Työterveyslaitos päivitti viitearvotaulukkoaan sisäilman kemiallisille yhdisteille ja mikrobeille

Työterveyslaitos on päivittänyt sisäilman kemiallisten yhdisteiden ja mikrobien viitearvotaulukkoaan rakennusmateriaalinäytteiden qPCR-analyysin raja-arvojen osalta. Taulukko helpottaa analyysivastauksen tulkintaa ja antaa osviittaa sisäilmaongelmien selvittämiseen ja sisäilman laadun parantamiseen.
Laboratorion työntekijä näppäilee kaasukromatografin näppäimistöä.
Maija Kirsi
Maija Kirsi
asiakkuuspäällikkö

Uudet raja-arvot rakennusmateriaalinäytteiden qPCR-analyysin tulosten tulkintaan

Kvantitatiivinen polymeraasiketjureaktiomenetelmä (qPCR) perustuu näytteessä olevan DNA:n määrän mittaamiseen, eikä edellytä mikrobien elinkykyä. qPCR:n avulla pystytään mittaamaan myös sellaisten mikrobien määrää, jota ei viljelyllä välttämättä pystytä havaitsemaan. Menetelmä on Finas-akkreditointipalvelun akkreditoima1.

Kemiallisten yhdisteiden viitearvot apuna pitoisuuksien tunnistamisessa

Kemiallisille yhdisteille viitearvoksi on valittu aineiston P90-pitoisuus, mikä kuvaa tavanomaista sisäilmaa ja tarkoittaa sitä, että 90 prosenttia aineiston näytteistä on ollut pienempiä kuin viitearvotaulukon luvut.

Viitearvot eivät ole terveysperustaisia, vaan niiden tarkoitus on helpottaa epätavanomaisten pitoisuuksien tunnistamista. Jos jonkin näytteessä olevan yhdisteen pitoisuus on huomattavasti suurempi kuin taulukon viitearvo, voi olla tarpeen selvittää, mistä yhdistettä tulee sisäilmaan.

 

1Työterveyslaitoksen laboratoriotoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T013, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta on nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi.

Lisätiedot

  • asiakkuuspäällikkö Maija Kirsi, Työterveyslaitos, +358 30 474 7024, maija.kirsi [at] ttl.fi (maija[dot]kirsi[at]ttl[dot]fi)

Jaa sisältö somessa!