Työterveyslaitos rakentaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää työelämää ‒ vastuullisuusraportti 2021 julkaistiin

Työterveyslaitoksen vastuullisuusraportti 2021 kirkastaa, miten vastuullisuus on sisäänrakennettu laitoksen lakisääteiseen tehtävään työhyvinvoinnin kehittäjänä. Työterveyttä ja työhyvinvointia edistävänä organisaationa Työterveyslaitoksen toiminta kytkeytyy erityisesti sosiaalisesti kestävään kehitykseen. Työterveyslaitoksen hiilijalanjälki vuonna 2021 oli 12 % pienempi kuin edellisenä vuonna.
Nainen keskustelee monikulttuurisen työporukan kanssa
Henkilökuva Anne Linna
Anne Linna
osaamiskeskuksen johtaja

Työterveyslaitos tähtää kestävämmän työelämän rakentamiseen. Vaikka vastuullisuus tätä kautta on toiminnan perusteisiin vahvasti sisäänkirjoitettu, on laitos viime aikoina halunnut tehdä vastuullisuuttaan entistä paremmin näkyväksi.

Työterveyslaitoksen järjestyksessään toinen vastuullisuusraportti kuvaa, miten Työterveyslaitos myötävaikuttaa toiminnassaan kestävän kehityksen edistämiseen. Esimerkkien kautta nostetaan esiin sekä toiminnan positiivisia että negatiivisia vaikutuksia suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan ja ympäristöön. Laitokselle on myös toteutettu vastuullisuusstrategia ja parasta aikaa laaditaan vastuullisuusohjelmaa.

‒ Työterveyslaitoksessa vastuullisuutta johdetaan osana varsinaista toimintaa. Seuraamme vastuullisuustavoitteiden toteutumista osana yksiköiden vuosittaista toiminnan suunnittelu- ja seurantaprosessia, kertoo johtaja Anne Linna.

Terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ tuottaa hyvinvointia. Työterveyslaitos etsii toiminnassaan konkreettisia ratkaisuja moninaisiin työelämäkysymyksiin, vaikuttaa julkiseen keskusteluun ja tarjoaa tietoa ja työkaluja työpaikkojen käyttöön erilaisiin terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaviin asioihin liittyen.

Työkykyyn panostaminen on samalla investointi tuottavuuteen – eli vaikuttamalla sosiaalisesti vastuullisemman työelämän rakentamiseen edistetään samalla myös yhteiskunnan taloudellista kestävyyttä. Painottamalla toiminnassaan ennaltaehkäisyä Työterveyslaitos haluaa edesauttaa taloudellisten ja inhimillisten resurssien säästämistä.

Hyvinvointia työstä vuoden jokaisena päivänä

Työterveyslaitoksen perustehtävä kaikessa talosta ulospäin tehtävässä työssä on kehittää suomalaisia työyhteisöjä ja työympäristöjä terveellisiksi ja turvallisiksi. Vastuullisuusraportissa Työterveyslaitos nostaa tästä työstä esiin lukuisia esimerkkejä tavoistaan vastata YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

 • Mielenterveyden tuen työkalupakki julkaistiin syyskuussa 2021 osana sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämää Työelämän mielenterveysohjelmaa.
 • Koronapandemian aikana Työterveyslaitos tuotti korona-ajan ohjeistusta työpaikoille ja työterveyshuolloille tartuntariskin hallinnan tueksi.
 • Työterveyslaitoksen koordinoima Nolla tapaturmaa -foorumi on jatkuvasti kasvava työpaikkojen verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen.
 • Työterveyslaitos on Suomen merkittävin asiantuntijataho ammattitautien ja työperäisten sairauksien diagnostiikan kehittämisessä ja toteuttamisessa.
 • Biomonitorointi on osa Työterveyslaitoksen Työympäristölaboratorioiden palvelua ja työhygieenistä toimintaa. Tarkastelun kohteena on työntekijä ja hänen altistumisensa työympäristön kemikaaleille.
 • Työterveyslaitoksen Moninaisesti parempi -hanke julkaisi helmikuussa 2021 työpaikkojen tueksi monimuotoisuutta edistävät rekrytointikäytännöt suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Vihreää siirtymää edistetään vähentämällä päästöjä, edistämällä kestäviä hankintoja ja kehittämällä kiertotaloutta

Työterveyslaitos vaikuttaa vihreään siirtymään sekä vähentämällä oman toimintansa kuormitusta ympäristölle että vaikuttamalla osaamisellaan ekologisesti kestävämmän yhteiskunnan edistämiseen.

‒ Laadimme vuoden 2021 aikana kansalliseen julkisten hankintojen strategiaan nojautuvan hankintastrategian. Tavoitteenamme on hankkia kestävästi ja vastuullisesti tuotettuja, laadukkaita ja pitkäikäisiä tuotteita, taustoittaa Anne Linna.

 • Työterveyslaitoksen tutkimustoiminnassa selvitetään kiertotalouteen liittyviä entistä tehokkaampia ratkaisuja, ja yksi keskeinen tätä tutkimustyötä tekevä hanke on Purater-hanke.
 • Toiminnan suurimmat ympäristövaikutukset liittyvät kiinteistöjen energiankulutukseen, joka muodostaa laitoksen hiilijalanjäljestä lähes 90 %. Työterveyslaitoksen hiilijalanjälki vuonna 2021 oli 920 tCO2 (1050 tCO2 vuonna 2020), laskua edellisvuoteen oli noin 12 %.
 • Liikenteestä aiheutuneet päästöt laskivat Työterveyslaitoksessa vuonna 2021 noin 21 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Laitoksen sisäisessä toiminnassa vastuullisuus näkyy hyvän hallintotavan ja oman henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisen kautta

Omassa toiminnassaan laitos noudattaa hyvää hallintotapaa, jota myös valvotaan ja kehitetään.

 • Järjestelmällisellä laadun- ja riskinhallinnalla laitos varmistaa, että toiminta ja palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita, viranomaisten, lainsäädännön sekä laitoksen itse itselleen asettamia vaatimuksia.
 • Esteellisyyttä ja sidonnaisuuksia arvioidaan jatkuvasti.
 • Tietosuojaan ja tietoturvaan panostetaan. Vuonna 2021 laitos esimerkiksi otti käyttöön henkilökunnalle uuden tietoturvakoulutuksen, joka auttaa henkilöstöä tunnistamaan sähköpostitse tulevia kalasteluyrityksiä ja reagoimaan niihin.
 • Tutkimushankkeiden eettisyyttä arvioidaan eettisessä työryhmässä.
 • Potilastoiminnan laadunvalvonta turvaa potilaiden oikeuksia.

Myös oman henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen on keskeinen prioriteetti. Tähtäimessä on kokemus siitä, että Työterveyslaitoksella on hyvä tehdä yhdessä merkityksellistä työtä. Henkilöstön hyvinvointia edistetään osana Meidän työpaikka -strategiaa.

‒ Henkilöstö-tyytyväisyyden tunnusluvut paranivat edelleen ja suositteluhalukkuuden osalta tavoitetaso ylitettiin ilahduttavasti, sanoo Anne Linna.  

 • Etä- ja hybridityön kehittäminen oli vuonna 2021 erityisen tärkeää.
 • Työturvallisuuden tunnuslukuina seurataan työtapaturmien määrää, niistä aiheutuneiden sairauspoissaolojen määrää sekä vaaratilanneilmoituksia.
 • Työterveyslaitos haluaa toimia esimerkkinä muulle yhteiskunnalle tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta työpaikasta, ja siksi tukea tämän tavoitteen toteutumista myös omassa toiminnassaan.

Lisätietoja

Johtaja Anne Linna, Työterveyslaitos, anne.linna [at] ttl.fi (anne[dot]linna[at]ttl[dot]fi), p. 050 567 2211

Työterveyslaitoksen vastuullisuusraportti 2021 (julkari.fi)

Jaa sisältö somessa!