Matkalla menestykseen

Työ muuttuu koko ajan, joten aina välillä on hyvä pysähtyä tarkastelemaan oman työn sisältöä ja toimintatapoja. Kun muutoksen tekee näkyväksi, työtä ja yritystoimintaa on helpompi sujuvoittaa ja kehittää. Samalla lisäät yrityksesi taloudellista kannattavuutta. Tarjoamme tähän avuksi Muutosvuoropuhelu-työkalun, jonka olemme muokanneet yrittäjälle sopivaksi. Se on kokonaisvaltainen ja ketterä tapa kirjoittaa yrityksen menestystarinaa.
-
ESR EU logo.

Työ muuttuu koko ajan. Osa muutoksista on sellaisia, jotka olet suunnitellut itse ja olet varautunut niihin hyvin. Toiset muutokset sen sijaan ovat kuin vaivihkaa hiipineet työhösi ja yrityksesi arkeen ja olet voinut ihmetellä, miksi asiat eivät sujukaan niin joustavasti kuin aikaisemmin. Lisäksi ympäröivän yhteiskunnan ilmiöt kuten korona voivat ravistella työtä ja yrityksen toimintaa.  

Työn ja liiketoimintaympäristön muuttuessa olet aina uuden edessä. Myönteinenkin muutos yrityksessäsi voi aiheuttaa hetkellistä epävarmuutta toiminnassasi tai muuta sujumattomuutta työssäsi. Näillä tekijöillä on vaikutusta myös siihen, miten hyvällä mallilla työhyvinvointisi on.  

Hyvinvoiva yritys ja yrittäjä

Työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että työsi on mielekästä ja sujuvaa ja saat tehdä työtäsi turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä. Hyvinvoiva yritys tukee yrittäjän hyvinvointia ja hyvinvoiva yrittäjä on yrityksen kivijalka. Hyvä työkyky ja riittävä työstä palautuminen auttavat sinua menestymään yrittäjänä ja elämään kokonaista, tasapainoista elämää. 

Yrityksen toiminnan kehittäminen ja itsestä huolehtiminen kulkevat rinnakkain. Sinun on tärkeä saada kokonaiskuva muutoksista näkyväksi itsellesi ja työntekijöillesi ja olla itse mahdollisimman vankasti muutoksen ohjaimissa. Muutoksen tietoinen tarkastelu sekä oivallus siitä, missä vaiheessa itse on suhteessa muutokseen auttaa ymmärtämään muutoksen synnyttämiä tuntemuksia uudesta näkökulmasta. Kyse on muutoksen kirkastamisesta ja oman aseman paikantamisesta muutoksessa. Tämä mahdollistaa myös tilanteeseen vaikuttamisen ja uusien toimintatapojen kehittämisen. 

Yrittäjien hyväksi toteama työkalu

Muutosvuoropuhelu tarjoaa sinulle käytännöllisen työkalun muutoksen näkyväksi tekemiseen, työn sujuvoittamiseen ja yritystoiminnan kehittämiseen. Voit käyttää työkalua oletpa yksinyrittäjä tai työnantajayrittäjä. Yksinyrittäjä, jos voit tehdä tämän Muutosvuoropuhelu-matkan yhdessä yrittäjäkollegan kanssa, saatte molemmat uusia näkökulmia ja vertaistukea. Työnantajayrittäjä, ota työntekijäsi mukaan kehittämään. 

Etene pala kerrallaan

Käytännönläheisten esimerkkien avulla opastamme sinua käyttämään työkalua omassa yrityksessäsi tai työyhteisössäsi erilaisissa muutostilanteissa. Suosittelemme etenemään rauhassa, pala kerrallaan. Aloita kokonaiskuvan hahmottamisella, etene sitten kehittämiskokeiluihin ja päätä matka arviointiin.   

Tämä opas on tuotettu Ketterät ja hyvinvoivat yritykset -hankkeessa (1.9.2021–31.10.2023). Oppaan ovat laatineet Heli Hannonen, Maarit Kaartinen, Anu Perälä ja Hilkka Ylisassi. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Toivotamme sinulle antoisaa muutosmatkaa!