Liike ja mieli

Liikkuminen ja liikunta vaikuttavat myönteisesti kehon ja mielen hyvinvointiin. Liikkumisen ja liikunnan edistäminen sekä liikkumattomuuden vähentäminen kuuluvat osaksi työkykyjohtamista ja työarkea.
Kuvituskuva: liikettä työn mukaan.
Sisällysluettelo

Liike ja mieli -materiaali

  • tarjoaa tietoa liikunnan yhteyksistä terveyteen ja työkykyyn
  • esittelee työpaikoille ja työterveyshuolloille keinoja ja mahdollisuuksia liikunnan ja liikkumisen edistämiseksi osana työkyvyn ja työhyvinvoinnin tukemista
  • sisältää tietoa ja käytännön harjoituksia motivaation ja käyttäytymisen muutoksen tukemiseksi.

Materiaali koostuu viidestä osiosta. Osioihin voi perehtyä yksittäin tai käydä läpi kaikki osiot.

  1. Liikunnan ja liikkumisen yhteydet terveyteen ja työkykyyn
  2. Liikkuminen ja liikunta osana hyvää työpäivää
  3. Työterveyshuolto aktiivisena toimijana
  4. Liikuntaneuvonnan palveluketju
  5. Motivaation ja käyttäytymisen muutoksen tukeminen

Työntekijöiden liikunnan ja liikkumisen edistämisen areenat

Työhyvinvointia rakennetaan yhdessä. Jokainen työntekijä tekee valintoja oman liikkumisensa suhteen mahdollisuuksiensa mukaan. Lähityöyhteisö antaa vertaistukea. Työpaikan tarjoamat mahdollisuudet sekä myönteinen asenneilmapiiri edistävät liikuntaa ja liikkumista.

Työterveyshuolto voi olla tukena ja yhteistyökumppanina luomassa ratkaisuja liikunnan ja liikkumisen edistämiseen. Paikalliset liikunta- ja hyvinvointipalveluiden tuottajat ovat apuna tarpeen mukaan. Kun työtä tehdään yhä enemmän muualla kuin työpaikalla, tarvitaan myös uusia yhteisöllisiä ja työntekijän omia keinoja liikunnan ja liikkumisen edistämiseksi.

Laajasti ajateltuna liikuntaa mahdollistavat niin yhteiskunnalliset kuin ympäristötekijätkin. 

Lainaus
Liikkuminen:

Lihasten tahdonalaista, energiankulutusta lisäävää ja yleensä liikkeeseen johtavaa toimintaa niin työssä kuin vapaa-ajallakin (Käypä hoito -suositus 2015, WHO 2018).

Liikunta:

Fyysistä aktiivisuutta, jota toteutetaan tiettyjen syiden tai vaikutusten takia ja yleensä harrastuksena (Käypä hoito -suositus 2015).

Työryhmä

Vanhempi tutkija Sirpa Lusa ja psykologi Elisa Valtanen, Työterveyslaitos
Erikoislääkäri, LT Harri Lindholm
Professori, erikoislääkäri Heikki Tikkanen
PsT, terveyspsykologian erikoispsykologi ja työpsykologi Anu Kangasniemi
Kehittämispäällikkö Sari Kivimäki, ohjelmajohtaja, dosentti Jyrki Komulainen ja kehittämispäällikkö Miia Malvela, Liikkuva aikuinen -ohjelma

Palaute ja lisätietoja

Vanhempi tutkija Sirpa Lusa ja psykologi Elisa Valtanen, Työterveyslaitos

Avainsanat

Työhyvinvointi ja työkyky