Kuvituskuva
Toteutustapa
Lähikoulutus

Kemikaalien terveysriskien arviointi työterveyshuollossa

Mietityttäänkö sinua kemikaalien terveysvaikutukset, annos-vastesuhteet ja raja-arvot tai altistumisen arviointi, työhygieeniset mittaukset ja biomonitorointi? Tässä koulutuksessa pureudutaan kemikaaleihin työperäisten sairauksien aiheuttajina ja terveystarkastusten tarpeeseen.

Yksittäiset osallistujat

Maksutapa: lasku

Ryhmät ja räätälöidyt ratkaisut
Aihe
Työympäristö
Työterveyshuolto
Terveys ja työkyky
Kemikaaliturvallisuus
Ajankohta
13.–14.11.2024
Kesto
2 päivää
Paikkakunta
Helsinki
Ilmoittautumisaika
13.11.2023 – 29.10.2024
Koulutustapa
Avoin koulutus
Hinta
750
EUR
+ alv
24%

Tavoite ja hyödyt

Koulutuksen jälkeen osallistujalla on valmiudet arvioida kemikaalien aiheuttamia terveysriskejä työssä, arvioida altistumista ja työntekijöiden seurantatarvetta sekä esimerkiksi kemikaalialtistumiseen liittyviä erityisäitiyslomakysymyksiä.

Sisältö13.11.2024• 9.00–9.30 Koulutuksen avaus ja tavoitteet (Tiina Santonen, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos)

• 9.30–10.30 Kemikaalit ja työpaikkaselvitys (Tom Oikarinen, erikoislääkäri, Työterveyslaitos) [ETÄNÄ]

• 10.45–11.30 Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ja varoitusmerkinnät (Piia Taxell, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos)

• Lounas 11.30–12.15

• 12.15–13.00 Kemikaalialtistumiseen liittyvän syöpävaaran arviointi (Tiina Santonen)

• 13.15–14.00 Kemikaalialtistumiseen liittyvän lisääntymisterveysvaaran arviointi (Tiina Santonen)

• Kahvi 14.00–14.30

• 14.30–15.30 Herkistävät ja ärsyttävät aineet työssä (Katri Suuronen, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos)

• 15.30–16.00 Koulutuspäivän yhteenveto14.11.2024• 9.00–9.15 Koulutuspäivän avaus (Tiina Santonen)

• 9.15–10.00 Biomonitorointi kemikaalialtistumisen ja terveysriskien arvioinnissa (Simo Porras, erikoistutkija, Työterveyslaitos)

• 10.00–10.45 Altistumisen arviointi, työhygieeniset mittaukset ja raja-arvot (Reetaleena Rissanen, erikoistyöhygieenikko, Työterveyslaitos)

• Lounas 10.45–11.30

• 11.30–12.00 Kemikaalialtistumisen hallinta (Reetaleena Rissanen)

• 12.00–13.30 Terveydellisen merkityksen arviointi ja terveystarkastukset kemikaaleille altistuttaessa – tapausesimerkkien yhteistä pohdintaa (Tiina Santonen)

• Kahvi 13.30–14.00

• 14.00–15.00 Henkilönsuojaimet kemikaalialtistumisen hallinnassa ja suojaimiin liittyvät terveysriskit (Erja Mäkelä, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos)

• 15.00–15.30 Koulutuksen yhteenveto ja lopetusOpetusmenetelminä toimivat asiantuntijaluennot ja ryhmätyöskentely.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu työterveyslääkäreille ja -hoitajille.

Kysy meiltä lisää

Tiina Santonen

Tiina Santonen

tutkimusprofessori
Sähköpostiosoite
tiina.santonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2666
Piia Taxell

Piia Taxell

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
piia.taxell [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2234
Tomi Tietäväinen

Tomi Tietäväinen

Käytännön järjestelyt ja laskutus

Sähköpostiosoite
tomi.tietavainen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2944