Mitä on eettinen kuormitus?

Hallinnassa oleva eettinen kuormitus poikii hyvää paitsi koko työyksikölle myös vanhuksille. Tässä osiossa pääset tutustumaan eettiseen kuormitukseen. Mitä se on ja miksi siitä on tärkeä keskustella työyksikössä?
-

Onko yksikössänne mahdollista toimia eettisten ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti? Vai tuleeko työssä joskus tunne, että kaikki ei mennyt aivan oikein?

Onko yksikössänne tilanteita, joissa ette tiedä mikä olisi oikea tapa toimia?

Etiikka on erottamaton osa vanhustyötä, koska hoidon tarkoituksena on edistää ikääntyneiden hyvinvointia. Työntekijät joutuvat kuitenkin usein eettisesti haastaviin tilanteisiin, kun hyvin ja oikein toimiminen ei eri syistä johtuen ole mahdollista.

Eettisesti haastavia tilanteita on pääpiirteissään kahdenlaisia:

  • tilanteita, joissa työntekijä ei tiedä (varmasti), miten hänen tulisi toimia
  • tilanteita, joissa hän joutuu toimimaan tavalla, joka on jollain tapaa hänen arvojensa tai työpaikan sääntöjen tai normien vastainen.

Eettistä kuormitusta voi syntyä, kun eettisesti haastavia tilanteita tapahtuu usein, eikä niitä käsitellä. Eettinen kuormitus on stressireaktio, joka voi aiheuttaa turhautumista, suuttumusta ja jopa fyysisiä oireita. Eettinen kuormitus lisää riskiä työkyvyn heikentymiselle.

Haastavia tilanteita voi syntyä esimerkiksi hoitoon liittyvistä erimielisyyksistä hoitajan ja vanhuksen, hoitajan ja omaisen välillä, tai työntekijöiden keskinäisissä suhteissa. Myös hoitavan organisaation resurssit, kuten työmäärä ja kiire, voivat aiheuttaa haastavia tilanteita.

Vanhustyössä eettiset valinnat kuuluvat arkeen, eikä kaikkia ristiriitoja ole mahdollista välttää. Ihmiset arvottavat asioita aina eri tavoin. Esihenkilön tuella eettisen kuormituksen syntyä voidaan kuitenkin ehkäistä ja vähentää. Esihenkilöt voivat auttaa työntekijöitä tunnistamaan eettisesti hankalat tilanteet, ja ottamaan haastavat tapaukset ja niiden synnyttämät tunteet säännöllisesti puheeksi työyhteisössä.

Tehtävä: Tutustukaa eettiseen kuormitukseen

On tärkeää ymmärtää, mitä eettinen kuormitus tarkoittaa, ja tunnistaa, millaiset tilanteet omassa yksikössä aiheuttavat eettistä kuormitusta.

Oheiseen videoon on tiivistetty 10 minuuttiin, mitä eettinen kuormitus on ja millaisia keinoja on olemassa sen hallintaan. 

Katsokaa video työyksikössänne ja keskustelkaa yhdessä:

  • Miten organisaation arvojen ja ammattietiikan mukainen toiminta on mahdollistettu yksikössänne?
  • Seurataanko yksikössänne sellaisen tilanteen ilmenemistä, jolloin henkilökunta kokee joutuvansa toimimaan arvojen vastaisesti?
  • Millaisia ratkaisuja tilanteisiin voidaan yhdessä rakentaa?

Keskustelu voi herättää vahvojakin tunteita, näitä ei tarvitse säikähtää.

  • Miten voin hyödyntää lukemaani työyksikössäni? 
  • Mitkä ovat keskeiset tästä osiosta oppimani asiat? 
  • Miten tässä ehdotetut vinkit sopivat yhteen työyksikkömme nykyisten käytänteiden kanssa?