Uusi toimintamalli tukee työntekijöiden tuberkuloosin seulontaa sote-alalla ja varhaiskasvatuksessa

Tuberkuloosi on yksi yleisimmistä infektiotaudeista, ja Ukrainan sota on vaikuttanut tuberkuloosin tapausmääriin koko Euroopassa. Työnantajan on varmistettava, ettei sote- tai varhaiskasvatusalan työntekijällä ole tuberkuloosia. Työnantaja voi jatkossa seuloa varsinaista terveystarkastusta tarvitsevat työntekijät ja harjoittelijat kyselyllä, joka löytyy Työterveyslaitoksen verkkosivuilta.
kuvituskuva: varhaiskasvatuksen työntekijä

THL, Filha ja Työterveyslaitos tiedottavat 

Tuberkuloosi on edelleen yksi maailman yleisimmistä infektiotaudeista. Maailman terveysjärjestö WHO:n arvion mukaan vuonna 2021 yhteensä 10,6 miljoonaa ihmistä sairastui tuberkuloosiin ja tautiin kuoli 1,6 miljoonaa ihmistä. Eniten tautitapauksia todetaan Aasiassa ja Afrikassa.

Vuoden 2022 aikana Suomessa todettiin 189 tuberkuloositapausta, joista lähes puolet ulkomaalaissyntyisillä potilailla. Suomessa tyypillinen tuberkuloosipotilas onkin joko iäkäs suomalaissyntyinen, joka on saanut tartunnan nuoruudessaan, tai nuori maahanmuuttaja, joka on kotoisin alueelta, jossa tuberkuloosi on yleinen tauti.

Ukrainan sota on vaikuttanut tuberkuloosin tapausmääriin koko Euroopassa. Suomeen saapui vuoden 2022 aikana noin 40 000 pakolaista Ukrainasta ja tuberkuloosi todettiin 15 Ukrainasta lähtöisin olevalla potilaalla. Näistä viisi oli useille lääkkeille vastustuskykyisiä MDR-tapauksia.

Tuberkuloosi tarttuu ilmavälitteisesti hengitysteiden kautta, mutta tartunta vaatii yleensä pitkän tai toistuvan altistuksen. Tauti voi jäädä piilevään muotoon ja aktivoitua vasta vuosien kuluttua tartunnasta. Tuberkuloosin tavallisin tautimuoto on keuhkotuberkuloosi, mutta tauti voi olla myös muualla elimistössä. Taudin tyypillisiä oireita ovat pitkittynyt yskä, yskökset, kuumeilu ja laihtuminen.

Työnantajan on varmistettava, ettei sote- tai varhaiskasvatusalan työntekijällä ole tuberkuloosia

Työnantajan tulee tartuntatautilain 55§ mukaisesti vaatia sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle ja varhaiskasvatukseen tulevilta työntekijöiltä ja harjoittelijoilta luotettava selvitys siitä, että he eivät sairasta hengityselinten tuberkuloosia ennen töiden aloittamista. Asia on ajankohtainen, sillä kyseisillä aloilla työskentelee ja niille rekrytoidaan työvoimapulan vuoksi paljon ulkomaalaistaustaista työvoimaa. Huomattava osa työntekijöistä työskentelee vuokrafirmojen ja alihankkijoiden palkkaamana. Velvoite koskee myös niitä.  

Uuden toimintamallin mukaan työnantaja voi seuloa varsinaista terveystarkastusta tarvitsevat työntekijät ja harjoittelijat Työterveyslaitoksen verkkosivuilta löytyvän valmiin kyselyn avulla. Siten tarkastukset kohdentuvat henkilöihin, joilla on suurentunut riski sairastaa tuberkuloosia. Terveystarkastuksiin on tärkeää liittää neuvonta tuberkuloosista ja varhaisesta tutkimuksiin hakeutumisesta pitkittyneiden hengitystieoireiden yhteydessä.

– Terveystarkastusten avulla pyritään estämään tuberkuloositartuntoja ja erityisesti lääkkeille vastustuskykyisten tuberkuloosikantojen leviäminen. Lisäksi halutaan estää lapsien, vanhuksien ja sairaiden altistuminen tuberkuloosille, sillä tartunta voi aiheuttaa heille vakavan henkeä uhkaavan sairauden. Toivomme, että uusi toimintamalli auttaa terveystarkastusten toteutumista sote-alalla ja varhaiskasvatuksessa, sanoo Työterveyslaitoksen ylilääkäri Irmeli Lindström.

Toimintamalli on tehty Työterveyslaitoksen, Filhan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Terveystalon ja Vantaan kaupungin yhteistyönä sosiaali- ja terveysministeriön hanketuella.

Maailman tuberkuloosipäivää vietetään 24. maaliskuuta.

Tutustu

Lisätiedot

  • Irmeli Lindström, ylilääkäri, Työterveyslaitos, p. 046 851 1898, etunimi.sukunimi [at] ttl.fi
  • Tuula Vasankari, pääsihteeri, Filha, p. 050 545 0589, etunimi.sukunimi [at] filha.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]filha[dot]fi)
  • Hanna Soini, johtava asiantuntija, THL, p. 029 524 6608, etunimi.sukunimi [at] thl.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]thl[dot]fi)

Jaa sisältö somessa!