Neljä iloista naista palaveripöydän äärellä.
Toteutustapa
Monimuotokoulutus

Työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus asiantuntijoille (2 op), syksy

Oletko työhygienian, sosiaalialan, ergonomian, teknisen alan, työnäkemisen, ravitsemuksen, puheterapian tai liikunnan asiantuntija, ja haluaisit toimia oman alasi asiantuntijana työterveyshuollossa? Pätevöittävä koulutus asiantuntijoille antaa perusvalmiudet työterveyshuollon tehtävissä toimimiseen. Koulutus on työterveyshuoltolain mukaista työterveyshuollon koulutusta, jota edellytetään kaikilta työterveyshuollon asiantuntijatehtävissä toimivilta.

Yksittäiset osallistujat

Maksutapa: lasku

Aihe
Työterveyshuolto
Työterveyshuollon pätevöittävä
Ajankohta
01.10. – 17.12.2024
Kesto
3 opetuspäivää
Paikkakunta
Helsinki
Ilmoittautumisaika
01.01. – 15.09.2024
Koulutustapa
Pätevöittävä koulutus
Hinta
1200
EUR
+ alv
0%

Tavoite ja hyödyt

Työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus antaa valmiudet toimia alakohtaisena asiantuntijana työterveyshuollossa. Koulutus on työterveyshuoltolain mukaista työterveyshuollon koulutusta, jota edellytetään kaikilta työterveyshuollon asiantuntijatehtävissä toimivilta. Koulutuksessa perehdytään työterveyshuollon toimintaan ja asiantuntijoiden tehtäviin.

Sisältö

Aloituswebinaari 1.10.2024 klo 9.00-11.00

Koulutuksen ensimmäinen ja toinen koulutusjakso (21.10.2024 ja 12.11.2024) järjestetään verkkovälitteisenä, kolmas koulutusjakso (17.12.2024) Työterveyslaitoksen Helsingin toimitiloissa lähikoulutuksena.

Ennen ensimmäistä jaksoa ja jaksojen välillä on itsenäistä opiskelua verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Koulutuksen sisältö

  1. Työterveyshuollon toimintaympäristö
  2. Hyvä työterveyshuoltokäytäntö
  3. Työn vaikutus terveyteen ja työkykyyn / työhyvinvointiin
  4. Korvauskäytännöt työterveyshuollossa
  5. Asiantuntijoiden rooli työterveyshuollossa
  6. Oppimistehtävä

Koulutuksen toteutustapa
Koulutus koostuu kahdesta koulutusjaksosta sekä aiheeseen liittyvästä oppimistehtävästä ja itsenäisestä opiskelusta. Ennen ensimmäistä jaksoa ja jaksojen välillä on itsenäistä opiskelua verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Koulutukseen on hakumenettely. Koulutukseen hakeneille lähetetään tieto valinnasta hakuajan päättymisen jälkeen.

Työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus asiantuntijoille on 2 opintopisteen koulutus on työterveyshuoltolain (1383/2001) ja valtioneuvoston asetuksen (708/2013) tarkoittamaa työterveyshuoltoon pätevöittävää koulutusta asiantuntijoille.

Kohderyhmä

Työterveyshuollon kanssa yhteistyössä toimivat puhe- ja ravitsemusterapeutit, työhygieenikot sekä ergonomian, tekniikan alan, työnäkemisen, liikunnan ja sosiaalialan asiantuntijat.

Työterveyshuollon asiantuntijoille tarkoitettuun pätevöittävään koulutukseen hakeutuvien pohjakoulutusvaatimukset ovat:

  • Työhygienian asiantuntijalla tulee olla alan soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään 60 opintopistettä työhygienian erityisosaamisalueisiin liittyviä opintoja. Työhygieenisiä mittauksia tekevällä mittaushygieenikolla tulee olla alan soveltuva korkeakoulu-, tai muu vastaava alan aikaisempi ammatillinen tutkinto ja koulutusta mittauksen kohteena olevien altisteiden mittaamiseen.
  • Ergonomian asiantuntijalla tulee olla alan soveltuva korkeakoulu-, tai muu vastaava alan aikaisempi ammatillinen tutkinto (pääaineena ergonomia tai vastaavat opinnot)
  • Teknisten alojen, työnäkemisen, puheterapian, ravitsemuksen ja liikunnan asiantuntijoilla tulee olla alan soveltuva korkeakoulu-, tai muu vastaava alan aikaisempi ammatillinen tutkinto.
  • Sosiaalialan asiantuntijalla tulee olla sosiaalialan tai kuntoutuksen korkeakoulu-, tai muu vastaava alan aikaisempi ammatillinen tutkinto tai muun kuin sosiaali- tai kuntoutusalan tehtävään soveltuva tutkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus työikäisten sosiaalivakuutuksen tai kuntoutuksen tehtävistä sekä sosiaalivakuutuksen ja kuntoutuksen täydennyskoulutusopintoja.

Jos mietit, onko pohjakoulutuksesi soveltuva tähän koulutukseen, niin olethan yhteydessä koulutuksen erityisasiantuntijoihin (yhteystiedot alla).

Työterveyshuollon asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksen on kuvattu sosiaali- ja terveysministeriön oppaassa: Työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden pätevyys ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet työterveyshuollon täydennyskoulutus. STM. Julkaisuja 2016:10.

Kysy meiltä lisää

Susanna Syynimaa

Susanna Syynimaa

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
susanna.syynimaa [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2250
-

Mervi Niippa

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
mervi.niippa [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3438
Henkilökuva Paula Närhinen

Paula Närhinen

Käytännön järjestelyt ja laskutus

Sähköpostiosoite
paula.narhinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2703