Ohjeita ja työkaluja sisäilmaan liittyen

Tänne on koottu sisäympäristöön liittyviä ohjeita ja työkaluja työpaikoille, terveydenhuollon ammattilaisille, sisäilmastoselvityksiä tekeville ja muille sisäilma-asioista kiinnostuneille.
Sisällysluettelo

Ohjeita työpaikoille

Sisäilma työpaikalla -verkkomateriaali esihenkilöille ja henkilöstölle

Sivut tarjoavat nopeasti ja helposti omaksuttavaa tietoa sisäilmasta ja sisäilmaongelmien ratkaisusta. Materiaalin avulla työpaikoilla osataan hakea tukea ja lähteä suunnittelemaan toimia sisäilma-asioissa.

Minikatsaus: Väistö- ja erityispuhtaiden tilojen käyttö työpaikkojen sisäilmasto-ongelmatilanteissa – sisäilmasto- ja tilaratkaisuihin liittyvien toimintatapojen nykytilanne 

Katsaus on tarkoitettu tausta-aineistoksi mahdollista ohjeistusta tekeville asiantuntijoille sekä muille aihealueesta kiinnostuneille esimerkiksi työpaikkojen esihenkilölle ja kiinteistöhallinnalle.

Sisäilman hyväksi: Toimintamalli vaikeiden sisäilmaongelmien ratkaisuun (julkari.fi) 
Sisäilmahaittojen tutkiminen on monesti kuin salapoliisityötä. Syitä ja seurauksia on ongelmavyyhdiksi asti. Sisäilmaongelmien ratkaisu vaatii tilan käyttäjien ja monien eri alojen osaajien keskinäistä yhteistyötä. Opas soveltuu erinomaisesti työkaluksi työsuojelun, työterveyshuollon ja kiinteistöhallinnan ammattilaisille.

Selätä sisäilmastokiista – viesti viisaasti -opas

Miten kertoa ja keskustella vaikeista sisäilmasto-ongelmista? Miten viestiä terveysriskejä sisältävistä asioista ymmärrettävästi ja uskottavasti? Kirjassa opastetaan kattavan viestintäsuunnitelman laatimiseen.  Kirjassa on myös useita käytännön esimerkkejä ja täsmäohjeita haastaviin viestintätilanteisiin.

Ohje on tarkoitettu kiinteistöjen omistajille, isännöitsijöille ja muille kiinteistöjen hallinnasta vastaaville tahoille sekä työnantajille. 

Ohjeita terveydenhuollolle

Ohje: Terveydellisen merkityksen arviointi sisäilmatilanteissa

Anvisning: Bedömning av inomhusluftens betydelse för hälsa

Työterveyslaitos on uudistanut Terveydellisen merkityksen arvioinnin ohjeen syyskuussa 2022. Terveydellisen merkityksen arvioinnissa kootaan tieto sisäilmatilanteeseen vaikuttavista eri tekijöistä ja arvioidaan niiden merkitystä työntekijöiden terveydelle ja hyvinvoinnille kokonaisvaltaisesti. Arvioinnin tekee yleensä työterveyslääkäri.

Verkkokurssi terveydenhuollon ammattilaisille - Terveyskylä Pro

 ”Sisäilmaan liitetty oireilu aikuisilla - Miten tutkin, tuen ja hoidan?”- kurssin on tuottanut Filha ry. Työterveyslaitoksen asiantuntijat ovat olleet mukana kurssin suunnittelussa ja kurssin sisällössä on hyödynnetty Työterveyslaitoksen aineistoa. Kurssi on tehty osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa.  

Selvitys: Työntekijöiden oireilu sisäympäristössä – työterveyshuollon näkökulma Työterveyslaitoksen mediatiedote

Sisäilma, terveys ja oireilu Sivut on tehty oireilevien avuksi ja terveydenhuollon tueksi. 

Tietokortti on tarkoitettu kaikille terveydenhuollossa työskenteleville, jotka kohtaavat sisäilmasta oireilevia työssään. Painettua tietokorttia voi tilata osoitteesta [email protected] 

Ohjeita sisäilmastoselvityksiä tekeville

Ohje: Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi

Työterveyslaitoksen ohje sisäilmaselvityksen ja olosuhdearvioinnin laatimiseksi on uudistettu. Ohje on tarkoitettu toimistojen ja toimistojen kaltaisten työpaikkojen, kuten koulujen, päiväkotien ja sote-tilojen sisäilmastoselvityksiin ja olosuhdearviointiin. 

Sisäilmastoselvitystyöhön kehitetty tarkistuslista on tarkoitettu käytettäväksi työn suunnitteluvaiheessa. Lista auttaa kohteen ja työolojen määrittämisessä. Sitä voidaan käyttää myös työhön perehdyttämisessä. 
Alla tarkistuslista englanniksi.

Katsaus: Teolliset mineraalikuidut toimistotyyppisissä työtiloissa 
Esiintyminen, altistumisen arviointi, terveysvaikutukset ja päästöjen hallinta (2020) 

VOC-julkaisuja. Tutkimustietoa haihtuvista orgaanisista yhdisteistä toimistotyyppisissä työympäristöissä ja asunnoissa 
Päästölähteet, mittausmenetelmät, pitoisuustasot ja terveysvaikutukset (2021, 2022)   

Siivousohjeita

Ohje korjausten jälkeiseen siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen työpaikoilla

Ohjeessa kerrotaan siivouksen eri vaiheista sekä kuvataan erilaisia siivousmenetelmiä. Ohjeessa neuvotaan myös, miten siivous kannattaa valmistella ja missä järjestyksessä siivous kannattaa tehdä. Irtaimiston puhdistus on ohjeistettu omassa osiossaan. 
Ohjeen pohjana on käytetty Työterveyslaitoksen aikaisempaa siivousohjetta vuodelta 2016 ja sitä on päivitetty moniammatillisena yhteistyönä 2022. Ohjetta ovat kommentoineet monet siivouspalveluiden asiantuntijat. Ohje julkaistaan osana Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaa.

Tilaajan ohje (pdf, Vahinkopalvelut) 
Ohje antaa kiinteistöjen omistajille, isännöitsijöille ja hallituksille tietoa ja ohjeita vahinkosaneerauksen tilaamiseen vahinkotapausten yhteydessä.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Sanna Lappalainen

Sanna Lappalainen

johtaja
Sähköpostiosoite
Sanna.Lappalainen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2961

Sirpa Rautiala

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
Sirpa.Rautiala [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7168