Yrittäjille oma työkalu työn jatkuvan muutoksen hallintaan

Työn muutos voi tuoda haasteita yrittäjän arkeen. Kun muutoksen tekee näkyväksi, työtä ja yritystoimintaa on helpompi sujuvoittaa ja kehittää. Samalla pidetään huolta yrityksen taloudellisesta kannattavuudesta ja yrittäjän työhyvinvoinnista. Apuna tässä on Muutosvuoropuhelu-työkalu, josta on nyt muokattu yrittäjille sopiva versio: Matkalla menestykseen -opas.
-

 

Työ ja liiketoimintaympäristö ovat jatkuvassa muutoksessa. Muutosvuoropuhelu on työkalu, jolla muutokset on helppo tehdä arjen tasolla näkyviksi ja hallittaviksi. Se tarjoaa konkreettisia välineitä yrityksen suunnan ja reitin tarkistamiseen sekä yrittäjän oman osaamisen arviointiin.

– Mihin yritys on menossa ja miten sinne päästään? Muutosvuoropuhelussa yrittäjä rakentaa kehityskartan avulla kuvan siitä, millainen nykytila on, ja miten siitä mennään lähitulevaisuuteen, kertoo työterveyspsykologi Heli Hannonen Työterveyslaitoksesta.

Muutosvuoropuhelussa pohdittavat kysymykset liittyvät yrityksen arkeen:

  • Mitä yritys tarjoaa asiakkaille nyt ja mitä asiakkaat itse asiassa haluavat?
  • Miten yritys toimii nyt ja millainen olisi sen uusi toimintamalli?
  • Millä keinoilla yrittäjä etenee sitä kohti?

Matkalla menestykseen -opas etenee etappi kerrallaan, helposti sulateltavina paloina. Matka alkaa kokonaiskuvan hahmottamisella, etenee kehittämiskokeiluihin ja päättyy arviointiin. Aktiivista työaikaa yrittäjältä vaaditaan vain muutama tunti, mutta itse matkaan kuluu muutama kuukausi. Apuna matkan joka vaiheessa ovat käytännönläheiset esimerkit.

Yrittäjien hyväksi toteama työkalu

Yrittäjien omaa Muutosvuoropuhelu-työkalua on testattu Työterveyslaitoksen Ketterät ja hyvinvoivat yritykset -hankkeessa. Yrittäjien oman arvion mukaan työkalu menee konkreettisesti yrittäjyyden arkeen. Se tekee yritykseen ja omaan osaamiseen liittyvät asiat uudella tavalla näkyviksi.

– Kokeiluissa mukana olleiden yrittäjien mukaan Muutosvuoropuhelu-työkalu antoi rohkeutta alkaa työstää omia ajatuksia ja oman yrityksen kehittämistä. Se sai myös tarttumaan toimeen ja laittoi asiat liikkeelle, kertoo erikoisasiantuntija Maarit Kaartinen Työterveyslaitoksesta.

Yrittäjien tavoitteet kehittämiselle vaihtelivat laidasta laitaan yrittäjän oman tilanteen mukaan. Jotkut tavoittelivat entistä parempia tai uusia palveluita, toiset halusivat panostaa suppeampaan palvelukokonaisuuteen. Usein tavoitteet liittyivät yrityksen toiminnan sujuvuuteen ja tuloksellisuuteen. Moni yrittäjä halusi panostaa myös uuteen osaamiseen tai omaan hyvinvointiin.

– Yrityksen toiminnan kehittäminen ja itsestä huolehtiminen kulkevat rinnakkain. Kun ymmärtää muutoksen ja oman paikkansa siinä, voi vaikuttaa tilanteeseen ja on helpompi kehittää uusia toimintatapoja esimerkiksi työn ja vapaa-ajan rajaamisen suhteen. Matkalla menestykseen -opas onkin samalla matka yrittäjän työhyvinvointiin, sanoo erityisasiantuntija Anu Perälä Työterveyslaitoksesta.

Tutustu

Lisätiedot

  • Heli Hannonen, työterveyspsykologi, Työterveyslaitos, heli.hannonen [at] ttl.fi (heli[dot]hannonen[at]ttl[dot]fi), p. +358304746114
  • Maarit Kaartinen, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos, maarit.kaartinen [at] ttl.fi (maarit[dot]kaartinen[at]ttl[dot]fi), p. +358304743205
  • Anu Perälä, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos, anu.perala [at] ttl.fi (anu[dot]perala[at]ttl[dot]fi), p. +358304743254

Jaa sisältö somessa!