Työkyvyn tuen järjestäminen hyvinvointialueilla tulee huomioida strategiatyössä

Hyvinvointialueiden tueksi on laadittu suositukset työkyvyn ja työllistymisen tukeen sekä pikaopas palveluiden järjestämiseksi ja resursoimiseksi. Työkykyohjelmassa laaditut suositukset ja pikaopas auttavat hyvinvointialueita lakisääteisten palveluiden järjestämisessä. Työikäisten tarpeita vastaavat ja oikea-aikaiset työkyvyn tuen palvelut hillitsevät kustannusten nousua, vahvistavat hyvinvointia ja elinvoimaisuutta sekä lisäävät osallisuutta ja työllisyyttä.
Työntekijät käyttävät tablettia logistiikkakeskuksessa
Nina Nevala
Nina Nevala
johtava asiantuntija

Palveluiden järjestäminen edellyttää rakenteita ja yhteistyökäytäntöjä 

Työikäisten työ- ja toimintakykyä voidaan vahvistaa ja ammattilaisten työtä tukea perustamalla sote-keskukseen monialainen ja moniammatillinen työkyvyn tuen tiimi ja ottamalla käyttöön laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus. Työkyvyn tuen tiimi ja työhönvalmennus edellyttävät rakenteita ja yhteistyökäytäntöjä, joista on etukäteen sovittu niin strategisella kuin operatiivisella tasolla. 

Seuraavat suositukset tukevat uusien toimintamallien käyttöönottoa ja toiminnan juurtumista:  

 1. työkyvyn ja työllistymisen tuki huomioidaan hyvinvointialueen strategiatyössä
 2. hyvinvointialue ja sidosryhmät sopivat yhteistyörakenteista ja resursoinnista
 3. työkyvyn ja työllistymisen tuen palveluita johdetaan yhtenäisenä kokonaisuutena  
 4. työkyvyn ja työllistymisen tuen ammattilaisten osaamisesta huolehditaan  
 5. asiakkaat osallistuvat palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.   

Erityistä huomiota tulee kiinnittää palveluiden integraatioon, sosiaali- ja terveyspalveluiden, työllisyyspalveluiden ja etuuksien rajapintojen toimivuuteen sekä sujuviin monialaisiin ja moniammatillisiin palveluketjuihin. Oikein mitoitetut palvelut ehkäisevät myös työkyvyttömyyttä ja työttömyyden pitkittymistä.

Työ- ja toimintakyvyn tuen palvelut vahvistavat alueiden hyvinvointia ja elinvoimaa

Hyvinvointialueiden vastuulla on järjestää ja resursoida työkyvyn tuen palvelut sote-keskuksissa. 

Pikaopas työkyvyn tuen järjestämisestä tukee alueiden päätöksentekoa lakisääteisten palveluiden järjestämisessä ja resursoimisessa. Työ- ja toimintakyvyn tuen palveluiden järjestäminen lähtee alueiden strategiatyöstä, oikein mitoitetuista palveluista ja ammattilaisten osaamisen varmistamisesta. 

Pikaopas tarjoaa tiiviin tietopaketin palveluiden järjestämisestä alueilla:

 • millainen on työkyvyn tuen palveluprosessi
 • miten työkyvyn tuen palvelut järjestetään sote-keskuksissa
 • mikä on sote-keskuksen työkyvyn tuen tiimi
 • miten työ- ja toimintakyvyn huomioiminen hyödyttää hyvinvointialuetta.

Työkyvyn tuen palveluita kehitettiin Työkykyohjelmassa

Suositukset ja pikaopas on toteutettu osana Työkykyohjelmaa (2019–2023), joka on keskittynyt osatyökykyisten työllistymisen vauhdittamiseen ja työkyvyn tuen palveluiden kehittämiseen. Työkykyohjelmasta vastasi ja sitä toteutti työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimilla kehitettiin työkyvyn tuen palveluita tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukseen ja vahvistettiin ammattilaisten osaamista palvelutarpeiden tunnistamisessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Työterveyslaitos vastasivat Työkykyohjelman operatiivisesta toimeenpanosta. 

Tutustu suosituksiin ja pikaoppaaseen

Lisätiedot

 • Niina Kovanen, hankepäällikkö, STM, niina.kovanen [at] gov.fi
 • Leena Normia-Ahlsten, projektipäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, leena.normia-ahlsten [at] thl.fi
 • Nina Nevala, johtava asiantuntija, Työterveyslaitos, nina.nevala [at] ttl.fi
   

 

Jaa sisältö somessa!