Miten voitte hallita eettistä kuormitusta?

Mitkä ovat työyksikkösi konkreettisia kehittämiskohteita eettisen kuormituksen hallitsemiseksi? Tästä osiosta saat käyttöösi työn arjessa helposti hyödynnettäviä keinoja kuormituksen hallitsemiseen. Tämän pohjalta on hyvä jatkaa työyksikön toimintatapojen muokkaamista pienin askelin.
-

Kaikkea eettistä kuormitusta ei ole mahdollista poistaa tai ratkaista työyksikön omin keinoin. Hoitotyöhön kuuluu väistämättä vaikeita ja ratkaisemattomia moraalisia kysymyksiä, minkä lisäksi monet ristiriidat liittyvät laajempiin rakenteellisiin ongelmiin. Tämä opas tarjoaa kuitenkin välineitä eettisen kuormituksen vähentämiseksi ja käsittelemiseksi työyhteisö- ja yksilötasolla.

Eettiseen kuormitukseen paneutumiseen ehdotamme polkua, jossa pohditte työyksikössänne seuraavia:

  • Arvot ja ohjeet
  • Osaaminen
  • Vastuullisuus
  • Turvallinen vuorovaikutus

Miksi juuri nämä ovat olennaisia? Kehittämistyö edellyttää riittävää osaamista ja kykyä keskustella eettisistä ristiriidoista ja niiden aiheuttamista tunteista turvallisessa ilmapiirissä. Osaamisen ja vuorovaikutuksen lisäksi tarvitaan vastuullisuutta ja yhteistä ymmärrystä eettistä toimintaa tukevasta arvopohjasta.

Pala kerrallaan, omaan työyksikköösi sopivalla tavalla

Kaikkea ei tarvitse suorittaa  kerralla – onnistuneeseen lopputulokseen on monta tietä. Yksi voi valita pidemmän kehittämisprosessin, toinen voi valita yhden tehtävän. Tärkeintä on, että keskustelua syntyy luottamuksellisessa ilmapiirissä ja kaikki pääsevät osallistumaan.

Voit toteuttaa tehtävät sellaisenaan tai muokata niitä omaan työyksikköösi sopivaksi. Jakakaa vinkkejä ja kokemuksia esihenkilöiden kesken. Vertaistuki kannattaa hyödyntää ja samalla voi syntyä uutta osaamista.

Pienikin muutos arjessa kantaa. Kokeile rohkeasti ja käytä osaamistasi!