Hanke

Ketterät ja hyvinvoivat yritykset

Korona-aika on muuttanut monien yritysten toimintaympäristöä. Miten tällaisessa tilanteessa voidaan varmistaa yritysten muutoskyvykkyys sekä yrittäjän ja henkilöstön työhyvinvointi? Kehittämällä samanaikaisesti sekä työtä että työhyvinvointia. Tarjoamme tähän kehittämiseen konkreettiset ja nopeasti tuloksia tuottavat toimintatavat.
Ketterät ja hyvinvoivat yritykset -hanke

Aikataulu

9/2021–10/2023

Tavoitteet

 1. Kehittää yrityksissä samanaikaisesti työtä ja työhyvinvointia, jolloin vaikuttavuus paranee ja toimenpiteistä tulee osa yritysten toimintaa.
 2. Tukea yrittäjien työstä palautumista, työkykyä ja työhyvinvointia tilanteessa, jossa koronapandemia ja epävarmuus lisäävät työn kuormitusta.
 3. Edistää yritysten osaamista tunnistaa yritystoiminnan muutostarpeet nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
 4. Vahvistaa yritysten muutoskyvykkyyttä.

Kohderyhmä

 • Matkailu- ja ravintola-ala, palvelualan henkilökohtaiset palvelut sekä sosiaali- ja terveysala mukaan lukien kuntoutus- ja hyvinvointipalvelut
 • Yksinyrittäjät, mikroyrittäjät ja pk-yrittäjät henkilöstöineen
 • Pohjois-Pohjanmaa

Menetelmät

Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet kohdistuvat suoraan yritystoimintaan, yrittäjiin ja henkilöstöön.

Toimenpiteistä on kokemusta ja hyvää palautetta yrittäjiltä aiemmista hankkeista. Ne ovat konkreettisia ja nopeasti toteutettavia toimenpiteitä.

 1. Muutosvuoropuhelu-menetelmä, jonka avulla luodaan näkymä lähitulevaisuuteen, tunnistetaan yrityksen muutos- ja osaamistarpeet ja sovitaan kehittämiskokeiluista
 2. Muutoskyvykkyyttä ja työhyvinvointia vahvistava koulutus
 3. Yrittäjien ja yritysten henkilöstön Firstbeat-hyvinvointianalyysit, joilla mitataan työstä palautumista, ja työhyvinvointiin liittyvät työpajat

Hankkeen aikana järjestettävän koulutuksen aiheet täsmentyvät yrittäjien omien ideoiden ja toiveiden myötä.

Tulokset ja vaikuttavuus

 • Hankkeeseen osallistuneilla yrityksillä on paremmat valmiudet sopeutua koronasta johtuviin muutoksiin. Yritykset ovat tunnistaneet mahdollisuuksia uuteen yritystoimintaan ja tarpeet osaamisen kehittämiseen.
 • Yrittäjillä ja yritysten työntekijöillä on uudenlaisia valmiuksia huolehtia omasta työhyvinvoinnistaan, työstä palautumisesta ja työkyvystä – myös kriisien ja muutosten keskellä.
 • Hankkeen käytännönläheisten ja nopeasti toteutettavien toimenpiteiden käyttöä voidaan jatkaa yrityksissä itsenäisesti myös hankkeen päätyttyä, mikä vahvistaa yritysten muutoskykyisyyttä ja ketteryyttä pysyvästi.

Kysy hankkeesta

Eveliina Korkiakangas

projektipäällikkö, erikoistutkija

Sähköpostiosoite
eveliina.korkiakangas [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 6014

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto