Resilientti organisaatio ja toipuminen verkkovalmennus.
Toteutustapa
Verkkovalmennus

Resilientti organisaatio ja toipuminen -verkkovalmennus

Minkälaiset valmiudet organisaatiollanne on sopeutua tulevaisuuteen ja toimintaympäristön muutoksiin? Organisaatioresilienssi auttaa organisaatiota säilyttämään toimintakykynsä niin ennakoitavissa kuin äkillisissäkin muutoksissa ja toimimaan jopa edelläkävijänä. Resilientti organisaatio ja toipuminen -verkkovalmennus haastaa koko organisaation mukaan jatkuvasti havainnoimaan, ennakoimaan ja kehittämään. Resilienssistä tulee yhteinen, yhdistävä asia.

Yksittäiset osallistujat: maksutapa lasku

Tilaa valmennus ja aloita itseopiskelu. Hinta 159 €/ osallistuja + alv 24%. Opiskeluaika 2 kuukautta.

Yksittäiset opiskelijat: maksutapa verkkopankki/ korttimaksu

Tilaa valmennus ja aloita itseopiskelu vaikka heti. Hinta 139 €/ osallistuja + alv 24%. Opiskeluaika 2 kuukautta.

Ryhmät ja räätälöidyt ratkaisut

Hyödynnä ryhmäalennus. Ota yhteyttä ja tilaa ehdotus tiimillenne toteutettavasta valmennuksesta tai maksuton tutustumistapaaminen.

Tavoite ja hyödyt

Resilienssi on organisaatioille keskeinen keino säilyttää toimintakyky, varautua tulevaan ja menestyä epävarmoissa olosuhteissa. Verkkovalmennus antaa sinulle ja tiimillenne valmiuksia kehittää organisaation uudistumiskykyä eli resilienssiä. Resilienssi on ennen kaikkea taito, jota voi opetella.

Resilientti organisaatio säilyttää toimintakykynsä, varautuu tulevaan ja menestyy epävarmoissa olosuhteissa. Resilientit organisaatiot sekä ennakoivat tulevaisuuden kehityssuuntia että yllättäviä tapahtumia. Ne valmentavat koko organisaatiota oppimaan, turvaamaan tietoa ja osaamista sekä tekemään hyviä päätöksiä nopeasti. Resilientti organisaatio huolehtii myös siitä, että yhteistyö organisaation sisällä ja yhteistyökumppaneiden kanssa on sujuvaa ja perustuu luottamukseen.

Organisaation resilienssillä on todettu olevan yhteys sen asiakasuskollisuuteen, kannattavuuteen ja tuottavuuteen.

Valmius kehittämiseen paranee

Ymmärrät resilienssin merkityksen, osaat tunnistaa kehittämisen kohteet ja käyttää oppimaasi resilientin toimintavan juurruttamiseen.

Toimintakulttuuri kehittyy

Yhdessä kehittämällä yhteistyö paranee sekä työpaikalla että kumppaneiden kanssa. Keskinäinen arvostus ja luottamus lisääntyy.

Työpaikkasi valmiudet ennakoida ja sopeutua muutokseen paranevat. Toimintakyky säilyy myös kriiseissä.

Työkalut, vinkit ja vertaistuki

Saat työkaluja jatkuvuuden hallintaan, muutoksessa toimimiseen ja resilienssin jatkuvaan kehittämiseen.

Ennakointi

Välineistöä ympäristössä tapahtuvien muutosten tarkkailuun ja tarkkailusta syntyvän tiedon käyttämiseen sekä jatkuvuudenhallintaan.

Sisältö

Verkkovalmennuksen tavoitteena on tutustua perustietoon organisaatioresilienssistä sekä auttaa tunnistamaan oman organisaation kehittämistarpeita.

Verkkovalmennus sisältää viisi osiota. Jokaisessa osiossa resilienssiä lähestytään eri näkökulmista.

 1. Resilienssi

  Mitä se on ja miksi se on niin tärkeää?

 2. Johtaminen ja empatia

  Ihmistä arvostava johtaminen

 3. Yhteistyö ja kumppanuudet

  Yhteistyön vahvistaminen organisaation sisällä ja kumppaneiden kanssa

 4. Ennakointi

  Välineistöä ympäristössä tapahtuvien muutosten tarkkailuun ja tarkkailusta syntyvän tiedon käyttämiseen sekä jatkuvuudenhallintaan

 5. Kriisi ja toipuminen

  Miten organisaatio selviää ja toipuu kriisistä?

Verkkovalmennus sisältää teoriatietoa ja runsaasti erilaisia tehtäviä sekä omatoimiseen opiskeluun että yhdessä työyhteisössä tehtäväksi. Yhden osion läpikäymiseen on hyvä varata noin 1 – 1,5 tuntia.

Kohderyhmä

Verkkovalmennus sopii kaikille resilienssistä kiinnostuneille ja kehittämisestä vastaaville henkilöille. Verkkovalmennukseen voi osallistua koko työyhteisö tai sen voi opiskella itsenäisesti. Valmennusta voi yhdistää lisäpalveluita, kuten työpajoja ja webinaareja.

Kysy meiltä lisää

Henkilökuva Johanna Jalava

Johanna Jalava

Lisätiedot ja ehdotus verkkovalmennuksen toteutuksesta

Sähköpostiosoite
johanna.jalava [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2677
Johanna Vattuaho

Johanna Vattuaho

Verkkovalmennuksen käytännön toteutus

Sähköpostiosoite
johanna.vattuaho [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2749

Asiakkaidemme kokemuksia

Lainaus
Ajankohtainen aihe; materiaaliin voi syventyä oman aikataulun mukaisesti - materiaali oli laajaa - ja niistä voi valita, mikä on omaan työhön ja omaan organisaatioon parhaiten sopivinta. Koulutus laajensi resilienssin käsitettä ja lisäsi myös itseluottamusta siihen, että toivoa ja empaattisuutta muutoksissa ja kriiseissä tarvitaan toimintakyvyn lisäksi. Muutos on mahdollisuus oppia uusia näkökulmia ja toimintatapoja ja näiden uusien toimintatpojen käyttöönottoa - ei pelkästääm kriiseistä selviytymistä. Kuitenkin jaksaminen ja työhyvinvointi ovat tärkeitä - työkalut oman itsen ja työn kehittämiseen ovat hyviä! Ja materiaalin voi tallentaa sekä siihen voi palata.
Lainaus
Koulutuksella on suuri merkitys meidän yhteisömme muutoksen tukityössä: voimme ryhmänä ottaa käyttöön perspektiiviä laajentavia menetelmiä (mm.Pestek, SWOT -8 kohtaa ja oman hyvinvointisuunnitelman laatiminen.) Voimme viedä HR:lle tiedoksi eri työmenetelmiä ja levittää resilienssitietoisuutta koko organisaatioon. Lisäksi koulutus antoi vahvuutta siihen, että aina on toivoa, ja jokaisesta kriisistä on hyvä oppia uusia käytänteitä.
Lainaus
Koulutus oli kattava ja tutustuttavaa oli paljon. Opin aiheesta ja koulutus sai miettimään oman organisaation toimintaa nyt ja tulevaisuudessa.
Lainaus
Materiaali oli kiitettävän monipuolista ja tarjottiin virkistävästi vaihtelevissa muodoissa.