Resilientti organisaatio

Työ vaatii tekijältään ja työyhteisöltä resilienssiä eli joustavuutta, soveltamista ja ennakointia. Käytännössä asiat harvoin menevät juuri niin kuin suunniteltiin. On tavallista, että työssä ratkotaan päivittäin useita yllättäviä pulmatilanteita. Resilientti organisaatio kykenee yllättävän tapahtuman tullen ylläpitämään keskeiset toimintansa, toipuu kohtuullisen nopeasti tilanteen aiheuttamista muutoksista, sopeutuu uuteen tilanteeseen ja jatkaa aktiivista toimintaympäristön seurantaa ja oman toimintansa kehittämistä myös yllättävän tapahtuman jälkeen.
kuvituskuva

Organisaation resilienssin vahvistaminen parantaa työpaikan kykyä varautua poikkeaviin ja yllättäviin tilanteisiin, mutta tekee organisaatiosta ennakkoluulottoman ja kekseliään suunnannäyttäjän myös normaalimmissa oloissa. Resilientin organisaation toimintatapojen omaksuminen vähentää henkilöstön vaihtuvuutta, lisää asiakasuskollisuutta, kasvattaa myyntiä pitkällä aikavälillä ja ylipäätään tekee organisaatiosta toimintakykyisemmän voimakkaiden muutostrendien keskellä.

Resilientissä työyhteisössä ei tyydytä pelkkiin tilannekohtaisiin pikaratkaisuihin, vaan ymmärretään, että yksittäistä ohjetta tai työtapaa kehittämällä ongelma mahdollisesti vain siirtyy eteenpäin. Tavoitteena on uudistaa ja kehittää toimintaa kokonaisuutena toimivammaksi.

Organisaatioresilienssiä edistävät ihmistä arvostava johtaminen ja kulttuuri, varautuminen ja jatkuvuudenhallinta sekä yhteistyö.

Resilienteissä organisaatioissa on kolme keskeistä toimintatapaa: 

  • Ihmistä arvostava johtaminen ja toimintakulttuuri Resilientissä organisaatiossa jokainen tietää olevansa organisaatiolleen tärkeä niin ihmisenä kuin ammattilaisena. Kaikki osallistuvat päätöksentekoon ja sen valmisteluun, toiminnan kehittämiseen ja yhteiseen oppimiseen. Resilientissä organisaatiossa huolehditaan, ettei mikään tieto ja osaaminen ole vain yhden ihmisen takana, jotta kriittiset toiminnot saadaan ylläpidettyä kaikissa tilanteissa. Toimintatapoina arvostetaan luovuutta, kaikkien osallistumista ja laadukasta päätöksentekoa. Kriisin tullen osoitetaan paitsi innovatiivisuutta, sitoutumista ja yhteistyökykyä, myös huomattavaa empatiaa ja inhimillisyyttä. 
  • Yhteistyö Resilientissä organisaatiossa rakennetaan tietoisesti ja tavoitteellisesti hyvää yhteistyötä työyhteisöjen sisällä, osastojen välillä ja verkostojen kanssa. Ihmiset tuntevat toisensa ja keskeiset toimintatapansa ja vaalivat keskinäistä luottamusta. Resilientit organisaatiot ottavat aktiivisen roolin verkostoissa ja rakentavat päämäärätietoisesti luottamuksellisia yhteistyösuhteita. 
  • Ennakointi ja jatkuvuudenhallinta Resilientit organisaatiot ennakoivat sekä toimintaympäristönsä kehityssuuntia että oman toimintansa kehitystä. Tulevaisuustyöhön osallistuu koko henkilöstö ja sitä tehdään yhdessä verkostojen kanssa, jolloin saadaan laajasti havaintoja. Resilientit organisaatiot myös suhtautuvat vakavasti ja kunnianhimoisesti riskienhallintaan. Riskit, jotka ovat tunnistettavissa ja vältettävissä, minimoidaan ja poikkeamatilanteita varten tehdään ennakkosuunnitelmat. Poikkeamatilanteita myös harjoitellaan.

Tutustu työkaluihin ja koulutukseen

Resilientti työyhteisö kehittää yhdessä parhaan tavan toimia arjessa

Onnistuminen yhdestä näkökulmasta voi olla pulma toisesta näkökulmasta. Siksi on tärkeää tarkastella työtä eri toimijoiden kanssa yhdessä useasta eri näkökulmasta.

Resilientissä toiminnassa poikkeamat suunnitellusta ovat kimmoke kehittää uusia ja toimivampia käytäntöjä. Jos työn sujuvuuteen pyritään hätäratkaisulla, voi tilanne johtaa laatu- tai kustannuspoikkeamaan tai turvallisuusriskiin, joka voi johtaa vaaratilanteeseen.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Miira Heiniö

Miira Heiniö

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
miira.heinio [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2948
henkilökuva

Mervi Halonen

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
mervi.halonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2483
Hanna Uusitalo

Hanna Uusitalo

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
hanna.uusitalo [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 8666