Neljä iloista naista palaveripöydän äärellä.
Toteutustapa
Monimuotokoulutus

Työterveyshuoltoon pätevöittävä moniammatillinen koulutus (15 op), MOMU81

Haluatko pätevöityä työterveyshuoltoon ja saada hyödyn moniammatillisesta koulutuksesta? Moniammatillinen koulutus antaa perusvalmiudet toimia työterveyshuollon ammattihenkilön ja asiantuntijan tehtävissä.Haku koulutukseen alkaa 16.9.2024.

Yksittäiset osallistujat

Maksutapa: lasku

Aihe
Työterveyshuollon pätevöittävä
Ajankohta
23.01. – 18.06.2025
Kesto
Yhteensä 15 op, 14 koulutuspäivää
Paikkakunta
Helsinki
Ilmoittautumisaika
16.09. – 30.10.2024
Koulutustapa
Pätevöittävä koulutus
Hinta
4150
EUR
+ alv
0%

Tavoite ja hyödyt

Koulutuksessa saat perusvalmiudet toimia työterveyshuollon ammattihenkilön ja asiantuntijan tehtävissä hyvää työterveyshuoltokäytäntöä toteuttaen sekä työpaikan hyvinvointia edistäen ja tukien. Suoritettuasi koulutuksen kykenet tunnistamaan ja arvioimaan työssä, työympäristössä ja työyhteisössä työntekijän työkykyä ja terveyttä tukevia sekä niitä vaarantavia tai haittaavia tekijöitä.Koulutuksen jälkeen osaat:


 • tehdä ehdotuksia työn, työympäristön, työjärjestelyjen ja työyhteisön kehittämiseksi sekä vaaratekijöiden poistamiseksi

 • toimia moniammatillisen työterveyshuollon tiimin jäsenenä ja ymmärtää monitieteisen yhteistyön merkityksen

 • yhteistyössä muiden kanssa kehittää työn vaikuttavuutta, arviointia ja seurantaa.

Sisältö

Koulutuksen pääteemoja ovat asiantuntijuus ja moniammatillisuus työterveyshuollossa, työkykyä ja terveyttä tukevien sekä niitä vaarantavien tai haittaavien tekijöiden tunnistaminen ja arviointi, työpaikkaselvitys ja toiminnan suunnittelu työterveysyhteistyössä, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä työterveystoiminnan arviointi ja kehittäminen.Koulutuksen laajuus on 15 opintopistettä. Koulutuksesta neljäsosa toteutetaan lähi- ja etäkoulutuspäivinä (14 koulutuspäivää) ja kolme neljäsosaa on itsenäistä opiskelua verkossa. Koulutuksessa käytetään Moodle-oppimisalustaa, joka avataan noin kuukausi ennen ensimmäisen koulutusjakson alkamista oppimistehtävien suorittamista varten.Koulutukseen on hakumenettely. Koulutukseen hakeneille lähetetään tieto valinnasta erikseen noin kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä.Koulutuspäivien teemat ja ajankohdat:


 • 1. koulutusjakso 23.-24.1.2025, lähikoulutus

  Teema: Työterveyshuollon toimintaympäristö- ja työelämäosaaminen

 • 2.1 koulutusjakso 18.-20.2.2025, etäkoulutus
 • 2.2 koulutusjakso 2.-4.4.2025, lähikoulutus

  Teema: Työn terveysvaarojen ja -haittojen sekä kuormitustekijöiden ja voimavarojen tunnistamis- ja arviointiosaaminen

 • 3. koulutusjakso 14.-16.5.2025, etäkoulutus

  Teema: Terveyden ja työ- ja toimintakyvyn tukemisen osaaminen

 • 4. koulutusjakso 16.-18.6.2025, lähikoulutus

  Teema: Työterveysyhteistyön arviointi ja kehittämisosaaminen


 • Koulutuksen kesto on 5 – 7 kuukautta.


Kohderyhmä

Työterveyshuollon pätevöittävä moniammatillinen koulutus on 15 opintopisteen koulutus työterveyshuoltolain (1383/2001) ja valtioneuvoston asetuksen (708/2013) tarkoittamaa täydennyskoulutusta lääkäreille, terveydenhoitajille, psykologeille ja fysioterapeuteille.Koulutus on suunnattu työterveyshuollossa aloittaneille ja alalle aikoville lääkäreille, terveydenhoitajille, fysioterapeuteille ja psykologeille. Mikäli hakijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja, valintakriteerinä käytetään työskentelyaikaa työterveyshuollossa. Tarkistamme valittujen opiskelijoiden pohjakoulutuksen Valviran Terhikki-rekisteristä.

Kysy meiltä lisää

Henkilökuva Helena Nyman

Helena Nyman

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
helena.nyman [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2185
Henkilökuva Paula Närhinen

Paula Närhinen

Käytännön järjestelyt ja laskutus

Sähköpostiosoite
paula.narhinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2703