Virtuaalitodellisuuden oppimisympäristöjen pedagogiikkaa kehitetään yhteishankkeessa – sovellukset palvelevat työelämää

Työsuojelurahasto myönsi rahoituksen Lapin yliopiston ja Työterveyslaitoksen yhteiseen SLIVeR-tutkimushankkeelle (Safety Learning in Immersive Virtual Reality). Hankkeessa kehitetään pedagoginen malli virtuaalitodellisuuden oppimisympäristöille. Kehittämistyössä hyödynnetään Työterveyslaitoksen Virtuario-koulutusympäristöä ja siihen liittyvää teknologiaa.

– Virtuaalitodellisuuden työelämää palvelevat sovellukset kehittyvät huimaa vauhtia. Uudenlainen media tarvitsee kuitenkin uudenlaiset tavat soveltaa teknologian tarjoamia mahdollisuuksiajotta niistä saadaan paras hyöty irtisanoo vanhempi asiantuntija Kristian Lukander Työterveyslaitoksesta.  

SLiVeR-hankkeessa tutkitaan, millaiset virtuaalitodellisuuden ympäristöjen (VR) toteutukset palvelevat parhaiten oppimista työturvallisuuden kontekstissa ja tukevat opitun tiedon soveltamista työelämässä. 

Hankkeessa hyödynnettävä Virtuario-koulutusympäristö tunnetaan Työterveyslaitoksen tarjoamien työturvallisuuskoulutusten alustana.  

– Immersiivinen virtuaalitodellisuusden järjestelmä pystyy huijaamaan ihmisaisteja niin, että käyttäjä kokee olevansa läsnä virtuaalimaailmassaTavoitteena on uppoutuminen tekemiseen ja oppimiseen, Kristian Lukander kuvailee. 

Osallistujien kokemukset keskiöön 

Aiemmalle virtuaalitodellisuudessa oppimisen tutkimukselle on ollut leimallista erilaisten teknologisten toteutustapojen keskinäinen vertailu. SLIVeR-hanke on tästä poikkeus.  

Uudessa hankkeessa keskiöön otetaan osallistujien kokemukset VR-pedagogiikan kehittämiseksi, mikä on tyypillinen lähtökohta design-tutkimukselle.  

Tulokset edistävät aihealueen tutkimusta ja tarjoavat tärkeää tietoa VR-koulutusta tarjoavien tai hyödyntävien organisaatioiden ja yritysten käyttöön. 

Uusi pedagoginen malli VR-koulutuksiin 

Lapin yliopiston kasvatustieteellisellä tiedekunnalla on pitkä historia erilaisten digitaalisten oppimisympäristön ja pedagogisten mallien tutkimus- ja kehittämistyössä. Syyskuussa 2021 alkava tutkimushanke on luonteva jatko aiemmalle työlle.  

– Tuotamme uutta tietoa virtuaalitodellisuuden avulla tapahtuvasta oppimisesta ja opitun siirtymisestä käytäntöön. Samalla kehitämme simulaatiopedagogiikan tutkimukseen kiinnittyvän, immersiivisiin VR-koulutuskokonaisuuksiin soveltuvan pedagogisen mallin, kertoo Lapin yliopiston kasvatustieteen mediakasvatuksen professori ja Media Education Hub:in johtaja Heli Ruokamo. 

Työterveyslaitos on aiemmin toteuttanut VR-oppimista tutkivan Mosac-hankkeen rakennusteollisuudessa, jonka tuloksena VR-oppiminen todettiin toimivaksi lähestymistavaksi työturvallisuusoppimisessa. 

Safety Learning in Immersive Virtual Reality (SLiVeR) 

  • SLiVeR-hankkeen keskiössä on VR-ympäristön toteutuksen vaikutus immersiivisyyteen ja läsnäolon tunteeseen, näiden oppimisvaikutukset, sekä oppimisen siirtovaikutusten seuranta työturvallisuuskulttuurin ja -toimien edistämisessä.   
  • Hankkeeseen koulutettavina osallistuvat työntekijät edustavat kahta eri yhteistyöorganisaatiota, energiasektorilta ja julkissektorin palveluorganisaatiosta. Hankkeen rahoittamiseen osallistuvat myös Fortum Power and Heat Oy ja StereoScape Oy. 
  • Lapin yliopiston osuutta koordinoi Anu Lehikko. Hankkeen aikana julkaistavien tieteellisten artikkelien kirjoittamiseen osallistuvat myös hänen väitöskirjaohjaajansa, professori Heli Ruokamo ja yliopistonlehtori Hanna Vuojärvi.  
  • Työterveyslaitoksella hanketta koordinoi vanhempi asiantuntija Kristian Lukander. 

Tutustu myös 

Lisätiedot 

  • Kristian Lukander, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos, kristian.lukander(a)ttl.fi, p. 030 474 2531. 
  • Heli Ruokamo. Varadekaani, professori, kasvatustieteiden tiedekunta. Johtaja, Media Education Hub. Lapin yliopisto, heli.ruokamo(at)ulapland.fi, p. 040 587 9090.  

Jaa sisältö somessa!