Ohjeita ja työkaluja sisäilmaan liittyen

Tänne on koottu sisäympäristöön liittyviä ohjeita ja työkaluja työpaikoille, terveydenhuollon ammattilaisille, sisäilmastoselvityksiä tekeville ja muille sisäilma-asioista kiinnostuneille.

Ohjeita työpaikoille

Sisäilma työpaikalla -verkkomateriaali esihenkilöille ja henkilöstölle

Sivut tarjoavat nopeasti ja helposti omaksuttavaa tietoa sisäilmasta ja sisäilmaongelmien ratkaisusta. Materiaalin avulla työpaikoilla osataan hakea tukea ja lähteä suunnittelemaan toimia sisäilma-asioissa. (2019, päivitys jatkuvaa)

Työkyvyn tuki sisäilmatilanteissa 
Tutustu työkyvyn tuen toimintamalliin ja sen käyttöönottoon työpaikalla. "Näin otat toimintamallin käyttöön" -sivulta löydät myös helppokäyttöisiä työkaluja käyttöönottoa tukemaan. (2022 ja 2023)

Minikatsaus: Hyvinvointia ja työn sujumista tukevat sisäympäristötekijät toimistossa (julkari.fi)

Sisäympäristössä voi olla hyvinvointia tukevia voimavaratekijöitä ja hyvinvointia heikentäviä kuormitustekijöitä. Tässä katsauksessa on tarkasteltu sisäympäristötekijöiden yhteyttä hyvinvointiin ja työn sujumiseen toimistoympäristössä. Tarkastelu on jaettu kuuteen osa-alueeseen, joita ovat sisäilman laatu, lämpöolosuhteet, ääniympäristö, visuaalinen ympäristö, luonnon elementit sekä tila- ja kalusteratkaisut. Katsaus pohjautuu pääosin 2010- ja 2020- luvuilla kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä julkaistuihin katsausartikkeleihin. (2023)

Minikatsaus: Väistö- ja erityispuhtaiden tilojen käyttö työpaikkojen sisäilmasto-ongelmatilanteissa – sisäilmasto- ja tilaratkaisuihin liittyvien toimintatapojen nykytilanne 

Katsaus on tarkoitettu tausta-aineistoksi mahdollista ohjeistusta tekeville asiantuntijoille sekä muille aihealueesta kiinnostuneille esimerkiksi työpaikkojen esihenkilölle ja kiinteistöhallinnalle.

Sisäilman hyväksi: Toimintamalli vaikeiden sisäilmaongelmien ratkaisuun (julkari.fi) 
Sisäilmahaittojen tutkiminen on monesti kuin salapoliisityötä. Syitä ja seurauksia on ongelmavyyhdiksi asti. Sisäilmaongelmien ratkaisu vaatii tilan käyttäjien ja monien eri alojen osaajien keskinäistä yhteistyötä. Opas soveltuu erinomaisesti työkaluksi työsuojelun, työterveyshuollon ja kiinteistöhallinnan ammattilaisille.

Selätä sisäilmastokiista – viesti viisaasti -opas

Miten kertoa ja keskustella vaikeista sisäilmasto-ongelmista? Miten viestiä terveysriskejä sisältävistä asioista ymmärrettävästi ja uskottavasti? Kirjassa opastetaan kattavan viestintäsuunnitelman laatimiseen.  Kirjassa on myös useita käytännön esimerkkejä ja täsmäohjeita haastaviin viestintätilanteisiin.

Ohje on tarkoitettu kiinteistöjen omistajille, isännöitsijöille ja muille kiinteistöjen hallinnasta vastaaville tahoille sekä työnantajille. 

Ohjeita terveydenhuollolle

Hoitosuositus: Sisäilmaan liittyvän sairastumisen ja oireilun hoitosuositus (2024)

Ohje: Terveydellisen merkityksen arviointi sisäilmatilanteissa

Anvisning: Bedömning av inomhusluftens betydelse för hälsa

Työterveyslaitos on uudistanut Terveydellisen merkityksen arvioinnin ohjeen syyskuussa 2022. Terveydellisen merkityksen arvioinnissa kootaan tieto sisäilmatilanteeseen vaikuttavista eri tekijöistä ja arvioidaan niiden merkitystä työntekijöiden terveydelle ja hyvinvoinnille kokonaisvaltaisesti. Arvioinnin tekee yleensä työterveyslääkäri. (2022)
Ohje on käännetty myös ruotsiksi (linkki yllä).

Verkkokurssi terveydenhuollon ammattilaisille - Terveyskylä Pro

 ”Sisäilmaan liitetty oireilu aikuisilla - Miten tutkin, tuen ja hoidan?”- kurssin on tuottanut Filha ry. Työterveyslaitoksen asiantuntijat ovat olleet mukana kurssin suunnittelussa ja kurssin sisällössä on hyödynnetty Työterveyslaitoksen aineistoa. Kurssi on tehty osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa.  (2022)

Sisäilmaoppimateriaali AMK-opetukseen – Filha ry  
Keuhkoterveyden yhdistys Filha ry on julkaissut maksuttoman sisäilma-aiheisen oppimateriaalin terveydenhuoltoalan AMK-opetukseen. Oppimateriaalin tavoitteena on lisätä tietoa sisäilmaan liitetystä oireilusta sekä antaa perusvalmiudet kohtaamistilanteisiin.

Selvitys: Työntekijöiden oireilu sisäympäristössä – työterveyshuollon näkökulma Työterveyslaitoksen mediatiedote

Sisäilma, terveys ja oireiluSivut on tehty oireilevien avuksi ja terveydenhuollon tueksi. 

Tietokortti: Tietoa oireilusta sisäympäristössä terveydenhuollon ammattilaisilleFaktablad: Information om symptom i inomhusmiljöer för yrkespersoner inom hälsovården 

Tietokortti on tarkoitettu kaikille terveydenhuollossa työskenteleville, jotka kohtaavat sisäilmasta oireilevia työssään. Painettua tietokorttia voi tilata osoitteesta viestinta [at] ttl.fi 

Ohjeita sisäilmastoselvityksiä tekeville

Ohje: Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi

Anvisning: Inomhusklimatundersökning och bedömning av förhållandena

Työterveyslaitoksen ohje sisäilmaselvityksen ja olosuhdearvioinnin laatimiseksi on uudistettu. Ohje on tarkoitettu toimistojen ja toimistojen kaltaisten työpaikkojen, kuten koulujen, päiväkotien ja sote-tilojen sisäilmastoselvityksiin ja olosuhdearviointiin. 
Ohje on käännetty myös ruotsiksi (linkki yllä).

Sisäilmastoselvitystyöhön kehitetty tarkistuslista on tarkoitettu käytettäväksi työn suunnitteluvaiheessa. Lista auttaa kohteen ja työolojen määrittämisessä. Sitä voidaan käyttää myös työhön perehdyttämisessä. 
Alla tarkistuslista englanniksi.

Katsauksia sisäympäristön kemikaaleista

SVOC-katsaus: Sisäympäristöissä esiintyvät puolihaihtuvat orgaaniset yhdisteet (SVOC) : Väestön altistuminen ja terveysriskit (julkari.fi)

Katsauksessa on tarkasteltu suomalaisen väestön altistumista puolihaihtuville orgaanisille yhdisteille ja arvioitu altistumiseen liittyviä terveysriskejä. SVOC-yhdisteisiin lukeutuu laaja kirjo pääosin ihmisen teollisesti tuottamia kemikaaleja, joita käytetään kuluttajatuotteissa ja materiaaleissa mm. pintakäsittelyaineina, pehmentiminä, biosideinä ja palonsuoja-aineina. Sisäympäristöissä SVOC-yhdisteitä yleisesti sisältäviä tuotteita ja materiaaleja ovat mm. huonekalut, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, vaate- ja sisustustekstiilit, siivousaineet, kosmetiikka- ja hygieniatuotteet sekä rakennusmateriaalit. (2023)

VOC-julkaisuja. Tutkimustietoa haihtuvista orgaanisista yhdisteistä toimistotyyppisissä työympäristöissä ja asunnoissa 
Päästölähteet, mittausmenetelmät, pitoisuustasot ja terveysvaikutukset (2021, 2022)   

Katsaus: Teolliset mineraalikuidut toimistotyyppisissä työtiloissa 
Esiintyminen, altistumisen arviointi, terveysvaikutukset ja päästöjen hallinta (2020) 

Siivousohjeita

Ohje korjausten jälkeiseen siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen työpaikoillaAnvisning för städning efter reparationer av byggnader och rengöring av lösöre på arbetsplatser

Ohjeessa kerrotaan siivouksen eri vaiheista sekä kuvataan erilaisia siivousmenetelmiä. Ohjeessa neuvotaan myös, miten siivous kannattaa valmistella ja missä järjestyksessä siivous kannattaa tehdä. Irtaimiston puhdistus on ohjeistettu omassa osiossaan. 
Ohjeen pohjana on käytetty Työterveyslaitoksen aikaisempaa siivousohjetta vuodelta 2016 ja sitä on päivitetty moniammatillisena yhteistyönä 2022. Ohjetta ovat kommentoineet monet siivouspalveluiden asiantuntijat. Ohje julkaistaan osana Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaa.

 

Tilaajan ohje (pdf, Vahinkopalvelut) 
Ohje antaa kiinteistöjen omistajille, isännöitsijöille ja hallituksille tietoa ja ohjeita vahinkosaneerauksen tilaamiseen vahinkotapausten yhteydessä.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Sanna Lappalainen

Sanna Lappalainen

johtaja
Sähköpostiosoite
Sanna.Lappalainen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2961

Sirpa Rautiala

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
Sirpa.Rautiala [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7168