Terveydellisen merkityksen arviointi sisäilmatilanteissa

Terveydellisen merkityksen arvioinnissa kootaan tieto sisäilmatilanteeseen vaikuttavista eri tekijöistä ja arvioidaan niiden merkitystä työntekijöiden terveydelle ja hyvinvoinnille kokonaisvaltaisesti. Arvioinnin tekee yleensä työterveyslääkäri. Työterveyslaitos on uudistanut ohjeen terveydellisen merkityksen arvioinnin laatimiseen.

Vastaa sisäilmakyselyymme 30.4.2024 mennessä >>

Tälle sivulle on poimittu keskeisiä asioita uudistetusta Terveydellisen merkityksen arviointi sisäilmatilanteissa -ohjeesta. Ohje korvaa aikaisemman ohjeen (Latvala 2017)ja siinä on huomioitu viimeisin tutkimustieto. Ohje on laadittu myös ruotsiksi: Bedömning av inomhusluftens betydelse för hälsa

Terveydellisen merkityksen arvioinnissa otetaan kantaa työpaikalla havaittujen terveysvaarojen, haittojen, kuormitustekijöiden sekä voimavarojen merkitykseen terveydelle ja työkyvylle.

Työn kuormitus- ja vaaratekijät voivat vaikuttaa työntekijän terveyteen, haitata työntekoa tai viihtyvyyttä, olla hallinnassa tai olla merkityksettömiä. Työhön liittyvät voimavaratekijät. (ks. työn imu)  puolestaan voivat tukea työssä selviytymistä ja työhyvinvointia. 

 

Video: Erikoislääkäri Elina Tulenheimo-Eklund kertoo, mistä terveydellisen merkityksen arvioinnissa on kyse ja mitä terveydellisen merkityksen arviointi sisäilmatilanteissa tarkoittaa. (n. 4 min)

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Palautetta ohjeesta voi antaa suoraan asiantuntijoillemme ja Työterveyslaitoksen yhteydenottolomakkeen kautta. 

Elina Tulenheimo-Eklund

Elina Tulenheimo-Eklund

erikoislääkäri
Sähköpostiosoite
elina.tulenheimo-eklund [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2059
Hanna Keränen

Hanna Keränen

erikoislääkäri
Sähköpostiosoite
hanna.keranen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2119
Aki Vuokko

Aki Vuokko

apulaisylilääkäri
Sähköpostiosoite
aki.vuokko [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2148
Pirjo Korenius

Pirjo Korenius

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
pirjo.korenius [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7258
Kari Reijula

Kari Reijula

tutkimusprofessori
Sähköpostiosoite
kari.reijula [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2932