Vastuullinen toiminta on Työterveyslaitoksen perusajatus – ensimmäinen vastuullisuusraportti julkaistiin

Työterveyslaitoksen vastuullisuusraportti 2020 on julkaistu. Arvovetoisen organisaation visio on, että työstä syntyy hyvinvointia työpaikoille, yksilöille ja koko yhteiskunnalle. Omasta henkilöstöstä huolehtimalla mahdollistetaan yhteiskunnallisesti merkittävän työn tekeminen. Vastuullisuusraportissa laskettiin ensimmäistä kertaa myös Työterveyslaitoksen hiilijalanjälki, minkä pohjalta voidaan vauhdittaa vihreää siirtymää.
kuvituskuva
Carita Aschan
Carita Aschan
osaamiskeskuksen johtaja

Vastuullinen ajattelu on sisäänkirjoitettu Työterveyslaitoksen jokapäiväiseen toimintaan sekä tutkimus-, asiantuntija- että palvelutyössä.

– Tärkeä roolimme yhteiskunnassa on edistää työterveyttä eli työyhteisöjen ja yksilöiden kyvykkyyttä ja mahdollisuuksia toimia muuttuvan työelämän erilaisissa tilanteissa, pääjohtaja Antti Koivula kirjoittaa raportin alkusanoissa.

Vastuullisen toiminnan ja tutkitun tiedon merkitys korostuu tilanteessa, johon työelämän murrosta nopeuttavat sekä koronapandemia että erilaiset muutosvoimat.

Työterveyslaitos etsii toiminnassaan konkreettisia ratkaisuja työelämäkysymyksiin, jotka liittyvät esimerkiksi ilmastonmuutokseen, väestön ikääntymiseen ja monimuotoistumiseen sekä uusiin teknologioihin ja ajattelutapoihin. Painotus on ongelmien ennaltaehkäisyssä, koska sillä tavalla säästetään sekä taloudellisia että inhimillisiä resursseja.

Ensimmäistä kertaa toteutettu vastuullisuusraportti antaa tilannekuvan Työterveyslaitoksen toiminnasta vuonna 2020 sekä linjaa painopisteet vastuullistyössä. Raportin toteutti Newsec.

– Panostamme toiminnassamme läpinäkyvään ja hyvään hallintotapaan, sosiaaliseen esimerkillisyyteen Työterveyslaitoksen tiimin johtamisessa ja kehittämisessä sekä vihreään siirtymään kaikessa toiminnassamme, Koivula kertoo.

Vihreä laboratorio, tehokasta tilankäyttöä sekä kierrätystä

Vastuullisuusraporttiin selvitettiin ensimmäistä kertaa Työterveyslaitoksen hiilijalanjälki. Vuonna 2020 hiilijalanjälki oli 1163 tCO2, mikä vastaa noin 8 miljoonan kilometrin autolla ajoa. Tästä 89 prosenttia liittyy kiinteistöjen energiankulutukseen.

– Työterveyslaitos on toteuttanut erilaisia ympäristöä säästäviä toimenpiteitä, kertoo johtaja Carita Aschan.

  • Neliöitä vähemmäksi: Tilatehokkuus on jo parantunut merkittävästi vuodesta 2015, ja tilojen suunnittelu jatkuu.
  • Toimistokalusteet kiertoon: Käytöstä poistettavat huonekalut myytiin tai kierrätettiin zero waste -periaatteella.
  • Vihreä laboratorio: Laboratorioissa vähennetään kaasujen ja kemikaalien käyttöä ja pyritään valitsemaan vähemmän haitallisia kemikaaleja. Ympäristöä kuormittavien jätteiden syntymistä vähentää muun muassa automaattinen valvontajärjestelmä.

Työhyvinvointia, tasa-arvoa ja eettisesti kestävää työtä

Työterveyslaitoksen visio on hyvinvointia työstä, ja myös omasta henkilöstöstä huolehditaan mahdollisimman hyvin työelämän murroksessa. Työterveyslaitos haluaa olla työpaikka, jossa työntekijöiden on hyvä tehdä merkityksellistä työtä.

  • Reilut työaikajoustot ja etätyömahdollisuus antavat mahdollisuuden työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen.
  • Työhyvinvointia ylläpidetään hyödyntämällä monipuolisesti työterveyshuollon keinoja sekä hyvinvointia tukevia etuja. Myös osatyökykyiset huomioidaan.
  • Työterveyslaitos on sitoutunut Nolla tapaturmaa -foorumin toimintaperiaatteisiin.
  • Työterveyslaitoksessa toimii tasa-arvoryhmä, ja talossa on työstetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.
  • Eettiset periaatteet on määritelty Työterveyslaitoksen Code of Conductissa, mihin koko henkilöstö perehtyy verkkokoulutuksen kautta.

– Olemme sitoutuneet Työterveyslaitoksen toiminnassa jatkuvan parantamisen periaatteisiin. Vaikka vastuullisuudessa on tehty jo paljon, haluamme edelleen kehittyä tälläkin saralla, sanoo Aschan.

Lisätiedot

Johtaja Carita Aschan, Työterveyslaitos, carita.aschan [at] ttl.fi (carita[dot]aschan[at]ttl[dot]fi), p. 043 820 0923.

Tutustu

Työterveyslaitoksen vastuullisuusraportti 2020 | Julkari.fi

Jaa sisältö somessa!