Vaikuttavuutta työterveysyhteistyöhön – uusi toimintamalli tulossa

Työpaikan ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä kannattaa parantaa, jotta työterveystoiminnasta saadaan kaikki hyödyt irti. Työterveyslaitoksessa kehitetään hyviä käytäntöjä ja työkaluja, jotka auttavat yhteistyön molempia osapuolia.

Työterveysyhteistyötä on tutkittu Suomessa melko vähän. Saatavilla ei ole ollut tietoa siitä, miten työterveysyhteistyö toteutuu ja mikä tekee siitä vaikuttavaa.

Työterveyslaitoksen "Työterveysyhteistyön vaikuttavat toimintamallit ja indikaattorit" -osahankkeessa tuotetaan tietoa työterveysyhteistyöstä. Syksyn 2020 aikana tehtiin kysely 1000 työpaikalle ja kaikkiin Suomen työterveysyksiköihin. Kyselyllä selvitetään, mikä tekee työterveysyhteistyöstä toimivaa ja vaikuttavaa. Tuloksista kerrotaan ensi keväänä hankkeen verkkosivuilla.

–Rakennamme työterveysyhteistyön mallin. Se pitää sisällään toimivia käytäntöjä työterveysyhteistyöhön, työkykyjohtamisen mallin työpaikoille, asiakaslähtöisiä työkaluja työterveyshuolloille ja tiedonhallintamallin työkyvyn tukeen, sanoo kehittämispäällikkö Hanna Hakulinen Työterveyslaitoksesta.

Hankkeessa tuotetaan myös opas työterveysyhteistyön kehittämiseen ja työterveysyhteistyön vaikuttavuusindikaattorit. Työpaikkojen ja niiden työterveyshuoltojen yhteistyötä kehitetään Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden tuella. Kehittämisen lähtökohtana ovat työpaikan työterveystarpeet.

–Haemme kehittämispareja hankkeeseen. Jos yhteistyön kehittäminen kiinnostaa, kannattaa ottaa yhteyttä minuun, vinkkaa tutkija Sanna Pesonen Työterveyslaitoksesta.

Osahanke on osa laajempaa Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta -toimintamallit monialaiseen yhteistyöhön -hanketta (TYKYTUO). Hankkeessa kehitetään myös perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä Tampereen yliopiston ja Pihlajalinnan toteuttamassa osahankkeessa. Molempien osahankkeiden lopputuotoksena rakennetaan geneerinen yhteistyön toimintamalli ja tulevaisuuden skenaariot työkykyriskien hallintaan.

Lisää tietoa:

Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta – toimintamallit monialaiseen yhteistyöhön (TYKYTUO) – Osahanke: Työterveysyhteistyön vaikuttavat toimintamallit ja indikaattorit (2020–2022)

Työterveysyhteistyön hyvät käytännöt

TYKYTUO-hankkeen esittely Tampereen yliopiston sivuilla

Jaa sisältö somessa!