Tuberkuloosiin liittyvät terveystarkastukset

Työvoiman liikkuessa maan rajojemme yli on tärkeää huomioida tuberkuloosiin liittyvät terveystarkastukset. Niiden avulla pyritään estämään tuberkuloositartuntoja ja erityisesti lääkkeille vastustuskykyisten tuberkuloosikantojen leviäminen.

Taustaa

Suomi on matalan tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maa. Tuberkuloosia esiintyy paljon muun muassa Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, Intiassa, Afganistanissa, Kaakkois-Aasiassa, Venäjällä ja Kiinassa. Lääkkeille vastustuskykyistä tuberkuloosia esiintyy paljon lähialueillamme, muun muassa Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa. 

Työterveyshuollon terveystarkastuksissa ja sairausvastaanotoilla on muistettava epäillä tuberkuloosia ja käynnistää diagnostiset tutkimukset silloin, kun työntekijällä on pitkittyneitä hengitystie- ja/tai yleisoireita (Tuberkuloositaudin diagnostiikka, luku 5: Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2020 : Tuberkuloosin ehkäisyn, hoidon ja seurannan suositukset, julkari.fi).

Tuberkuloosia on epäiltävä erityisesti työntekijöillä, jotka ovat asuneet tai syntyneet tuberkuloosin riskimaissa (Maakohtainen suositus tartuntatautien seulontaan − THL) tai altistuneet tuberkuloosille työssä tai muutoin milloin tahansa elämänsä aikana. 

Tuberkuloosi tarttuu ilmavälitteisesti sairastuneen yskiessä, puhuessa, aivastaessa ja laulaessa, jolloin ilmaan erittyy bakteereja sisältävää aerosolia. Tuberkuloosi ei tartu pintojen kautta. Vain osa altistuneista (n. 30 prosenttia) saa tartunnan ja heistäkin vain pieni osa (n. 10 prosenttia terveistä työikäisistä) sairastuu tuberkuloosiin.

Sairastuminen voi tapahtua milloin vain tartunnan saaneen loppuelämän aikana. Tartuttavan keuhkotuberkuloosin tyypillisiä oireita ovat pitkittynyt, yli kolme (3) viikkoa kestänyt yskä, limaisten ja joskus veristen yskösten nousu, kuumeilu, poikkeava yöhikoilu, laihtuminen ja yleiskunnon heikkeneminen. 

Tartuntatautilain pykälän 55 mukaiset tarkastukset sotealan ja varhaiskasvatuksen työntekijöille ja harjoittelijoille ennen töiden aloittamista

Peruste: työntekijän tarttuva tuberkuloosi aiheuttaisi vakavia seuraamuksia hoidettaville henkilöille.
Työnantajan vastuulla on vaatia ennen töiden aloittamista työntekijältä ja harjoittelijalta luotettava selvitys siitä, ettei tämä sairasta hengityselinten tuberkuloosia, jos on perusteltu syy epäillä hänen sairastavan hengityselinten tuberkuloosia.

Koskee työntekijöitä ja harjoittelijoita, jotka toimivat sellaisissa tehtävissä, joissa tuberkuloosin leviämisen seuraukset ovat tavanomaista vakavammat:

 1. sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksiköissä
 2. alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä.

Tarkastukset ovat tarpeellisia työntekijöille ja harjoittelijoille, jotka työskentelevät useammin kuin satunnaisesti samoissa huonetiloissa ja voivat mahdollisesti olla lähietäisyydellä hoidettavista lapsista, vanhuksista tai sairaista. Koskevat myös kotihoidossa työskenteleviä.

Tarkastukset tehdään:

 1. ennen töiden aloittamista 
 2. työ- tai harjoittelusuhteen aikana, jos työntekijällä esiintyy tuberkuloosiin viittaavia oireita, esimerkiksi yli kolme (3) viikkoa jatkunutta yskää tai työntekijä on pitkäaikaisesti tai toistuvasti matkustellut tuberkuloosin riskimaissa tai työntekijällä ilmenee muu erityinen altistuminen tuberkuloosille.

Tarkastusta ei kuitenkaan tarvita, mikäli henkilö esittää kahden (2) vuoden sisällä laaditun terveystarkastuslausunnon siitä, ettei hän sairasta hengityselinten tuberkuloosia eikä hänellä ole tuberkuloosiin viittavia hengitysteiden oireita.    

 • Selvityksen toteuttaminen on työnantajan vastuulla. Työterveyshuollon on tärkeää tiedottaa työnantajia tästä vastuusta.
 • Velvoite on huomioitava myös työvoimaa vuokratessa tai sitä hankittaessa yksityisiltä palveluntuottajilta sekä valittaessa harjoittelijoita työpaikalle.
 • Opiskelijoiden, harjoittelijoiden ja TET-harjoittelijoiden kohdalla voi käyttää YTHS:n sivuilla olevaa itsearviointikyselyä ja toimintamallia: Tuberkuloosiohjeistus sote- ja varhaiskasvatusopiskelijoille - YTHS. TET-harjoittelijat, jotka vastaavat kyllä itsearviointilomakkeeseen, ohjataan ottamaan yhteyttä kouluterveydenhuoltoon. .

Alku- ja määräaikaistarkastukset työntekijöille, joilla on riski saada tuberkuloosi työssään

Tarkastukset ovat työsuhteessa oleville lakisääteisiä (laki erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavasta työstä).

Tarkastukset tehdään esimerkiksi seuraavilla aloilla ja/tai työpaikoilla työskenteleville:

 1. terveydenhoito (erityisesti päivystysalue, infektio-, keuhko-, teho-,  ja vanhusten pitkäikaisosasto)
 2. obduktiotoiminta
 3. mikrobiologisia näytteitä käsittelevät laboratoriot
 4. työ maahanmuuttajien tai päihteiden käyttäjien parissa (koskee vastaanottokeskusten työntekijöiltä, jotka työskentelevät useammin kuin satunnaisesti lähietäisyydellä maahanmuuttajista) 
 5. vankeinhoitoala.

Lähtö- ja paluutarkastukset ulkomaille vähintään kolmen kuukauden ajaksi terveydenhuolto- tai sosiaalialalle töihin tai opiskelemaan lähteville

Peruste: työntekijällä on riski saada tuberkuloositartunta työssään. Paluutarkastus tarvitaan usein myös tartuntatautilain pykälän 55 perusteella. 

Tarkastukset ovat työsuhteessa oleville lakisääteisiä (laki erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavasta työstä). Ne suoritetaan työntekijän lähtiessä terveydenhuollon töihin vähintään kolmen (3) kuukauden ajaksi tuberkuloosin riskimaihin.

Tuberkuloosin riskimaat löytyvät THL:n luettelosta: Maakohtainen suositus tartuntatautien seulontaan − THL. Ne ovat  maita, joissa tarvitaan myös pykälän 55 mukaiset sotealan ja alle kouluikäisiä lapsia hoitavien terveystarkastukset. Harkinnanvaraisesti tarkastetaan muitakin.

Tarkastusten tavoitteena on:

 • lisätä lähtijän tietoa tuberkuloosin vaarasta, oireista ja tartunnan ehkäisystä
 • arvioida lähtijän tartunta- ja sairastumisvaara
 • huomioida perheenjäsenet
 • ohjata tarkastettava terveystarkastukseen Suomeen paluun jälkeen.

Kenelle ja missä tarkastukset tehdään?

 • Tarkastukset suoritetaan tuberkuloosin riskimaihin terveydenhuoltoalan ja sosiaalialan tehtäviin ja kyseisille aloille opiskelemaan lähteville silloin, kun riskimaassa oleskelun arvioidaan kestävän vähintään kolme (3) kuukautta.
 • Tuberkuloosin riskimaat löytyvät THL:n luettelosta Maakohtainen suositus tartuntatautien seulontaan − THL. Ne ovat  maita, joissa tarvitaan myös pykälän 55 mukaiset sotealan ja alle kouluikäisiä lapsia hoitavien terveystarkastukset.
 • Harkinnanvaraisesti tarkastetaan lyhemmäksi ajaksi lähtevät, jos tartunnanriski arvioidaan työssä erittäin merkittäväksi.
 • Tarkastukset suoritetaan myös muuhun suuren tartunnan riskin työhön lähteville henkilöille, esimerkiksi pakolaisleireille, katastrofialueille, kaivoksiin tai ahtaisiin olosuhteisiin kuten laivoille lähtevät henkilöt.
 • Tarkastukset suoritetaan työterveyshuollossa, kun ulkomaille työhön lähtevällä on työsuhde. Tarkastukset ovat lakisääteisiä, koska työ aiheuttaa erityisen sairastumisen vaaran.
 • Opiskelijat tarkastetaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.
 • Vapaaehtoistyöhön tai muuhun työhön, jossa ei ole työsuhdetta, lähtevät henkilöt tarkastetaan terveyskeskuksessa, yksityisellä lääkäriasemalla tai lähettävän organisaation sopimassa paikassa. 

Kysymyksiä ja vastauksia tartuntatautilain pykälän 55 mukaisista tuberkuloositarkastuksista

Alla on ehdotuksia, miten ratkaista käytännön työssä usein esiin tulevia kysymyksiä.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Henkilökuva Irmeli Lindström

Irmeli Lindström

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
irmeli.lindstrom [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2136