Uusi hoitosuositus: Sisäilmasta oireilevaa potilasta on kuunneltava huolella ja hoidettava kokonaisuutena

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut uuden Sisäilmaan liittyvän oireilun ja sairastumisen hoitosuosituksen 8.4.2024.  Uusi suositus tarjoaa keinoja sisäilmaan liittyvän oireilun diagnosointiin, hoitoon ja kuntoutukseen. Onnistuneen kuntoutumisen perustana on kuunteleva kohtaaminen, toimiva hoitosuhde ja yksilöllinen tuki.
Lääkäri kuuntelee potilasta vastaanotolla

Uutinen on muokattu STM:n tiedotteen perusteella.

Suosituksessa korostetaan, että sisäilmaoireilun diagnosoinnissa ja hoidossa on tärkeää kuunnella potilasta huolellisesti ja huomioida tilanne kokonaisuutena. Potilaan tutkimiseen ja hoitoon voidaan tarvita monialaista yhteistyötä, mutta hoito tulisi järjestää ensisijaisesti terveydenhuollon perustasolla.

Ennaltaehkäisy avainasemassa

Sisäilmaan liittyvää oireilua voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää huolehtimalla systemaattisesti sisäympäristön kunnosta, korjaamalla havaitut puutteet ripeästi ja viestimällä avoimesti. Sisäilmasta oireilevan ihmisen tilanteeseen vaikuttavat sisäympäristön haittatekijöiden lisäksi monet yksilöön ja yhteisöön liittyvät tekijät.  

Suosituksessa listataan Suomen olosuhteissa merkittävimmiksi kroonisten sairauksien riskiä lisääviksi sisäympäristön altisteiksi radon, pienhiukkaset, passiivinen tupakointi ja kosteusvauriot. Laadukkaaseen sisäilmaan panostaminen on kannattavaa, koska terveydentilan lisäksi sillä on myönteisiä vaikutuksia myös viihtyvyyteen, oppimiseen ja työn tuottavuuteen.

– Työterveyshuollon ammattilaiset ovat keskeinen hoitosuositusta hyödyntävä ryhmä, joka tekee kiinteää yhteistyötä työpaikkojen kanssa, sanoo apulaisylilääkäri Aki Vuokko Työterveyslaitoksesta.
– Uuden suosituksen tuoma laaja-alainen ja monitekijäinen näkökulma on tervetullut apu työterveyshuollon moniammatilliseen työhön. Suositus vahvistaa työkyvyn tukea ja helpottaa työpaikkojen sisäilmatilanteiden ratkaisemista.

Kuntoutusmenetelmistä tarvitaan lisää tietoa

Sisäilmaan liittyvät oireet ovat yleisiä ja valtaosin lieviä ja ohimeneviä, mutta joillakin potilailla oireet voivat pitkittyä ja heikentää merkittävästi elämänlaatua ja toimintakykyä. Pitkittyneestikin oireilevia potilaita pystytään auttamaan, mutta varsinkin kuntoutusmenetelmistä tarvitaan suosituksen mukaan lisää tietoa.

Suositus tehtiin sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa moniammatillisessa työryhmässä, jonka jäsenet edustivat mm. sisäilman terveysvaikutuksien tutkimusta, perusterveydenhuoltoa, työterveyshuoltoa ja erikoissairaanhoitoa, sosiaaliturvan ja etuuksien asiantuntemusta sekä potilasnäkökulmaa.

– Sisäilmaan liittyvien oireiden syistä ja hoitamisesta on ollut julkisuudessakin esillä erilaisia näkemyksiä. Monipuolisesti eri sidosryhmiä edustavan työryhmän jäsenten rakentavan keskustelun ansiosta saimme sovitettua yhteen erilaisia näkökulmia hyvässä hengessä, toteaa erikoistutkija Kati Huttunen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Suosituksella päivitetään ja täydennetään aiempia suosituksia, jotka koskivat kosteus- ja homevaurioihin liittyviä oireita.

Tutustu myös 

Työterveyslaitoksen sisäilmasivut www.ttl.fi/sisailma
Uusi suositus löytyy kohdasta Ohjeita ja työkaluja sisäilmaan liittyen ja 
kohdasta  Sisäilma, terveys ja oireilu 

Lisätietoja

apulaisylilääkäri Aki Vuokko, Työterveyslaitos puh. 043 820 0578 aki.vuokko[at]ttl.fi
vanhempi asiantuntija Kristiina Kulha, Työterveyslaitos puh. 0405486914, kristiina.kulha[at]ttl.fi 

Jaa sisältö somessa!