DEHP- ja TXIB -yhdisteitä sisältävät PVC-muovimatot ja maalit ovat vaarallisia jätteitä

Pehmittimiä (esim. ftalaatit) käytetään yleisesti erilaisten muovien, kuten PVC:n pehmentämiseen. PVC on itsessään hyvin hauras ja jäykkä polymeeri. Jotta muovimattoon saadaan lisää taipuisuutta ja kestävyyttä, siihen lisätään pehmitintä. Monet pehmittimet ovat kuitenkin terveydelle ja ympäristölle vaarallisia.
Laboratorion työntekijä näppäilee kaasukromatografin näppäimistöä.

Yleisin muovimatoissa käytetty pehmitin on di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti DEHP. Se on luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi, ja sen käyttö on ollut luvanvaraista Euroopan Unionissa vuodesta 2015. Viime vuosina DEHP:iä onkin korvattu muilla pehmittimillä.

TXIB-yhdiste (2,2,4-trimetyyli-1,3-pentaanidioli-di-isobutyraatti) on nykyisin jo harvinaisempi lisäaine, mutta koska sitä on käytetty vuosikymmenten ajan mm. maaleissa viskositeetin alentajana, sitäkin rakennusmateriaaleista vielä löytyy.

Koska molemmat aineet on luokiteltu terveydelle, ja TXIB myös ympäristölle vaaralliseksi, niitä sisältävä materiaalijäte on lähtökohtaisesti toimitettava vaarallisen jätteen keräykseen.

Pitääkö saneerauskohteissa mitata muovimattopehmittimien pitoisuuksia?

– Pitää, vastaa Työterveyslaitoksen tuotepäällikkö Evgeny Parshintsev. Suomessa jätelaki velvoittaa jätteen haltijan selvittämään mitä jäte sisältää, ja toimittamaan jätteet sen jälkeen asianmukaisiin keräyksiin.

Työterveyslaitos kehitti viime vuonna laboratorioanalyysin DEHP- ja TXIB -pitoisuuksien määrittämiseksi materiaalinäytteistä. Yhdellä analyysilla saa siis selvitettyä kahden vaaralliseksi luokitellun yhdisteen pitoisuudet, joten se on asiakkaalle kustannustehokasta. 

Pääsääntöisesti löydökset ovat olleet DEHP-ftalaattia erilaisista muovimattonäytteistä. Myös maalinäytteitä on tullut tutkittavaksi jonkin verran.

Kysy lisää analyysista

Evgeny Parshintsev, tuotepäällikkö
puh. 030 474 2198
evgeny.parshintsev [at] ttl.fi (evgeny[dot]parshintsev[at]ttl[dot]fi)

Tutustu haitta-aineanalyysien palveluihin

Asbestianalyysit ja rakennusten muut haitta-aineanalyysit

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!