Henkinen ensiapu

Jokaisen työpaikalla voi tulla vastaan henkisesti kuormittavia tilanteita. Tällaisia tilanteita voivat olla vaikkapa työturvallisuutta uhkaavat tilanteet, kuten asiakkaan uhkaava käytös tai työtapaturma. Henkisen ensiavun toimintamallin on tarkoitus vahvistaa työyhteisön ja sen jäsenten kykyä käsitellä poikkeamien aiheuttamia stressireaktioita. Näin tuetaan hyvinvointia ja estetään stressireaktioiden pitkittyminen. Tarjoamme henkisen ensiavun koulutusta organisaation tukihenkilöksi haluaville.

Henkistä ensiapua kollegalta kollegalle

Henkisesti kuormittavat tilanteet voivat vaikuttaa henkilöstön työkykyyn, työhön sitoutumiseen ja työssä jaksamiseen. Tilanteita ei kannata työyhteisössä sivuuttaa, vaan käsitellä ohjatusti joko yksilöllisesti tai ryhmässäHenkinen ensiapu on matalan kynnyksen tukea lievien poikkeamien ja kuormittavien tilanteiden läpikäymiseen.

Henkistä ensiapua keskustelumallia hyödyntäen

Koulutettu ja nimetty tukihenkilö antaa henkistä matalan kynnyksen ensiapua kollegalle SAFER-keskustelumallia käyttäen. Keskustelumallin avulla tukihenkilöt voivat purkaa poikkeamien aiheuttamia reaktioita nopeasti ja systemaattisesti tapahtuman jälkeen.

Koulutettu tukihenkilö on työyhteisön luotettu jäsen, jonka kanssa on helppo jakaa hankalan tilanteen aiheuttamat tuntemukset ja ajatukset. Tukihenkilöiksi on kouluttautunut henkilöstöä monenlaisilta työpaikoilta. Hyväksi on koettu, että henkisen ensiavun tukihenkilöitä on useampia samalla työpaikalla.

Viisi syytä henkisen ensiavun mallin käyttöönottamiseksi

  1. Tärkeä osa turvallisuuden hallintaa ja työhyvinvointia
  2. Systemaattisesti hyödynnettynä tukee työkykyä ja hyvinvointia
  3. Edistää työpaikan turvallisuuskulttuuria
  4. Nopeuttaa henkistä toipumista vaaratilanteiden jälkeen
  5. SAFER-tukihenkilö on tuttu ja luotettu työyhteisön jäsen, jolle on helpompi puhua kuin tuntemattomalle

Henkisen ensiavun malli on auttanut työpaikkoja ottamaan itse haltuun henkisesti kuormittavista tilanteista toipumista ja niistä palautumista.

Henkisen ensiavun mallin taustaa

Henkisen ensiavun malli pohjautuu kriisipsykologi Jeffrey Mitchellin luomaan malliin. Sitä on kehitetty Suomessa Finavialla ja Helsingin kaupungilla Anna-Maria Teperin johdolla. Mallista on julkaistu tutkimustietoa EduSafe-hankkeesta sekä Työsuojelurahaston loppuraportissa.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Ilkka Asikainen

Ilkka Asikainen

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
ilkka.asikainen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2263
Miira Heiniö

Miira Heiniö

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
miira.heinio [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2948