen: THL on julkaissut toimintamallin sisäilmaa heikentävien tilanteiden hoitamiseen asunnoissa

Syksyllä sähkön riittävyyden ja hinnannousun takia sekä ympäristöterveysnäkökulma huomioiden THL:n asiantuntijat kokosivat yhteen vinkit, joilla kodin energiankulutuksesta voi nipistää ilman, että asukkaiden terveys tai kiinteistön kunto kärsii.

Tiedote: Kodin energiankulutuksesta kannattaa nipistää, kunhan huomioi toimien terveysvaikutukset – katso vinkit

Ohjeita ja tukea työpaikoille ja terveydenhuollolle

Työterveyslaitos julkaisi tänä syksynä uudet sisäilmaohjeet, jotka soveltuvat toimistojen sekä koulujen, päiväkotien ja sote-tilojen sisäilmatilanteisiin. Ohjeet on tarkoitettu ensisijaisesti sisäilma- ja rakennusterveysasiantuntijoille sekä työterveyslääkäreille, mutta niistä hyötyvät myös kiinteistön omistajat, työnantajat, viranomaiset sekä työsuojelun ja terveydenhuollon ammattilaiset.

Verkkosivu: Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi

Verkkosivu: Terveydellisen merkityksen arviointi sisäilmatilanteissa

Uutinen: Uusi ohje rakennusten korjausten jälkeiseen siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen työpaikoilla

Lisäksi THL päivitti ohjeistuksen rehtorin tehtävistä, jos hänen johtamassaan yksikössä tulee esiin sisäilmaan liittyvä ongelmatilanne. Ohjeistuksessa käydään läpi, mitä sisäympäristöön liitetyn haitan selvittämisessä eri vaiheissa yleisimmin tapahtuu, keitä tilanteen selvittämiseen osallistuu ja mikä on rehtorin rooli. Lisäksi ohjeessa on tietoa infektioiden torjunnasta kouluympäristössä. 

Uutinen: Ohjeistus rehtoreille sisäilmatilanteeseen on päivitetty

Keuhkosairauksien asiantuntijajärjestö Filhan terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu verkkokurssi sisäilmaan liitetystä oireilusta julkaistiin TerveyskyläPRO-palvelussa alkuvuonna 2022, ja se täydentyi uusilla moduuleilla syksyllä. Lisäksi Filha järjesti sairaanhoitopiirikohtaisia koulutuksia sekä ammattilaiswebinaareja aiheesta suomeksi ja ruotsiksi.

Verkkokurssi: Sisäilmaan liitetty oireilu aikuisilla – Miten tutkin, tuen ja hoidan?

Tutkimusta ja viestintää sisäilmatilanteista

Tänä syksynä julkaistun selvityksen mukaan pientaloista 15 prosentissa on varma kosteusvaurio ja noin 40 prosentissa joko vaurio tai lisätutkimustarvetta yleisimmissä riskirakenteissa. 

Uutinen: Kosteusvauriot ovat yleisiä kaikentyyppisissä pientaloissa, mutta niitä voi ennaltaehkäistä rakennuksen säännöllisellä kunnossapidolla

THL:n, Työterveyslaitoksen ja Filhan asiantuntijat listasivat Duodecimissa julkaistussa artikkelissa yhdeksän asiaa, jotka jokaisen olisi hyvä tietää sisäilmasta ja terveydestä.

Uutinen: Tiesitkö nämä yhdeksän asiaa sisäilmasta ja terveydestä?

Kansallisella sisäilmakartoituksella selvitetään suomalaisten käsityksiä sisäilman terveysriskeistä, väestön kokeman sisäilmaan liitetyn oireilun yleisyyttä sekä tyytyväisyyttä kodin ja työpaikan sisäilmaan. Aiemmin vuonna 2018 toteutettu väestökysely lähetettiin marraskuussa 5 000:lle satunnaisotannalla valitulle suomalaiselle. 

Uutinen: THL selvittää suomalaisten käsityksiä sisäilman terveysriskeistä

Lisäksi loppuvuodesta julkaistiin katsaukset mikrobikasvuston selvittämiseen käytettävistä menetelmistä kosteusvauriokohteissa sekä kosteusvaurioindikaattorimikrobien roolista mikrobikasvuston määrittämisessä rakennusmateriaalista.

Työpaperi: Kosteusvaurioista johtuvan mikrobikasvuston toteamiseen tarkoitettujen menetelmien käytettävyys ja indikaattorimikrobien rooli

Ohjelman väliarviointi toteutetaan ensi vuonna

Vuonna 2023 kymmenvuotinen Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma on puolivälissä. 

”Ensi vuonna keskitymme erityisesti ohjelman väliarviointiin, mutta julkaisemme myös esimerkiksi katsauksen puolihaihtuvista orgaanisista yhdisteistä ja saatamme loppuun työkyvyn tuki -hankkeen”, Salmela kertoo.

Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia vähentämällä sisäympäristöön liittyviä haittoja Suomessa. 

Ohjelmaa koordinoi THL, ja työhön osallistuvat aktiivisesti Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry. Ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimia. 

Lisätietoja

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma 2018–2028 

Anniina Salmela

erikoistutkija

THL

puh. 029 524 7712

etunimi.sukunimi [at] thl.fi

Kristiina Kulha

vanhempi asiantuntija, Työtilat

Työterveyslaitos

puh. 040 548 6914

etunimi.sukunimi [at] ttl.fi 

Tuula Vasankari

pääsihteeri, keuhkosairauksien erikoislääkäri

Filha ry

puh. 050 545 0589

etunimi.sukunimi [at] filha.fi

 

Jaa sisältö somessa!