Kokous

Hyvät käytännöt on jaettu kahteen teemaan

Suunnittele ja koordinoi!

Suunnittele ja koordinoi! –teemaan olemme koonneet erityisesti ne käytännöt, joiden kautta työterveysyhteistyön suunnitelmallisuutta, yhteyttä organisaation strategiaan ja muuhun toimintaan sekä tiedonkulkua voidaan vahvistaa. Siirry teemaan tästä.

Tue työkykyä!

Tue työkykyä! –teemasta puolestaan löydät kokoelman käytäntöjä, joiden avulla organisaatio ja työterveyshuolto voivat entistä paremmin tukea työntekijöiden työkykyä ennakoivasti, hyödyntää varhaisen tuen keskusteluja sekä löytää uusia työterveysyhteistyön muotoja. Siirry teemaan tästä.

Katso videokoosteet

Olemme kehittäneet Vaikuttavuutta työterveysyhteistyöllä -hankkeessa työterveysyhteistyön hyviä käytäntöjä. Ne ovat syntyneet organisaation ja työterveyshuollon sekä Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden yhteiskehittelyssä. Tutustu, sovella ja hyödynnä vapaasti!

Työterveysyhteistyön hyvät käytännöt on kehitetty osana ESR:n ja Työterveyslaitoksen rahoittamaa Vaikuttavuutta työterveysyhteistyöllä – vaikuttavan työterveysyhteistyön indikaattorit ja hyvät käytännöt hanketta 2015–2018. Hanke on osa isompaa Tampereen yliopiston koordinoimaa Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit (TTAVAIN) hanketta.