Miira Heiniö

Miira Heiniö toimii kouluttajana organisaatioresilienssiin liittyvissä koulutuksissa. Työskentelyn tavoitteena on yhteisön ja yhteistyön vahvistaminen, vuorovaikutuksen kehittäminen, yhdessä ideointi ja innovointi, omistajuus omasta työstä ja yhteisöohjautuvuus. Miira uskoo vakaasti fasilitointiin. Miiran kanssa voit yhdessä suunnitella työyhteisönne tarpeisiin sopivan koulutuskokonaisuuden.
Miira Heiniö Työterveyslaitoksesta

Miira Heiniö on valtiotieteiden maisteri (VTM) sekä toiminnallisten menetelmien ryhmäohjaaja. Hän on toiminut henkilöstön kehittäjänä, konsulttina, tiimivalmentajana ja johdon kouluttajana. Miira on myös työskennellyt paljon pienten yritysten kanssa, joissa kehittämiseen käytettävää aikaa on yleensä vähemmän, mutta toisaalta pienilläkin muutoksilla toimintatavoissa on isoja vaikutuksia henkilöstön hyvinvointiin ja yrityksen toimintakykyyn.

Lainaus
Jokainen on oman työnsä paras asiantuntija, joten jokainen on myös oman työnsä paras kehittäjä.

Miira Heiniö kouluttaa tällä hetkellä organisaatioresilienssiä eri näkökulmista: muutosvalmiutta, muutoksen johtamista, ennakointia, yhteisöllisyyden ja yhteistyön vahvistamista, kriisistä toipumista ja kriiseihin varautumista organisaatiotasolla. Työsuojelupäällikkökurssilla hän alustaa myös toiminnan kehittämisestä. Lisäksi Miira kouluttaa henkisen ensiavun antajia (defusing). Koulutuskielinä Miiralla on suomi ja englanti.