Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Anna-Maria Teperi valittiin Kestävyyspaneeliin

Monitieteinen ja riippumaton tiedepaneeli pyrkii vaikuttamaan laaja-alaisesti yhteiskunnassa kestävyysmurroksen edistämiseksi. Anna-Maria Teperi tuo Kestävyyspaneelissa esille työelämän ja kestävyyden psykologista näkökulmaa.
Henkilökuvassa Anna-Maria Teperi
Anna-Maria Teperi
Anna-Maria Teperi
tutkimusprofessori
Kirsi Ahola
Kirsi Ahola
johtaja

Kestävyyspaneeli eli Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli on riippumaton tiedepaneeli, jonka tehtävänä on edistää kestävää kehitystä Suomessa ja joka toimii valtioneuvoston kanslian yhteydessä.  

Valtioneuvosto on nimittänyt jäsenet seuraavalle kaudelle 2023–2025. Uuteen paneeliin kuuluu 15 jäsentä, jotka jatkavat työtä kestävyysmurroksen edistämiseksi. Valinnassa painotettiin monitieteisyyttä, jotta kestävyystieteen ja kestävän kehityksen eri näkökulmat tulevat edustetuiksi. Valintakriteereinä oli lisäksi aktiivisuus tieteellisissä verkostoissa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

Työelämän ja kestävyyden psykologinen näkökulma

Uutena jäsenenä aloittaa myös tutkimusprofessori Anna-Maria Teperi Työterveyslaitoksesta.

– Tavoitteeni kestävyyspaneelissa on tuoda erityisesti esille työelämän sekä kestävyyden psykologista näkökulmaa, jonka merkitys korostunee jatkuvan muutoksen aikakaudella ja vihreän siirtymän myötä, Teperi kertoo.

Teperi on työssään erikoistunut työ- ja organisaatiopsykologiaan sekä inhimillisten tekijöiden hallintaan työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja työterveyden kehittämiseksi. Hänen tutkimuslinjansa edustaa systeemistä otetta monimutkaisten ilmiöiden hallinnassa ihmisen toiminnan kannalta.

– Työpaikka on keskeinen niveltekijä, kun halutaan saada aikaan kestävyysmuutosta. Tulevia tutkimusteemojani ovat esimerkiksi, miten työelämän ilmastotoimijuuden kehittämisessä voidaan hyödyntää sellaisia hyväksi havaittuja toimintamalleja, joilla on saatu aikaan parannuksia esimerkiksi työpaikkojen turvallisuuden hallinnassa, kun on hyödynnetty ymmärrystä ihmisen toiminnan lainalaisuuksista, Teperi kertoo.

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessuurin lisäksi hän toimii Tampereen yliopistossa Inhimilliset tekijät turvallisuudessa -alueen dosenttina sekä Vaasan yliopistossa Organisaatiot ja johtaminen, erityisesti ihmisen toiminta turvallisuudessa -alueen dosenttina. Teperi toimii tiiviissä yhteistyössä Työterveyslaitoksen muiden kestävyysteemoja edustavien tutkimusprofessoreiden kanssa.

15 jäsentä monitieteisessä Kestävyyspaneelissa

Ehdotuksia paneelin jäseniksi pyydettiin yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta sekä avoimella kutsulla muilta tutkimusorganisaatioilta. Yhteensä ehdotuksia tuli yli 50, ja ne koskivat yli 40 henkilöä.

Paneeliin valitut jäsenet 2023–2025

 • Leena Aarikka-Stenroos, Tampereen yliopisto
 • Minna Halme, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
 • Antti Iho, Luonnonvarakeskus
 • Jouni Jaakkola, Oulun yliopisto
 • Minna Kaljonen, Suomen ympäristökeskus
 • Päivi, Kinnunen, Teknologian tutkimuskeskus
 • Lassi Linnanen, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (puheenjohtaja)
 • Mikko Mönkkönen, Jyväskylän yliopisto
 • Ilkka Ratinen, Lapin yliopisto
 • Arto Salonen, Itä-Suomen yliopisto
 • Katriina Siivonen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
 • Katriina Soini, Luonnonvarakeskus
 • Niko Soininen, Itä-Suomen yliopisto
 • Anna-Maria Teperi, Työterveyslaitos
 • Reetta Toivanen, Helsingin yliopisto

Kestävyyspaneeli

Lisätiedot

 • Anna-Maria Teperi, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos, Anna-Maria.Teperi [at] ttl.fi, +358304742371
 • Kirsi Ahola, johtaja, Työterveyslaitos, Kirsi.Ahola [at] ttl.fi, +358304742492

Jaa sisältö somessa!