Millainen on eettinen työkulttuuri?

Eettinen työkulttuuri tukee vanhustyössä työskenteleviä ammattilaisia, kun he kohtaavat eettisesti haastavia tilanteita. Tässä osiossa opit tunnistamaan eettisen työkulttuurin piirteitä.
-

Eettisellä työkulttuurilla tarkoitetaan sitä, että työyksikön jäsenillä on yhteinen käsitys oikeasta ja väärästä. Heillä on yhteinen käsitys siitä, kuinka yhteiset arvot ja periaatteet edistävät eettistä toimintaa. 

Eettisesti hyvin toimiva työyksikkö ehkäisee eettistä kuormitusta. 

Epäeettinen työkulttuuri sen sijaan voi altistaa työntekijöitä kuormittaville ristiriitakokemuksille, jos organisaation eettiset arvot ja periaatteet tai tuki ja resurssit eettiseen toimintaan ovat puutteellisia.

Eettisen työkulttuurin rakentaminen vaatii esihenkilöiltä sinnikästä ja tavoitteellista työskentelyä yhdessä työyksikön kanssa. Pienistäkin onnistumisista kannattaa iloita, ja antaa myönteistä palautetta koko työyksikölle.

Eettisen työkulttuurin piirteitä

 • Jokainen työyksikössä tietää työn tavoitteet, vastuut ja oikeudet.  
 • Työyksikön säännöt ovat kaikille selkeät. 
 • Esihenkilö luo eettistä toimintakulttuuria omalla esimerkillään. 
 • Eettiseen toimintaa on riittävästi osaamista, aikaa ja henkilöstöä. 
 • Työyksikkö tukee ja kannustaa eettiseen toimintaan ja vastuullisuuteen. 
 • Työntekijöiden toimintaan ja päätöksentekoon luotetaan, kun työyksikkö on sitoutunut yhteisiin arvoihin ja periaatteisiin.  
 • Työyksikössä on mahdollista keskustella eettisesti haastavista tilanteista ja niiden ratkaisumahdollisuuksista turvallisessa ilmapiirissä.  
 • Työyksikössä puututaan epäeettiseen toimintaan. 

Tehtävä: Tunnistakaa työkulttuurin eettiset piirteet ja puutteet

Tutustukaa työyksikössä yhdessä eettisen työkulttuurin erilaisiin piirteisiin ja keskustelkaa:

 • Onko kaikilla työntekijöillä on selkeä käsitys siitä, mitä heiltä odotetaan ja miten eettisesti haastavissa tilanteissa toimitaan?
 • Pystymmekö tarttumaan vaikeisiinkin tilanteisiin ja perustelemaan ratkaisut avoimesti?
 • Toimimmeko kaikki yhteisten periaatteiden mukaisesti?
 • Neuvommeko ja tuemmeko kollegoita eettisen kuormituksen vähentämiseksi?
 • Miten voin hyödyntää lukemaani työyksikössäni? 
 • Mitkä ovat keskeiset tästä osiosta oppimani asiat? 
 • Miten tässä ehdotetut vinkit sopivat yhteen työyksikkömme nykyisten käytänteiden kanssa?