Anniina Virtanen

Psykologi Anniina Virtasen erityisosaamista ovat työhyvinvointi, mielenterveyttä tukeva työelämä, palautuminen ja oman työn tuunaaminen - tutkittuun tietoon pohjautuen, mutta aina käytännönläheisellä ja keskustelevalla otteella. Anniina korostaa valmennuksissaan sitä, että työhyvinvointi on yhteinen asia, johon aivan jokainen voi kuitenkin omalta osaltaan vaikuttaa. Anniinan kanssa voit yhdessä suunnitella työyhteisönne tarpeisiin sopivan koulutuskokonaisuuden.
Anniina Virtanen

Anniina Virtanen on laillistettu psykologi ja psykologian tohtori, joka on tehnyt tutkimusta työkuormituksesta palautumiseen, työn tuunaamiseen, työn imuun sekä työn vaatimuksiin ja voimavaroihin liittyvistä teemoista. Anniinan erikoisalaa on mielen palautuminen työkuormituksesta, jota hänen väitöskirjansa käsitteli. Hän on kirjoittanut aiheesta myös pidetyn yleistajuisen tietokirjan Psykologinen palautuminen (Tuuma-kustannus, 2021). Anniinan toinen, persoonallisuutta ja työhyvinvointia käsittelevä tietokirja Tunne työminäsi julkaistaan syksyllä 2024.

"Työhyvinvointikoulutuksissa on tärkeää huomioida sekä yhteinen työolojen kehittäminen että jokaisen työntekijän oman toimijuuden vahvistaminen: vaikka vastuu työoloista onkin työnantajalla, jokaisella on myös mahdollisuus pienillä keinoilla vaikuttaa omaan työhönsä".

Anniina kouluttaa työyhteisöjä ja muita asiakasryhmiä esimerkiksi seuraavista teemoista:

  • Työstä palautuminen ja stressinsäätely sekä niitä tukeva johtaminen
  • Aivotyö ja kognitiivinen ergonomia työhyvinvoinnin tukena
  • Oman työn tuunaaminen ja itsensä johtaminen
  • Mielenterveyttä tukeva johtaminen
  • Resilienssi työssä jaksamisen voimavarana

Anniina vetää sujuvasti niin luentoja suurille yleisöille kuin myös käytännönläheisiä, osallistavia työpajoja työyhteisöille ja tiimeille paikan päällä tai verkon välityksellä. Hän on mukana valmentajana myös Työn imua työtä tuunaamalla- ja Virtaa palautumisesta-verkkovalmennuksissa. Anniinan valmennuksissa keskustellaan paljon ja tehdään osallistavia harjoituksia.

Anniinasta sanottua

Lainaus
Innostava ja energinen valmentaja, joka osaa sanoittaa tutkittua tietoa selkeästi ja ymmärrettävästi, arkeen soveltuvassa muodossa.
Lainaus
Puhuu kuormittumisesta ja stressistä niin, että kuulijalle jää toiveikas olo ja tuntuu siltä, että hyvinvointia tukevien muutosten tekeminen on mahdollista arjessa.
Lainaus
Sanoittaa tieteellisiä ilmiöitä käytännön kielelle ja konkreettiseksi tekemiseksi, johon jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa.
Lainaus
Positiivinen ilman toksista positiivisuutta.

Anniina Virtanen: Miksi palautuminen on tärkeää?

Haluatko lisätietoa koulutuksistamme?