Uusi LIFECON-tutkimus etsii ratkaisuja Suomen väestörakenteen haasteisiin

Väestön ikääntyminen vaikeuttaa suomalaisen hyvinvointivaltion ylläpitämistä. Keinoja tilanteen helpottamiseen haetaan uudessa tutkimushankkeessa ”Väestörakenteen muutosten elämänkaari- ja talousvaikutukset (LIFECON)”. Hanke tarjoaa päättäjille ja asiantuntijoille tietoa väestön muuttuvien rakenteiden syistä, seurauksista ja ratkaisuista. Hanketta koordinoi Työterveyslaitos ja siihen osallistuvat Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ja Helsingin yliopisto. Rahoittaja on Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) DEMOGRAPHY-ohjelma.
Kahden nuoren hahmon siluetit

– Hyvinvointivaltiomme kestävyys riippuu paitsi syntyvyyden kehityksestä myös siitä, kuinka paljon työuria saadaan pidennettyä sekä terveys- ja hoivapalveluiden tarvetta vähennettyä, sanoo LIFECON-hankkeen johtaja, vanhempi tutkija Taina Leinonen Työterveyslaitoksesta.

– Paneudumme hankkeessa yksilön elämänkaareen eri vaiheisiin kuten perheenperustamiseen, työuraan ja vanhuusiän terveyteen ja hoivaan, jotta ymmärtäisimme näiden vaiheiden yhteydet toisiinsa sekä väestönkehitykseen. Oleellinen kysymys on myös väestörakenteen muutosten vaikutukset kansantalouteen ja julkiseen talouteen, painottaa Leinonen.

Monitieteinen hanke pyrkii näkemään tulevaisuuteen pitkän aikavälin seurantatietojen avulla

Hankkeen monitieteinen lähestymistapa helpottaa moniulotteisten haasteiden tilanteen hahmottamista ja ratkaisujen löytämistä. Mukana on väestötieteen, taloustieteen, sosiologian, sosiaalipsykologian, kansanterveystieteen, soveltavan matematiikan sekä työ- ja organisaatiopsykologian ja historian asiantuntijoita.

Tutkimuksessa käytetään kansallisia rekisteriaineistoja ja tilastotietoja väestörakenteeseen vaikuttavista tekijöistä. Saatavilla olevien pitkän aikavälin tietojen perusteella pystytään jossain määrin jopa ennustamaan tulevaa.

Seuraa hankkeen etenemistä ja tule mukaan vaikuttamaan #lifeconhanke

LIFECON-hankkeen tavoitteena on tarjota kattavasti tietoa väestön ikääntymisen syistä ja seurauksista sekä löytää hyvinvointivaltion kestävyyttä parantavia ratkaisuja.

– Jotta hankkeen tuottamat ratkaisut palvelisivat mahdollisimman hyvin tiedon tarvitsijoita kuten asiantuntijoita ja päättäjiä, kutsumme aiheesta kiinnostuneet mukaan vaikuttamaan ja antamaan palautetta hankkeen edetessä, sanoo hankkeen vuorovaikutusvastaava erityisasiantuntija Kristiina Kulha Työterveyslaitoksesta.

Seuraa hanketta Twitterissä (@lifeconhanke) ja liity Työterveyslaitoksen työelämävaikuttajille ja päättäjille suunnatun uutiskirjeen tilaajaksi. Näin varmistat kuulevasi tuoreimmat uutiset ja tulokset ensimmäisten joukossa. Tilaa uutiskirje >>

LIFECON verkkosivut ttl.fi/lifecon  
 

Lisätiedot: konsortion johtaja, vanhempi tutkija Taina Leinonen, Työterveyslaitos,
puh. 050 327 1723, taina.leinonen[at]ttl.fi
erityisasiantuntija Kristiina Kulha, Työterveyslaitos, puh. 040 5486914, kristiina.kulha[at]ttl.fi

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!